ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1425]  Yo  cakkhundriyaṃ  na parijānāti so domanassindriyaṃ
nappajahissatīti:  pañca  puggalā  cakkhundriyaṃ  na  parijānanti no ca
domanassindriyaṃ  nappajahissanti  cattāro  puggalā  cakkhundriyañca
na  parijānanti  domanassindriyañca  nappajahissanti  .  yo vā pana
domanassindriyaṃ  nappajahissati  so  cakkhundriyaṃ  na  parijānātīti:
aggamaggasamaṅgī  domanassindriyaṃ  nappajahissati  no  ca  cakkhundriyaṃ
na  parijānāti  cattāro  puggalā  domanassindriyañca  nappajahissanti
cakkhundriyañca na parijānanti.
   [1426] Yo cakkhundriyaṃ na parijānāti so anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvessatīti:  ye  puthujjanā maggaṃ paṭilabhissanti te cakkhundriyaṃ
na   parijānanti   no   ca   anaññātaññassāmītindriyaṃ   na
bhāvessanti   aṭṭha   puggalā  cakkhundriyañca  na  parijānanti
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvessanti  .  yo  vā  pana
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvessati  so  cakkhundriyaṃ  na
parijānātīti:     aggamaggasamaṅgī     anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvessati  no  ca  cakkhundriyaṃ  na parijānāti aṭṭha puggalā
anaññātaññassāmītindriyañca   na   bhāvessanti   cakkhundriyañca
na parijānanti.
   [1427] Yo cakkhundriyaṃ na parijānāti so aññindriyaṃ na bhāvessatīti:
satta  puggalā  cakkhundriyaṃ  na  parijānanti  no  ca  aññindriyaṃ
na  bhāvessanti  dve  puggalā  cakkhundriyañca  na  parijānanti
Aññindriyañca  na  bhāvessanti  .  yo  vā  pana  aññindriyaṃ
na  bhāvessati  so  cakkhundriyaṃ  na  parijānātīti:  aggamaggasamaṅgī
aññindriyaṃ  na  bhāvessati  no ca cakkhundriyaṃ na parijānāti dve
puggalā aññindriyañca na bhāvessanti cakkhundriyañca na parijānanti.
   [1428]  Yo  cakkhundriyaṃ na parijānāti so aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarissatīti:  satta puggalā cakkhundriyaṃ na parijānanti no ca
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissanti  dve  puggalā  cakkhundriyañca
na  parijānanti aññātāvindriyañca na sacchikarissanti . yo vā pana
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissati  so  cakkhundriyaṃ na parijānātīti:
āmantā.
   [1429] Yo domanassindriyaṃ nappajahati so anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvessatīti:  ye  puthujjanā  maggaṃ  paṭilabhissanti  te
domanassindriyaṃ   nappajahanti   no  ca  anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvessanti  aṭṭha  puggalā  domanassindriyañca  nappajahanti
anaññātaññassāmītindriyañca  na  bhāvessanti  .  yo  vā  pana
anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvessati so domanassindriyaṃ nappajahatīti:
anāgāmimaggasamaṅgī  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvessati  no ca
domanassindriyaṃ  nappajahati  aṭṭha  puggalā  anaññātaññassāmītindriyañca
na bhāvessanti domanassindriyañca nappajahanti.
   [1430]  Yo  domanassindriyaṃ  nappajahati  so  aññindriyaṃ
Na  bhāvessatīti:  cha  puggalā  domanassindriyaṃ  nappajahanti no ca
aññindriyaṃ  na  bhāvessanti  tayo  puggalā  domanassindriyañca
nappajahanti aññindriyañca na bhāvessanti . yo vā pana aññindriyaṃ
na bhāvessati so domanassindriyaṃ nappajahatīti: āmantā.
   [1431]  Yo  domanassindriyaṃ  nappajahati so aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarissatīti:  satta puggalā domanassindriyaṃ nappajahanti no ca
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissanti  dve  puggalā domanassindriyañca
nappajahanti  aññātāvindriyañca  na  sacchikarissanti  . yo vā pana
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissati  so  domanassindriyaṃ  nappajahatīti:
āmantā.
   [1432] Yo anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāveti so aññindriyaṃ
na   bhāvessatīti:   cha   puggalā   anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāventi  no  ca  aññindriyaṃ  na bhāvessanti tayo puggalā
anaññātaññassāmītindriyañca    na    bhāventi   aññindriyañca
na  bhāvessanti  .  yo  vā pana aññindriyaṃ na bhāvessati so
anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvetīti: āmantā.
   [1433]  Yo  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāveti  so
aññātāvindriyaṃ na sacchikarissatīti: satta puggalā anaññātaññassāmītindriyaṃ
na bhāventi no ca aññātāvindriyaṃ na sacchikarissanti dve puggalā
anaññātaññassāmītindriyañca   na   bhāventi   aññātāvindriyañca
Na  sacchikarissanti  . yo vā pana aññātāvindriyaṃ na sacchikarissati
so anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvetīti: āmantā.
   [1434]  Yo  aññindriyaṃ  na  bhāveti so aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarissatīti:  pañca  puggalā aññindriyaṃ na bhāventi no ca
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissanti  dve  puggalā  aññindriyañca
na  bhāventi  aññātāvindriyañca na sacchikarissanti . yo vā pana
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissati  so  aññindriyaṃ  na  bhāvetīti:
āmantā.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 546-549. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10941              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10941              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1425&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1425              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]