ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

page184.

Pavattivāro [488] Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa sotindriyaṃ uppajjatīti: sacakkhukānaṃ asotakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ sotindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ sasotakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati sotindriyañca uppajjati . yassa vā pana sotindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: sasotakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ sotindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati sasotakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ sotindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. [489] Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti: sacakkhukānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati . yassa vā pana ghānindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: saghānakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. [490] Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page185.

Uppajjatīti: sacakkhukānaṃ naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ cakkhundriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati . yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: itthīnaṃ acakkhukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati no ca tāsaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati itthīnaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. [491] Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti: sacakkhukānaṃ napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati . yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: purisānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati purisānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. [492] Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page186.

Tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. [493] Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti: sacakkhukānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati . yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: āmantā. [494] Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti: sacakkhukānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati . yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: upekkhāya acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati upekkhāya sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. [495] Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti: sacakkhukānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati saddhindriyañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page187.

Uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: sahetukānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. [496] Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti: sacakkhukānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati . yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: ñāṇasampayuttānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. [497] Yassa cakkhundriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa cakkhundriyaṃ uppajjatīti: sacittakānaṃ acakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ uppajjati sacakkhukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati. [498] Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page188.

Uppajjatīti: saghānakānaṃ naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ ghānindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati . yassa vā pana itthindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti: itthīnaṃ aghānakānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati no ca tāsaṃ ghānindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ saghānakānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati. [499] Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti: saghānakānaṃ napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati . yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti: purisānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati purisānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati. [500] Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti: aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page189.

No ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati. [501] Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti: saghānakānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati . yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti: somanassena aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati somanassena saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati. [502] Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti: saghānakānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati . yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti: upekkhāya aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati upekkhāya saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page190.

[503] Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti: saghānakānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjata no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti: sahetukānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati. [504] Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti: saghānakānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ ghānindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati . yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ uppajjatīti: ñāṇasampayuttānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati. [505] Yassa ghānindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa ghānindriyaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page191.

Uppajjatīti: sacittakānaṃ aghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ uppajjati saghānakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati. [506] Yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti: no . yassa vā pana purisindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti: no. [507] Yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti: naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ jīvitindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati. [508] Yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti: itthīnaṃ vinā somanassena upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati no ca tāsaṃ somanassindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ somanassena upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati . yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti: somanassena naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati somanassena itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ somanassindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page192.

[509] Yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti: itthīnaṃ vinā upekkhāya upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati no ca tāsaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ upekkhāya upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati . yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti: upekkhāya naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati upekkhāya itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ upekkhindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati. [510] Yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti: itthīnaṃ ahetukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati no ca tāsaṃ saddhindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ sahetukānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti: sahetukānaṃ naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ saddhindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati. [511] Yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti: itthīnaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyaṃ uppajjati no ca tāsaṃ paññindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ ñāṇasampayuttānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page193.

Upapajjantīnaṃ tāsaṃ itthindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati . yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti: ñāṇasampayuttānaṃ naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ paññindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati. [512] Yassa itthindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa itthindriyaṃ uppajjatīti: sacittakānaṃ naitthīnaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ itthindriyaṃ uppajjati itthīnaṃ upapajjantīnaṃ tāsaṃ manindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati. [513] Yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti: napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. [514] Yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti: purisānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati purisānaṃ somanassena upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page194.

Somanassindriyañca uppajjati . yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti: somanassena napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati somanassena purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ somanassindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. [515] Yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti: purisānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati purisānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati . yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti: upekkhāya napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati upekkhāya purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ upekkhindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. [516] Yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti: purisānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati purisānaṃ sahetukānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti: sahetukānaṃ napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ sandhindriyaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page195.

Uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ saddhindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. [517] Yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti: purisānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati purisānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ purisindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati . yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti: ñāṇasampayuttānaṃ napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ paññindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. [518] Yassa purisindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa purisindriyaṃ uppajjatīti: sacittakānaṃ napurisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ purisindriyaṃ uppajjati purisānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ manindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. [519] Yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti: vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassa- vippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati no ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page196.

Tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati . yassa vā pana somanassindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā. [520] Yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti: vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati . yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā. [521] Yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti: ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā. [522] Yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti: ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttacittassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page197.

Uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati . yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā. [523] Yassa jīvitindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti: acittakānaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ jīvitindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ manindriyaṃ uppajjati sacittakānaṃ upapajjantānaṃ pavatte cittassa uppādakkhaṇe tesaṃ jīvitindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjati . yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā. [524] Yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti: no . yassa vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti: no. [525] Yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti: somanassena ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttasaddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyañca uppajjati saddhindriyañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page198.

Uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti: sahetukānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttasomanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati somanassena upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttasomanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati. [526] Yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti: somanassena ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati somanassena ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ somanassindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati. {526.1} Yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti: ñāṇasampayuttānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttasomanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ somanassena upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttasomanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page199.

[527] Yassa somanassindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa somanassindriyaṃ uppajjatīti: sacittakānaṃ vinā somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ somanassindriyaṃ uppajjati somanassena upapajjantānaṃ pavatte somanassasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati. [528] Yassa upekkhindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti: upekkhāya ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhā- sampayuttasaddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati upekkhāya sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttasaddhāsampayuttacitassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati . yassa vā pana saddhindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti: sahetukānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttaupekkhā- sampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page200.

[529] Yassa upekkhindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti: upekkhāya ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati upekkhāya ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayutta- ñāṇasampayuttacitassa uppādakkhaṇe tesaṃ upekkhindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati . yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti: ñāṇasampayuttānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttaupekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte ñāṇasampayuttaupekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ paññindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati. [530] Yassa upekkhindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa upekkhindriyaṃ uppajjatīti: sacittakānaṃ vinā upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ uppajjati upekkhāya upapajjantānaṃ pavatte upekkhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page201.

[531] Yassa saddhindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti: sahetukānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttañāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttañāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ saddhindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati . yassa vā pana paññindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti: āmantā. [532] Yassa saddhindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa saddhindriyaṃ uppajjatīti: sacittakānaṃ ahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāvippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ saddhindriyaṃ uppajjati sahetukānaṃ upapajjantānaṃ pavatte saddhāsampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati. [533] Yassa paññindriyaṃ uppajjati tassa manindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yassa vā pana manindriyaṃ uppajjati tassa paññindriyaṃ uppajjatīti: sacittakānaṃ ñāṇavippayuttānaṃ upapajjantānaṃ pavatte ñāṇavippayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyaṃ uppajjati no ca tesaṃ paññindriyaṃ uppajjati ñāṇasampayuttānaṃ upapajjantānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page202.

Pavatte ñāṇasampayuttacittassa uppādakkhaṇe tesaṃ manindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 184-202. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=3678&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=3678&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=488&items=46              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=488              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]