ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1445]  Yo  cakkhundriyaṃ  na parijānittha so domanassindriyaṃ
Nappajahissatīti:  pañca  puggalā  cakkhundriyaṃ  na  parijānittha no ca
domanassindriyaṃ   nappajahissanti   tayo   puggalā  cakkhundriyañca
na  parijānittha  domanassindriyañca  nappajahissanti  .  yo vā pana
domanassindriyaṃ  nappajahissati  so  cakkhundriyaṃ  na  parijānitthāti:
arahā   domanassindriyaṃ   nappajahissati   no  ca  cakkhundriyaṃ
na  parijānittha  tayo  puggalā  domanassindriyañca  nappajahissanti
cakkhundriyañca na parijānittha.
   [1446] Yo cakkhundriyaṃ na parijānittha so anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvessatīti:  ye  puthujjanā maggaṃ paṭilabhissanti te cakkhundriyaṃ
na  parijānittha  no  ca  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvessanti
aṭṭha  puggalā  cakkhundriyañca  na parijānittha anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvessanti  .  yo  vā  pana  anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvessati  so  cakkhundriyaṃ  na  parijānitthāti:  arahā
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvessati  no  ca  cakkhundriyaṃ
na   parijānittha   aṭṭha   puggalā   anaññātaññassāmītindriyañca
na bhāvessanti cakkhundriyañca na parijānittha.
   [1447]  Yo  cakkhundriyaṃ  na  parijānittha  so  aññindriyaṃ
na  bhāvessatīti:  satta  puggalā cakkhundriyaṃ na parijānittha no ca
aññindriyaṃ  na  bhāvessanti  dve  puggalā  cakkhundriyañca  na
parijānittha aññindriyañca na bhāvessanti . yo vā pana aññindriyaṃ
Na  bhāvessati  so cakkhundriyaṃ na parijānitthāti: arahā aññindriyaṃ
na  bhāvessati  no  ca  cakkhundriyaṃ  na parijānittha dve puggalā
aññindriyañca na bhāvessanti cakkhundriyañca na parijānittha.
   [1448]  Yo  cakkhundriyaṃ na parijānittha so aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarissatīti:  aṭṭha puggalā cakkhundriyaṃ na parijānittha no ca
aññātāvindriyaṃ na sacchikarissanti ye puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
te   cakkhundriyañca   na   parijānittha   aññātāvindriyañca
na  sacchikarissanti  . yo vā pana aññātāvindriyaṃ na sacchikarissati
so  cakkhundriyaṃ  na  parijānitthāti:  arahā  aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarissati  no  ca  cakkhundriyaṃ na parijānittha ye puthujjanā
maggaṃ  na  paṭilabhissanti  te  aññātāvindriyañca  na  sacchikarissanti
cakkhundriyañca na parijānittha.
   [1449]   Yo   domanassindriyaṃ   nappajahittha   so
anaññātaññassāmītindriyaṃ   na   bhāvessatīti:   ye   puthujjanā
maggaṃ  paṭilabhissanti  te  domanassindriyaṃ  nappajahittha  no  ca
anaññātaññassāmītindriyaṃ   na   bhāvessanti   cha   puggalā
domanassindriyañca     nappajahittha    anaññātaññassāmītindriyañca
na  bhāvessanti  .  yo  vā  pana  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na
bhāvessati  so  domanassindriyaṃ  nappajahitthāti:  tayo  puggalā
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvessanti  no  ca  domanassindriyaṃ
nappajahittha    cha    puggalā    anaññātaññassāmītindriyañca
Na bhāvessanti domanassindriyañca nappajahittha.
   [1450]  Yo  domanassindriyaṃ  nappajahittha  so  aññindriyaṃ
na  bhāvessatīti:  cha  puggalā  domanassindriyaṃ  nappajahittha no ca
aññindriyaṃ  na  bhāvessanti  ye  puthujjanā  maggaṃ na paṭilabhissanti
te  domanassindriyañca  nappajahittha  aññindriyañca na bhāvessanti .
