ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [534]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tattha  sotindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  sotindriyaṃ uppajjati
tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [535] Yattha cakkhundriyaṃ uppajjati tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti:
rūpāvacare  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  no  ca tattha ghānindriyaṃ
uppajjati  kāmāvacare  tattha  cakkhundriyañca  uppajjati ghānindriyañca
uppajjati  .  yattha  vā  pana  ghānindriyaṃ  uppajjati  tattha
cakkhundriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [536]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati tattha itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ  uppajjatīti:  rūpāvacare  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati
no  ca  tattha purisindriyaṃ uppajjati kāmāvacare tattha cakkhundriyañca
uppajjati  purisindriyañca  uppajjati  .  yattha  vā pana purisindriyaṃ
uppajjati tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [537]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā . yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tattha
cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  asaññasatte  arūpe  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  pañcavokāre
tattha jīvitindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [538]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  .  yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjati
tattha cakkhundriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [539]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati  tattha  upekkhindriyaṃ
uppapajjatīti:  āmantā  .  yattha vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati
tattha   cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  arūpe  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tattha  cakkhundriyaṃ uppajjati pañcavokāre tattha
upekkhindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [540]  Yattha  cakkhundriyaṃ  uppajjati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā pana
manindriyaṃ  uppajjati  tattha  cakkhundriyaṃ  uppajjatīti:  arūpe  tattha
manindriyaṃ  uppajjati no ca tattha cakkhundriyaṃ uppajjati pañcavokāre
tattha manindriyañca uppajjati cakkhundriyañca uppajjati.
   [541]  Yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati tattha itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ  uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā pana purisindriyaṃ
uppajjati tattha ghānindriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [542]  Yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā . yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tattha
ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati kāmāvacare tattha
Jīvitindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [543]  Yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  .  yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjati
tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  rūpāvacare  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjati kāmāvacare tattha
somanassindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [544]  Yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati
tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  rūpāvare  arūpāvacare  tattha
upekkhindriyaṃ uppajjati no ca tattha ghānindriyaṃ uppajjati kāmāvacare
tattha upekkhindriyañca uppajjati ghānindriyañca uppajjati.
   [545]  Yattha  ghānindriyaṃ  uppajjati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā pana
manindriyaṃ  uppajjati  tattha  ghānindriyaṃ  uppajjatīti:  rūpāvacare
arūpāvacare  tattha  manindriyaṃ  uppajjati  no  ca tattha ghānindriyaṃ
uppajjati   kāmāvacare   tattha   manindriyañca   uppajjati
ghānindriyañca uppajjati.
   [546]  Yattha  itthindriyaṃ  uppajjati  tattha  purisindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  purisindriyaṃ uppajjati
tattha itthindriyaṃ uppajjatīti: āmantā .pe.
   [547]  Yattha  purisindriyaṃ  uppajjati  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā . yattha vā pana jīvitindriyaṃ uppajjati tattha
purisindriyaṃ  uppajjatīti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha  jīvitindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tattha  purisindriyaṃ  uppajjati kāmāvacare tattha
jīvitindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
   [548]  Yattha  purisindriyaṃ  uppajjati  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  .  yattha vā pana somanassindriyaṃ uppajjati
tattha  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  rūpāvacare  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tattha  purisindriyaṃ  uppajjati kāmāvacare tattha
somanassindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
   [549]  Yattha  purisindriyaṃ  uppajjati  tattha  upekkhindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā pana upekkhindriyaṃ uppajjati
tattha purisindriyaṃ uppajjatīti: rūpāvacare arūpāvacare tattha upekkhindriyaṃ
uppajjati  no  ca  tattha  purisindriyaṃ  uppajjati  kāmāvacare
tattha upekkhindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
   [550]  Yattha  purisindriyaṃ  uppajjati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ manindriyaṃ uppajjatīti: āmantā . yattha vā pana manindriyaṃ
uppajjati  tattha  purisindriyaṃ  uppajjatīti:  rūpāvacare  arūpāvacare
tattha  manindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tattha  purisindriyaṃ  uppajjati
kāmāvacare tattha manindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
   [551]  Yattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjatīti:  asaññasatte  tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  no  ca
tattha  somanassindriyaṃ  uppajjati  catuvokāre  pañcavokāre  tattha
jīvitindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati . yattha vā pana
somanassindriyaṃ uppajjati tattha jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [552]  Yattha jīvitindriyaṃ uppajjati tattha upekkhindriyaṃ .pe.
Saddhindriyaṃ   paññindriyaṃ   manindriyaṃ   uppajjatīti:  asaññasatte
tattha  jīvitindriyaṃ  uppajjati  no  ca  tattha  manindriyaṃ  uppajjati
catuvokāre   pañcavokāre   tattha   jīvitindriyañca   uppajjati
manindriyaṃ  uppajjati  .  yattha  vā pana manindriyaṃ uppajjati tattha
jīvitindriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [553] Yattha somanassindriyaṃ uppajjati tattha upekkhindriyaṃ .pe.
Saddhindriyaṃ  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjatīti:  āmantā  .
Yattha  vā  pana  manindriyaṃ  uppajjati  tattha  somanassindriyaṃ
uppajjatīti: āmantā.
   [554]  Yattha upekkhindriyaṃ uppajjati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā pana
manindriyaṃ uppajjati tattha upekkhindriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [555]  Yattha  saddhindriyaṃ  uppajjati  tattha  paññindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  paññindriyaṃ uppajjati
Tattha saddhindriyaṃ uppajjatīti: āmantā.
   [556] Yattha saddhindriyaṃ uppajjati tattha manindriyaṃ uppajjatīti:
āmantā  .  yattha  vā pana manindriyaṃ uppajjati tattha saddhindriyaṃ
uppajjatīti: āmantā.
   [557]  Yattha  paññindriyaṃ  uppajjati  tattha  manindriyaṃ
uppajjatīti:  āmantā  . yattha vā pana manindriyaṃ uppajjati tattha
paññindriyaṃ uppajjatīti: āmantā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 202-207. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=4042              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=4042              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=534&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=534              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]