ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

            Pavattivāro
   [94]  Yassa  kusalā dhammā uppajjanti tassa akusalā dhammā
uppajjantīti:  no  .  yassa  vā pana akusalā dhammā uppajjanti
tassa kusalā dhammā uppajjantīti: no.
   [95]  Yassa  kusalā  dhammā  uppajjanti  tassa  abyākatā
dhammā  uppajjantīti:  arūpe  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ kusalā
dhammā  uppajjanti  no  ca  tesaṃ  abyākatā  dhammā uppajjanti
pañcavokāre  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  kusalā  ca  dhammā
uppajjanti  abyākatā  ca  dhammā  uppajjanti  . yassa vā pana
abyākatā  dhammā  uppajjanti  tassa  kusalā  dhammā uppajjantīti:
sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ  abyākatā  dhammā  uppajjanti  no ca tesaṃ kusalā dhammā
uppajjanti  pañcavokāre  kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ abyākatā ca
dhammā uppajjanti kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [96]  Yassa  akusalā  dhammā  uppajjanti  tassa abyākatā
dhammā  uppajjantīti:  arūpe  akusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ akusalā
dhammā  uppajjanti  no  ca  tesaṃ  abyākatā  dhammā uppajjanti
pañcavokāre  akusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  akusalā  ca  dhammā
uppajjanti  abyākatā  ca  dhammā  uppajjanti  . yassa vā pana
abyākatā  dhammā  uppajjanti  tassa  akusalā dhammā uppajjantīti:
Sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  akusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ  abyākatā  dhammā  uppajjanti no ca tesaṃ akusalā dhammā
uppajjanti  pañcavokāre  akusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ abyākatā
ca dhammā uppajjanti akusalā ca dhammā uppajjanti.
   [97]  Yattha  kusalā dhammā uppajjanti tattha akusalā dhammā
uppajjantīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  akusalā  dhammā
uppajjanti tattha kusalā dhammā uppajjantīti: āmantā.
   [98] Yattha kusalā dhammā uppajjanti tattha abyākatā dhammā
uppajjantīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  abyākatā  dhammā
uppajjanti  tattha  kusalā  dhammā  uppajjantīti:  asaññasatte
tattha  abyākatā  dhammā  uppajjanti  no ca tattha kusalā dhammā
uppajjanti  catuvokāre  pañcavokāre  tattha  abyākatā ca dhammā
uppajjanti kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [99]  Yattha  akusalā  dhammā  uppajjanti  tattha abyākatā
dhammā  uppajjantīti: āmantā . yattha vā pana abyākatā dhammā
uppajjanti  tattha  akusalā  dhammā  uppajjantīti:  asaññasatte
tattha  abyākatā  dhammā  uppajjanti no ca tattha akusalā dhammā
uppajjanti  catuvokāre  pañcavokāre  tattha  abyākatā ca dhammā
uppajjanti akusalā ca dhammā uppajjanti.
   [100]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjanti tassa tattha
Akusalā  dhammā uppajjantīti: no . yassa vā pana yattha akusalā
dhammā uppajjanti tassa tattha kusalā dhammā uppajjantīti: no.
   [101]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  uppajjantīti:  arūpe  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha kusalā dhammā uppajjanti no ca tesaṃ tattha abyākatā
dhammā  uppajjanti  pañcavokāre  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha kusalā ca dhammā uppajjanti abyākatā ca dhammā uppajjanti.
Yassa  vā  pana  yattha  abyākatā  dhammā uppajjanti tassa tattha
kusalā  dhammā  uppajjantīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte
kusalavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha  abyākatā
dhammā  uppajjanti  no  ca  tesaṃ tattha kusalā dhammā uppajjanti
pañcavokāre  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  abyākatā  ca
dhammā uppajjanti kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [102]  Yassa  yattha  akusalā dhammā uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  uppajjantīti:  arūpe  akusalānaṃ  uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha akusalā dhammā uppajjanti no ca tesaṃ tattha abyākatā
dhammā  uppajjanti  pañcavokāre  akusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ
tattha  akusalā  ca  dhammā  uppajjanti  abyākatā  ca  dhammā
uppajjanti  .  yassa  vā pana yattha abyākatā dhammā uppajjanti
tassa  tattha  akusalā  dhammā  uppajjantīti:  sabbesaṃ upapajjantānaṃ
Pavatte   akusalavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   tesaṃ   tattha
abyākatā  dhammā  uppajjanti  no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā
uppajjanti  pañcavokāre  akusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
abyākatā ca dhammā uppajjanti akusalā ca dhammā uppajjanti.
   [103] Yassa kusalā dhammā na uppajjanti tassa akusalā dhammā
na  uppajjantīti:  akusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  kusalā  dhammā
na  uppajjanti no ca tesaṃ akusalā dhammā na uppajjanti sabbesaṃ
cittassa     bhaṅgakkhaṇe     kusalavippayuttaakusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  kusalā  ca
dhammā  na  uppajjanti  akusalā ca dhammā na uppajjanti . yassa
vā  pana  akusalā  dhammā  na uppajjanti tassa kusalā dhammā na
uppajjantīti:  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  akusalā  dhammā  na
uppajjanti  no  ca  tesaṃ  kusalā  dhammā na uppajjanti sabbesaṃ
cittassa     bhaṅgakkhaṇe     akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe   nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  akusalā
ca dhammā na uppajjanti kusalā ca dhammā na uppajjanti.