Yo  vā  pana  aññindriyaṃ  na  bhāvessati  so  domanassindriyaṃ
nappajahitthāti:  dve  puggalā  aññindriyaṃ  na bhāvessanti no ca
domanassindriyaṃ  nappajahittha  ye  puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti
te aññindriyañca na bhāvessanti domanassindriyañca nappajahittha.
   [1451]  Yo  domanassindriyaṃ nappajahittha so aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarissatīti:  cha  puggalā  domanassindriyaṃ nappajahittha no ca
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissanti  ye  puthujjanā  maggaṃ  na
paṭilabhissanti  te  domanassindriyañca  nappajahittha  aññātāvindriyañca
na  sacchikarissanti  . yo vā pana aññātāvindriyaṃ na sacchikarissati
so   domanassindriyaṃ   nappajahitthāti:  arahā  aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarissati  no  ca  domanassindriyaṃ nappajahittha ye puthujjanā
maggaṃ  na  paṭilabhissanti  te  aññātāvindriyañca  na  sacchikarissanti
domanassindriyañca nappajahittha.
   [1452] Yo anaññātaññassāmītindriyaṃ na bhāvittha so aññindriyaṃ
na   bhāvessatīti:   dve   puggalā   anaññātaññassāmītindriyaṃ
Na  bhāvittha no ca aññindriyaṃ na bhāvessanti ye puthujjanā maggaṃ
na  paṭilabhissanti  te  anaññātaññassāmītindriyañca  na  bhāvittha
aññindriyañca na bhāvessanti . yo vā pana aññindriyaṃ na bhāvessati
so  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvitthāti:  dve  puggalā
aññindriyaṃ  na  bhāvessanti  no  ca  anaññātaññassāmītindriyaṃ
na  bhāvittha  ye puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti te aññindriyañca
na bhāvessanti anaññātaññassāmītindriyañca na bhāvittha.
   [1453]  Yo  anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvittha  so
aññātāvindriyaṃ    na   sacchikarissatīti:   dve   puggalā
anaññātaññassāmītindriyaṃ  na  bhāvittha  no  ca  aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarissanti  ye  puthujjanā  maggaṃ  na  paṭilabhissanti  te
anaññātaññassāmītindriyañca   na   bhāvittha   aññātāvindriyañca
na  sacchikarissanti  . yo vā pana aññātāvindriyaṃ na sacchikarissati
so   anaññātaññassāmītindriyaṃ   na   bhāvitthāti:   arahā
aññātāvindriyaṃ  na  sacchikarissati  no  ca  anaññātaññassāmītindriyaṃ
na bhāvittha ye puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti te aññātāvindriyañca
na sacchikarissanti anaññātaññassāmītindriyañca na bhāvittha.
   [1454]  Yo  aññindriyaṃ  na  bhāvittha so aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarissatīti:  aṭṭha  puggalā  aññindriyaṃ na bhāvittha no ca
aññātāvindriyaṃ na sacchikarissanti ye puthujjanā maggaṃ na paṭilabhissanti
Te    aññindriyañca   na   bhāvittha   aññātāvindriyañca
na  sacchikarissanti  . yo vā pana aññātāvindriyaṃ na sacchikarissati
so   aññindriyaṃ   na  bhāvitthāti:  arahā  aññātāvindriyaṃ
na  sacchikarissati  no  ca  aññindriyaṃ  na  bhāvittha ye puthujjanā
maggaṃ  na  paṭilabhissanti  te  aññātāvindriyañca  na  sacchikarissanti
aññindriyañca na bhāvitthāti.
           Indriyayamakaṃ dasamaṃ
             niṭṭhitaṃ.
           Yamakappakaraṇaṃ pacchimaṃ
             niṭṭhitaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 551-556. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=11061              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=11061              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1445&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1445              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]