ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1435]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānittha  so  domanassindriyaṃ
pajahissatīti:  no  .  yo  vā  pana  domanassindriyaṃ  pajahissati
so cakkhundriyaṃ parijānitthāti: no.
   [1436] Yo cakkhundriyaṃ parijānittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvessatīti:  no  .  yo  vā  pana  anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvessati so cakkhundriyaṃ parijānitthāti: no.
   [1437] Yo cakkhundriyaṃ parijānittha so aññindriyaṃ bhāvessatīti:
no  .  yo  vā  pana  aññindriyaṃ  bhāvessati  so cakkhundriyaṃ
parijānitthāti: no.
   [1438]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānittha  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikarissatīti:  no  .  yo vā pana aññātāvindriyaṃ sacchikarissati
So cakkhundriyaṃ parijānitthāti: no.
   [1439] Yo domanassindriyaṃ pajahittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvessatīti:  no  .  yo  vā  pana  anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvessati so domanassindriyaṃ pajahitthāti: no.
   [1440]  Yo  domanassindriyaṃ  pajahittha  so  aññindriyaṃ
bhāvessatīti:  dve  puggalā  domanassindriyaṃ  pajahittha  no  ca
aññindriyaṃ   bhāvessanti  anāgāmī  domanassindriyañca  pajahittha
aññindriyañca  bhāvessati  .  yo  vā pana aññindriyaṃ bhāvessati
so   domanassindriyaṃ   pajahitthāti:  cha  puggalā  aññindriyaṃ
bhāvessanti  no  ca domanassindriyaṃ pajahittha anāgāmī aññindriyañca
bhāvessati domanassindriyañca pajahittha.
   [1441]  Yo  domanassindriyaṃ  pajahittha  so aññātāvindriyaṃ
sacchikarissatīti:   arahā   domanassindriyaṃ   pajahittha  no  ca
aññātāvindriyaṃ  sacchikarissati  dve  puggalā  domanassindriyañca
pajahittha  aññātāvindriyañca  sacchikarissanti  .  yo  vā  pana
aññātāvindriyaṃ  sacchikarissati  so  domanassindriyaṃ  pajahitthāti:
cha  puggalā  aññātāvindriyaṃ  sacchikarissanti  no ca domanassindriyaṃ
pajahittha   dve   puggalā   aññātāvindriyañca   sacchikarissanti
domanassindriyañca pajahittha.
   [1442]  Yo anaññātaññassāmītindriyaṃ bhāvittha so aññindriyaṃ
Bhāvessatīti:    dve    puggalā    anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvittha  no  ca  aññindriyaṃ  bhāvessanti  pañca  puggalā
anaññātaññassāmītindriyañca  bhāvittha  aññindriyañca  bhāvessanti .
Yo  vā  pana  aññindriyaṃ  bhāvessati so anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvitthāti:  dve  puggalā  aññindriyaṃ  bhāvessanti  no  ca
anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāvittha  pañca  puggalā  aññindriyañca
bhāvessanti anaññātaññassāmītindriyañca bhāvittha.
   [1443]   Yo   anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāvittha  so
aññātāvindriyaṃ   sacchikarissatīti:  arahā  anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvittha  no  ca  aññātāvindriyaṃ  sacchikarissati  cha  puggalā
anaññātaññassāmītindriyañca     bhāvittha     aññātāvindriyañca
sacchikarissanti  .  yo  vā  pana  aññātāvindriyaṃ  sacchikarissati
so   anaññātaññassāmītindriyaṃ   bhāvitthāti:   dve   puggalā
aññātāvindriyaṃ  sacchikarissanti  no  ca  anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvittha   cha   puggalā   aññātāvindriyañca   sacchikarissanti
anaññātaññassāmītindriyañca bhāvittha.
   [1444]  Yo  aññindriyaṃ  bhāvittha  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikarissatīti:  no  .  yo vā pana aññātāvindriyaṃ sacchikarissati
so aññindriyaṃ bhāvitthāti: no.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 549-551. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=11011              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=11011              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1435&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1435              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]