   [104] Yassa kusalā dhammā na uppajjanti tassa abyākatā dhammā na
uppajjantīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte  kusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  tesaṃ  kusalā  dhammā  na  uppajjanti no ca tesaṃ
abyākatā  dhammā  na  uppajjanti  sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte
Cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe akusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ kusalā ca
dhammā  na uppajjanti abyākatā ca dhammā na uppajjanti . yassa
vā  pana  abyākatā dhammā na uppajjanti tassa kusalā dhammā na
uppajjantīti:  arūpe  kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ abyākatā dhammā
na uppajjanti no ca tesaṃ kusalā dhammā na uppajjanti sabbesaṃ cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe  akusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ
abyākatā ca dhammā na uppajjanti kusalā ca dhammā na uppajjanti.
   [105]  Yassa akusalā dhammā na uppajjanti tassa abyākatā
dhammā  na  uppajjantīti:  sabbesaṃ  upapajjantānaṃ  pavatte akusala-
vippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ akusalā dhammā na uppajjanti
no ca tesaṃ abyākatā dhammā na uppajjanti sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte
cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ akusalā ca
dhammā na uppajjanti abyākatā ca dhammā na uppajjanti. Yassa vā pana
abyākatā dhammā na uppajjanti tassa akusalā dhammā na uppajjantīti:
arūpe akusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ abyākatā dhammā na uppajjanti
no ca tesaṃ akusalā dhammā na uppajjanti sabbesaṃ cavantānaṃ pavatte
cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ abyākatā ca
dhammā na uppajjanti akusalā ca dhammā na uppajjanti.
   [106] Yattha kusalā dhammā na uppajjanti tattha akusalā dhammā
na  uppajjantīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana akusalā dhammā
Na uppajjanti tattha kusalā dhammā na uppajjantīti: āmantā.
   [107]  Yattha  kusalā dhammā na uppajjanti tattha abyākatā
dhammā  na  uppajjantīti:  uppajjanti . yattha vā pana abyākatā
dhammā na uppajjanti tattha kusalā dhammā na uppajjantīti: natthi.
   [108]  Yattha akusalā dhammā na uppajjanti tattha abyākatā
dhammā  na  uppajjantīti:  uppajjanti . yattha vā pana abyākatā
dhammā na uppajjanti tattha akusalā dhammā na uppajjantīti: natthi.
   [109]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
akusalā  dhammā na uppajjantīti: akusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ tattha
kusalā  dhammā  na  uppajjanti no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā
na  uppajjanti  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  kusalavippayutta-
akusalavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ
tattha kusalā ca dhammā na uppajjanti akusalā ca dhammā na uppajjanti.
Yassa  vā  pana  yattha  akusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
kusalā  dhammā  na  uppajjantīti: kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ tattha
akusalā dhammā na uppajjanti no ca tesaṃ tattha kusalā dhammā na
uppajjanti   sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  akusalavippayuttakusala-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha
akusalā ca dhammā na uppajjanti kusalā ca dhammā na uppajjanti.
   [110]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
Abyākatā  dhammā  na  uppajjantīti: sabbesaṃ upapajjantānaṃ pavatte
kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā
na  uppajjanti no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā na uppajjanti
sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe akusalānaṃ
uppādakkhaṇe tesaṃ tattha kusalā ca dhammā na uppajjanti abyākatā ca
dhammā  na  uppajjanti  . yassa vā pana yattha abyākatā dhammā
na  uppajjanti  tassa  tattha kusalā dhammā na uppajjantīti: arūpe
kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha abyākatā dhammā na uppajjanti
no  ca tesaṃ tattha kusalā dhammā na uppajjanti sabbesaṃ cavantānaṃ
pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe  akusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ
tattha  abyākatā  ca  dhammā  na  uppajjanti  kusalā  ca dhammā
na uppajjanti.
   [111] Yassa yattha akusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  uppajjantīti: sabbesaṃ upapajjantānaṃ pavatte
akusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā
na  uppajjanti no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā na uppajjanti
sabbesaṃ  cavantānaṃ  pavatte  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  arūpe  kusalānaṃ
uppādakkhaṇe tesaṃ tattha akusalā ca dhammā na uppajjanti abyākatā
ca dhammā na uppajjanti . yassa vā pana yattha abyākatā dhammā
na  uppajjanti  tassa tattha akusalā dhammā na uppajjantīti: arūpe
Akusalānaṃ  uppādakkhaṇe tesaṃ tattha abyākatā dhammā na uppajjanti
no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā na uppajjanti sabbesaṃ cavantānaṃ
pavatte cittassa bhaṅgakkhaṇe arūpe kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ tattha
abyākatā ca dhammā na uppajjanti akusalā ca dhammā na uppajjanti.
           -----------
   [112]  Yassa kusalā dhammā uppajjittha tassa akusalā dhammā
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  akusalā  dhammā
uppajjittha tassa kusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [113]  Yassa  kusalā  dhammā  uppajjittha  tassa abyākatā
dhammā  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana abyākatā
dhammā uppajjittha tassa kusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [114]  Yassa  akusalā  dhammā  uppajjittha tassa abyākatā
dhammā uppajjitthāti: āmantā . yassa vā pana abyākatā dhammā
uppajjittha tassa akusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [115]  Yattha kusalā dhammā uppajjittha tattha akusalā dhammā
uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  akusalā  dhammā
uppajjittha tattha kusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [116]  Yattha  kusalā  dhammā  uppajjittha  tattha abyākatā
dhammā  uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana abyākatā
dhammā  uppajjittha  tattha  kusalā dhammā uppajjitthāti: asaññasatte
Satte  tattha  abyākatā  dhammā  uppajjittha no ca tattha kusalā
dhammā  uppajjittha  catuvokāre  pañcavokāre  tattha abyākatā ca
dhammā uppajjittha kusalā ca dhammā uppajjittha.
   [117]  Yattha  akusalā  dhammā  uppajjittha tattha abyākatā
dhammā  uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā  pana abyākatā
dhammā  uppajjittha  tattha akusalā dhammā uppajjitthāti: asaññasatte
tattha  abyākatā  dhammā  uppajjittha no ca tattha akusalā dhammā
uppajjittha  catuvokāre  pañcavokāre  tattha  abyākatā  ca
dhammā uppajjittha akusalā ca dhammā uppajjittha.
   [118]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjittha tassa tattha
akusalā  dhammā  uppajjitthāti:  āmantā . yassa vā pana yattha
akusalā  dhammā uppajjittha tassa tattha kusalā dhammā uppajjitthāti:
suddhāvāsānaṃ  dutiye akusale citte vattamāne tesaṃ tattha akusalā
dhammā  uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha kusalā dhammā uppajjittha
itaresaṃ  catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha akusalā ca dhammā
uppajjittha kusalā ca dhammā uppajjittha.
   [119]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā uppajjitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha
abyākatā dhammā uppajjittha tassa tattha kusalā dhammā uppajjitthāti:
suddhāvāsānaṃ    dutiye    citte    vattamāneasaññasattānaṃ
Tesaṃ tattha abyākatā dhammā uppajjittha no ca tesaṃ tattha kusalā
dhammā  uppajjittha  itaresaṃ catuvokārānaṃ pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha
abyākatā ca dhammā uppajjittha kusalā ca dhammā uppajjittha.
   [120]  Yassa  yattha  akusalā dhammā uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  uppajjittha  tassa  tattha akusalā dhammā
uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāneasaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā  uppajjittha  no  ca tesaṃ tattha
akusalā  dhammā  uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ
tesaṃ  tattha  abyākatā  ca  dhammā  uppajjittha  akusalā  ca
dhammā uppajjittha.
   [121] Yassa kusalā dhammā na uppajjittha tassa akusalā dhammā
na  uppajjitthāti:  natthi  .  yassa  vā pana akusalā dhammā na
uppajjittha tassa kusalā dhammā na uppajjitthāti: natthi.
   [122]  Yassa  kusalā dhammā na uppajjittha tassa abyākatā
dhammā na uppajjitthāti: natthi . yassa vā pana abyākatā dhammā
na uppajjittha tassa kusalā dhammā na uppajjitthāti: natthi.
   [123]  Yassa akusalā dhammā na uppajjittha tassa abyākatā
dhammā na uppajjitthāti: natthi . yassa vā pana abyākatā dhammā
na uppajjittha tassa akusalā dhammā na uppajjitthāti: natthi.
   [124] Yattha kusalā dhammā na uppajjittha tattha akusalā dhammā
na  uppajjitthāti:  āmantā  .  yattha  vā pana akusalā dhammā
na uppajjittha tattha kusalā dhammā na uppajjitthāti: āmantā.
   [125]  Yattha  kusalā dhammā na uppajjittha tattha abyākatā
dhammā  na  uppajjitthāti: uppajjittha . yattha vā pana abyākatā
dhammā na uppajjittha tattha kusalā dhammā na uppajjitthāti: natthi.
   [126]  Yattha akusalā dhammā na uppajjittha tattha abyākatā
dhammā  na  uppajjitthāti: uppajjittha . yattha vā pana abyākatā
dhammā na uppajjittha tattha akusalā dhammā na uppajjitthāti: natthi.
   [127]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha
akusalā  dhammā  na  uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye akusale
citte  vattamāne tesaṃ tattha kusalā dhammā na uppajjittha no ca
tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā  na  uppajjittha suddhāvāsānaṃ dutiye
citte  vattamāneasaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  kusalā  ca  dhammā
na  uppajjittha akusalā ca dhammā na uppajjittha . yassa vā pana
yattha  akusalā  dhammā  na  uppajjittha  tassa tattha kusalā dhammā
na uppajjitthāti: āmantā.
   [128]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ dutiye citte
vattamāneasaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā  na uppajjittha
No  ca  tesaṃ  tattha  abyākatā dhammā na uppajjittha suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ tattha kusalā ca dhammā na uppajjittha abyākatā ca
dhammā na uppajjittha . yassa vā pana yattha abyākatā dhammā na
uppajjittha tassa tattha kusalā dhammā na uppajjitthāti: āmantā.
   [129] Yassa yattha akusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ dutiye citte
vattamāneasaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā na uppajjittha
no  ca  tesaṃ  tattha  abyākatā dhammā na uppajjittha suddhāvāsaṃ
upapajjantānaṃ tesaṃ tattha akusalā ca dhammā na uppajjittha abyākatā
ca dhammā na uppajjittha . yassa vā pana yattha abyākatā dhammā
na uppajjittha tassa tattha akusalā dhammā na uppajjitthāti: āmantā.
           ------------
   [130]  Yassa  kusalā  dhammā  uppajjissanti  tassa akusalā
dhammā  uppajjissantīti:  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti tesaṃ kusalā dhammā uppajjissanti no ca tesaṃ akusalā
dhammā  uppajjissanti  itaresaṃ tesaṃ kusalā ca dhammā uppajjissanti
akusalā  ca dhammā uppajjissanti . yassa vā pana akusalā dhammā
uppajjissanti tassa kusalā dhammā uppajjissatīti: āmantā.
   [131]  Yassa  kusalā  dhammā uppajjissanti tassa abyākatā
dhammā  uppajjissantīti:  āmantā  .  yassa  vā pana abyākatā
Dhammā  uppajjissanti  tassa  kusalā  dhammā  uppajjissantīti:
aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  tesaṃ  abyākatā  dhammā uppajjissanti
no  ca tesaṃ kusalā dhammā uppajjissanti itaresaṃ tesaṃ abyākatā
ca dhammā uppajjissanti kusalā ca dhammā uppajjissanti.
   [132]  Yassa  akusalā dhammā uppajjissanti tassa abyākatā
dhammā  uppajjissantīti:  āmantā  .  yassa  vā pana abyākatā
dhammā  uppajjissanti  tassa  akusalā  dhammā  uppajjissantīti:
aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tesaṃ  abyākatā  dhammā  uppajjissanti no ca tesaṃ
akusalā  dhammā  uppajjissanti  itaresaṃ tesaṃ abyākatā ca dhammā
uppajjissanti akusalā ca dhammā uppajjissanti.
   [133] Yattha kusalā dhammā uppajjissanti tattha akusalā dhammā
uppajjissantīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  akusalā  dhammā
uppajjissanti tattha kusalā dhammā uppajjissantīti: āmantā.
   [134]  Yattha  kusalā  dhammā uppajjissanti tattha abyākatā
dhammā  uppajjissantīti:  āmantā  .  yattha  vā pana abyākatā
dhammā  uppajjissanti  tattha  kusalā  dhammā  uppajjissantīti:
asaññasatte  tattha  abyākatā  dhammā  uppajjissanti no ca tattha
kusalā  dhammā  uppajjissanti  catuvokāre  pañcavokāre  tattha
abyākatā ca dhammā uppajjissanti kusalā ca dhammā uppajjissanti.
   [135]  Yattha  akusalā dhammā uppajjissanti tattha abyākatā
dhammā uppajjissantīti: āmantā . yattha vā pana abyākatā dhammā
uppajjissanti  tattha  akusalā  dhammā  uppajjissantīti:  asaññasatte
tattha  abyākatā dhammā uppajjissanti no ca tattha akusalā dhammā
uppajjissanti  catuvokāre  pañcavokāre tattha abyākatā ca dhammā
uppajjissanti akusalā ca dhammā uppajjissanti.
   [136]  Yassa  yattha kusalā dhammā uppajjissanti tassa tattha
akusalā  dhammā  uppajjissantīti:  catuvokāre  pañcavokāre  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  tattha  kusalā
dhammā  uppajjissanti  no  ca  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā
uppajjissanti  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
kusalā  ca dhammā uppajjissanti akusalā ca dhammā uppajjissanti .
Yassa  vā  pana  yattha  akusalā  dhammā uppajjissanti tassa tattha
kusalā dhammā uppajjissantīti: āmantā.
   [137]  Yassa  yattha kusalā dhammā uppajjissanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  uppajjissantīti:  āmantā  .  yassa vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  uppajjissanti  tassa tattha kusalā dhammā
uppajjissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ
tattha  abyākatā  dhammā  uppajjissanti no ca tesaṃ tattha kusalā
dhammā  uppajjissanti  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ
Tattha  abyākatā  ca  dhammā  uppajjissanti  kusalā  ca  dhammā
uppajjissanti.
   [138]  Yassa yattha akusalā dhammā uppajjissanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  uppajjissantīti:  āmantā  .  yassa vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  uppajjissanti tassa tattha akusalā dhammā
uppajjissantīti:   aggamaggasamaṅgīnaṃ   arahantānaṃ  yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
abyākatā  dhammā uppajjissanti no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā
uppajjissanti  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
abyākatā ca dhammā uppajjissanti akusalā ca dhammā uppajjissanti.
   [139]  Yassa  kusalā dhammā na uppajjissanti tassa akusalā
dhammā  na  uppajjissantīti:  āmantā  . yassa vā pana akusalā
dhammā  na  uppajjissanti  tassa  kusalā dhammā na uppajjissantīti:
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  akusalā
dhammā na uppajjissanti no ca tesaṃ kusalā dhammā na uppajjissanti
aggamaggasamaṅgīnaṃ arahantānaṃ tesaṃ akusalā ca dhammā na uppajjissanti
kusalā ca dhammā na uppajjissanti.
   [140] Yassa kusalā dhammā na uppajjissanti tassa abyākatā
dhammā  na  uppajjissantīti: aggamaggasamaṅgīnaṃ arahantānaṃ tesaṃ kusalā
dhammā na uppajjissanti no ca tesaṃ abyākatā dhammā na uppajjissanti
Pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ kusalā ca dhammā na uppajjissanti abyākatā
ca  dhammā  na  uppajjissanti . yassa vā pana abyākatā dhammā
na uppajjissanti tassa kusalā dhammā na uppajjissantīti: āmantā.
   [141] Yassa akusalā dhammā na uppajjissanti tassa abyākatā
dhammā  na  uppajjissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ  yassa
cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  akusalā  dhammā
na  uppajjissanti  no ca tesaṃ abyākatā dhammā na uppajjissanti
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  akusalā  ca  dhammā  na  uppajjissanti
abyākatā ca dhammā na uppajjissanti . yassa vā pana abyākatā
dhammā  na  uppajjissanti  tassa akusalā dhammā na uppajjissantīti:
āmantā.
   [142]  Yattha  kusalā dhammā na uppajjissanti tattha akusalā
dhammā  na  uppajjissantīti:  āmantā  . yattha vā pana akusalā
dhammā  na  uppajjissanti  tattha  kusalā dhammā na uppajjissantīti:
āmantā.
   [143] Yattha kusalā dhammā na uppajjissanti tattha abyākatā
dhammā  na  uppajjissantīti:  uppajjissanti  .  yattha  vā  pana
abyākatā  dhammā  na  uppajjissanti  tattha  kusalā  dhammā
na uppajjissantīti: natthi.
   [144]  Yattha  akusalā  dhammā  na  uppajjissanti  tattha
Abyākatā  dhammā  na  uppajjissantīti:  uppajjissanti  .  yattha
vā  pana  abyākatā dhammā na uppajjissanti tattha akusalā dhammā
na uppajjissantīti: natthi.
   [145]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā na uppajjissanti tassa
tattha akusalā dhammā na uppajjissantīti: āmantā . yassa vā pana
yattha  akusalā  dhammā  na uppajjissanti tassa tattha kusalā dhammā
na  uppajjissantīti:  yassa  cittassa anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti
tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā na uppajjissanti no ca tesaṃ tattha
kusalā  dhammā  na  uppajjissanti  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā  ca  dhammā  na uppajjissanti
kusalā ca dhammā na uppajjissanti.
   [146] Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjissanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  uppajjissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ arahantānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  kusalā dhammā na uppajjissanti no ca
tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā  na uppajjissanti pacchimacittasamaṅgīnaṃ
tesaṃ tattha kusalā ca dhammā na uppajjissanti abyākatā ca dhammā
na  uppajjissanti  .  yassa  vā pana yattha abyākatā dhammā na
uppajjissanti  tassa  tattha  kusalā  dhammā  na  uppajjissantīti:
āmantā.
   [147] Yassa yattha akusalā dhammā na uppajjissanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  uppajjissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ arahantānaṃ
Yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ paṭilabhissanti asaññasattānaṃ tesaṃ
tattha akusalā dhammā na uppajjissanti no ca tesaṃ tattha abyākatā
dhammā  na  uppajjissanti  pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ tattha akusalā ca
dhammā  na  uppajjissanti abyākatā ca dhammā na uppajjissanti .
Yassa vā pana yattha abyākatā dhammā na uppajjissanti tassa tattha
akusalā dhammā na uppajjissantīti: āmantā.
          --------------
   [148]  Yassa kusalā dhammā uppajjanti tassa akusalā dhammā
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  akusalā  dhammā
uppajjittha  tassa  kusalā  dhammā  uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa
bhaṅgakkhaṇe   kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  akusalā  dhammā  uppajjittha  no  ca  tesaṃ
kusalā  dhammā  uppajjanti  kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ akusalā ca
dhammā uppajjittha kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [149] Yassa kusalā dhammā uppajjanti tassa abyākatā dhammā
uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  abyākatā dhammā
uppajjittha  tassa  kusalā  dhammā  uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa
bhaṅgakkhaṇe   kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  abyākatā  dhammā  uppajjittha  no ca tesaṃ
kusalā  dhammā uppajjanti kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ abyākatā ca
Dhammā uppajjittha kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [150]  Yassa  akusalā  dhammā  uppajjanti tassa abyākatā
dhammā  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā  pana abyākatā
dhammā  uppajjittha  tassa  akusalā  dhammā  uppajjantīti:  sabbesaṃ
cittassa    bhaṅgakkhaṇe   akusalavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   abyākatā   dhammā
uppajjittha  no  ca  tesaṃ  akusalā  dhammā  uppajjanti akusalānaṃ
uppādakkhaṇe  tesaṃ  abyākatā  ca  dhammā  uppajjittha  akusalā
ca dhammā uppajjanti.
   [151] Yattha kusalā dhammā uppajjanti .pe.
   [152]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjanti tassa tattha
akusalā  dhammā  uppajjitthāti:  āmantā . yassa vā pana yattha
akusalā  dhammā  uppajjittha tassa tattha kusalā dhammā uppajjantīti:
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ  tattha  akusalā dhammā uppajjittha no ca tesaṃ tattha kusalā
dhammā  uppajjanti  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha akusalā ca
dhammā uppajjittha kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [153]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā uppajjitthāti: āmantā . yassa vā pana yattha
abyākatā  dhammā  uppajjittha  tassa  tattha  kusalā  dhammā
uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  kusalavippayuttacittassa
Uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
uppajjittha  no  ca  tesaṃ tattha kusalā dhammā uppajjanti kusalānaṃ
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  abyākatā  ca  dhammā  uppajjittha
kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [154]  Yassa  yattha  akusalā dhammā uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  uppajjitthāti:  āmantā  .  yassa  vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  uppajjittha  tassa  tattha akusalā dhammā
uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  akusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
uppajjittha  no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā uppajjanti akusalānaṃ
uppādakkhaṇe tesaṃ tattha abyākatā ca dhammā uppajjittha akusalā ca
dhammā uppajjanti.
   [155]  Yassa  kusalā  dhammā  na uppajjanti tassa akusalā
dhammā  na  uppajjitthāti:  uppajjittha  . yassa vā pana akusalā
dhammā na uppajjittha tassa kusalā dhammā na uppajjantīti: natthi.
   [156]  Yassa  kusalā dhammā na uppajjanti tassa abyākatā
dhammā  na  uppajjitthāti: uppajjittha . yassa vā pana abyākatā
dhammā na uppajjittha tassa kusalā dhammā na uppajjantīti: natthi.
   [157]  Yassa akusalā dhammā na uppajjanti tassa abyākatā
dhammā  na  uppajjitthāti: uppajjittha . yassa vā pana abyākatā
Dhammā na uppajjittha tassa akusalā dhammā na uppajjantīti: natthi.
   [158] Yattha kusalā dhammā na uppajjanti .pe.
   [159]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
akusalā  dhammā  na  uppajjitthāti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā
na  uppajjanti  no  ca tesaṃ tattha akusalā dhammā na uppajjittha
suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte  vattamāne  asaññasattānaṃ tesaṃ tattha
kusalā ca dhammā na uppajjanti akusalā ca dhammā na uppajjittha.
Yassa vā pana yattha akusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha kusalā
dhammā na uppajjantīti: āmantā.
   [160]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  uppajjitthāti:  sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
kusalā  dhammā na uppajjanti no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā
na uppajjittha suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha kusalā ca dhammā
na uppajjanti abyākatā ca dhammā na uppajjittha . yassa vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  na uppajjittha tassa tattha kusalā dhammā
na uppajjantīti: āmantā.
   [161] Yassa yattha akusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  uppajjitthāti:  sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe
Akusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
akusalā dhammā na uppajjanti no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā
na uppajjittha suddhāvāsaṃ upapajjantānaṃ tesaṃ tattha akusalā ca dhammā
na uppajjanti abyākatā ca dhammā na uppajjittha . yassa vā pana
yattha  abyākatā  dhammā na uppajjittha tassa tattha akusalā dhammā
na uppajjantīti: āmantā.
              --------------
   [162]  Yassa kusalā dhammā uppajjanti tassa akusalā dhammā
uppajjissantīti:   aggamaggassa   uppādakkhaṇe   yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe
tesaṃ  kusalā  dhammā  uppajjanti  no  ca  tesaṃ akusalā dhammā
uppajjissanti  itaresaṃ kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ kusalā ca dhammā
uppajjanti  akusalā  ca  dhammā  uppajjissanti  . yassa vā pana
akusalā  dhammā  uppajjissanti  tassa  kusalā  dhammā uppajjantīti:
sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe
nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  akusalā dhammā uppajjissanti
no  ca  tesaṃ  kusalā  dhammā  uppajjanti  kusalānaṃ uppādakkhaṇe
tesaṃ akusalā ca dhammā uppajjissanti kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [163] Yassa kusalā dhammā uppajjanti tassa abyākatā dhammā
uppajjissantīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana abyākatā dhammā
Uppajjissanti  tassa  kusalā  dhammā  uppajjantīti: sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe   kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  abyākatā  dhammā uppajjissanti no ca tesaṃ
kusalā  dhammā uppajjanti kusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ abyākatā ca
dhammā uppajjissanti kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [164] Yassa akusalā dhammā uppajjanti tassa abyākatā dhammā
uppajjissantīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana abyākatā dhammā
uppajjissanti  tassa  akusalā  dhammā uppajjantīti: sabbesaṃ cittassa
bhaṅgakkhaṇe  akusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  abyākatā  dhammā uppajjissanti no ca tesaṃ
akusalā  dhammā  uppajjanti akusalānaṃ uppādakkhaṇe tesaṃ abyākatā
ca dhammā uppajjissanti akusalā ca dhammā uppajjanti.
   [165] Yattha kusalā dhammā uppajjanti .pe.
   [166]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjanti tassa tattha
akusalā  dhammā  uppajjissantīti:  aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa
cittassa  anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti tassa cittassa uppādakkhaṇe
tesaṃ tattha kusalā dhammā uppajjanti no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā
uppajjissanti   itaresaṃ  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha
kusalā  ca  dhammā  uppajjanti akusalā ca dhammā uppajjissanti .
Yassa  vā  pana  yattha  akusalā  dhammā uppajjissanti tassa tattha
Kusalā   dhammā  uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā
uppajjissanti  no  ca  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā  uppajjanti
kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ tattha akusalā ca dhammā uppajjissanti
kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [167]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  uppajjissantīti:  āmantā  .  yassa vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  uppajjissanti  tassa  tattha  kusalā
dhammā   uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  kusala-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe   asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha
abyākatā  dhammā  uppajjissanti no ca tesaṃ tattha kusalā dhammā
uppajjanti  kusalānaṃ  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  abyākatā  ca
dhammā uppajjissanti kusalā ca dhammā uppajjanti.
   [168]  Yassa  yattha  akusalā dhammā uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  uppajjissantīti:  āmantā  .  yassa vā pana
yattha  abyākatā  dhammā  uppajjissanti tassa tattha akusalā dhammā
uppajjantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  akusalavippayuttacittassa
uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
uppajjissanti no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā uppajjanti akusalānaṃ
uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  abyākatā  ca  dhammā  uppajjissanti
Akusalā ca dhammā uppajjanti.
   [169]  Yassa  kusalā  dhammā  na uppajjanti tassa akusalā
dhammā   na   uppajjissantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa     uppādakkhaṇe     nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  kusalā  dhammā  na  uppajjanti no ca tesaṃ
akusalā   dhammā  na  uppajjissanti  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe
arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti
tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  kusalā ca dhammā na uppajjanti
akusalā  ca  dhammā  na  uppajjissanti . yassa vā pana akusalā
dhammā  na  uppajjissanti  tassa  kusalā  dhammā  na uppajjantīti:
aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  akusalā  dhammā
na  uppajjissanti  no  ca  tesaṃ  kusalā  dhammā  na uppajjanti
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  tesaṃ  akusalā
ca dhammā na uppajjissanti kusalā ca dhammā na uppajjanti.
   [170]  Yassa  kusalā dhammā na uppajjanti tassa abyākatā
dhammā  na  uppajjissantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  kusala-
vippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ  asaññasattānaṃ
tesaṃ  kusalā dhammā na uppajjanti no ca tesaṃ abyākatā dhammā
na  uppajjissanti  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  kusalā  ca  dhammā
Na  uppajjanti  abyākatā  ca  dhammā  na uppajjissanti . yassa
vā  pana  abyākatā  dhammā na uppajjissanti tassa kusalā dhammā
na uppajjantīti: āmantā.
   [171]  Yassa akusalā dhammā na uppajjanti tassa abyākatā
dhammā  na  uppajjissantīti:  sabbesaṃ  cittassa  bhaṅgakkhaṇe akusala-
vippayuttacittassa  vippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  nirodhasamāpannānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  akusalā  dhammā  na uppajjanti no ca tesaṃ
abyākatā  dhammā  na uppajjissanti pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ akusalā
ca  dhammā na uppajjanti abyākatā ca dhammā na uppajjissanti .
Yassa  vā  pana  abyākatā dhammā na uppajjissanti tassa akusalā
dhammā na uppajjantīti: āmantā.
   [172] Yattha kusalā dhammā na uppajjanti .pe.
   [173]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
akusalā  dhammā  na  uppajjissantīti:  sabbesaṃ  cittassa bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā
na  uppajjanti no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā na uppajjissanti
aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  yassa  cittassa  anantarā
aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe  asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  kusalā  ca  dhammā na uppajjanti akusalā ca dhammā
na  uppajjissanti  .  yassa  vā  pana  yattha  akusalā  dhammā
Na  uppajjissanti  tassa  tattha  kusalā  dhammā  na  uppajjantīti:
aggamaggassa  uppādakkhaṇe  yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ
paṭilabhissanti  tassa  cittassa  uppādakkhaṇe  tesaṃ  tattha  akusalā
dhammā  na  uppajjissanti  no  ca  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā
na  uppajjanti  aggamaggassa  bhaṅgakkhaṇe  arahantānaṃ  yassa cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tassa  cittassa  bhaṅgakkhaṇe
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā  ca  dhammā  na uppajjissanti
kusalā ca dhammā na uppajjanti.
   [174]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  uppajjissantīti: sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe
kusalavippayuttacittassa   uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
kusalā  dhammā na uppajjanti no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā
na  uppajjissanti  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  tattha kusalā ca dhammā
na uppajjanti abyākatā ca dhammā na uppajjissanti . Yassa vā pana
yattha  abyākatā dhammā na uppajjissanti tassa tattha kusalā dhammā
na uppajjantīti: āmantā.
   [175] Yassa yattha akusalā dhammā na uppajjanti tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  uppajjissantīti: sabbesaṃ cittassa bhaṅgakkhaṇe
akusalavippayuttacittassa  uppādakkhaṇe  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
akusalā  dhammā  na  uppajjanti  no  ca  tesaṃ tattha abyākatā
Dhammā  na  uppajjissanti  pacchimacittasamaṅgīnaṃ tesaṃ tattha akusalā ca
dhammā  na  uppajjanti  abyākatā  ca dhammā na uppajjissanti .
Yassa vā pana yattha abyākatā dhammā na uppajjissanti tassa tattha
akusalā dhammā na uppajjantīti: āmantā.
              -----------
   [176]  Yassa kusalā dhammā uppajjittha tassa akusalā dhammā
uppajjissantīti:   aggamaggasamaṅgīnaṃ   arahantānaṃ  yassa  cittassa
anantarā  aggamaggaṃ  paṭilabhissanti  tesaṃ  kusalā  dhammā uppajjittha
no ca tesaṃ akusalā dhammā uppajjissanti itaresaṃ tesaṃ kusalā ca
dhammā uppajjittha akusalā ca dhammā uppajjissanti . yassa vā pana
akusalā  dhammā  uppajjissanti  tassa  kusalā dhammā uppajjitthāti:
āmantā.
   [177]  Yassa  kusalā  dhammā  uppajjittha  tassa abyākatā
dhammā  uppajjissantīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  kusalā  dhammā
uppajjittha  no  ca  tesaṃ abyākatā dhammā uppajjissanti itaresaṃ
tesaṃ  kusalā  ca  dhammā  uppajjittha  abyākatā  ca  dhammā
uppajjissanti  .  yassa  vā  pana abyākatā dhammā uppajjissanti
tassa kusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [178]  Yassa  akusalā  dhammā  uppajjittha tassa abyākatā
dhammā  uppajjissantīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  akusalā  dhammā
Uppajjittha  no  ca  tesaṃ abyākatā dhammā uppajjissanti itaresaṃ
tesaṃ  akusalā  ca  dhammā  uppajjittha  abyākatā  ca  dhammā
uppajjissanti  .  yassa  vā  pana abyākatā dhammā uppajjissanti
tassa akusalā dhammā uppajjitthāti: āmantā.
   [179] Yattha kusalā dhammā uppajjittha .pe.
   [180]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjittha tassa tattha
akusalā   dhammā  uppajjissantīti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ
yassa  cittassa  anantarā  aggamaggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ tattha kusalā
dhammā  uppajjittha no ca tesaṃ tattha akusalā dhammā uppajjissanti
itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ tesaṃ tattha kusalā ca dhammā
uppajjittha akusalā ca dhammā uppajjissanti . yassa vā pana yattha
akusalā  dhammā  uppajjissanti  tassa  tattha  kusalā  dhammā
uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte vattamāne tesaṃ tattha
akusalā  dhammā  uppajjissanti  no  ca tesaṃ tattha kusalā dhammā
uppajjittha  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
akusalā ca dhammā uppajjissanti kusalā ca dhammā uppajjittha.
   [181]  Yassa  yattha  kusalā  dhammā uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  uppajjissantīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  tattha
kusalā  dhammā  uppajjittha  no  ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā
uppajjissanti  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
Kusalā  ca dhammā uppajjittha abyākatā ca dhammā uppajjissanti .
Yassa  vā  pana  yattha  abyākatā  dhammā  uppajjissanti  tassa
tattha  kusalā  dhammā  uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye citte
vattamāne   asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
uppajjissanti  no  ca  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā  uppajjittha
itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā ca
dhammā uppajjissanti kusalā ca dhammā uppajjittha.
   [182]  Yassa  yattha  akusalā dhammā uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  uppajjissantīti:  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  tattha
akusalā  dhammā  uppajjittha  no ca tesaṃ tattha abyākatā dhammā
uppajjissanti  itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha
akusalā ca dhammā uppajjittha abyākatā ca dhammā uppajjissanti .
Yassa  vā  pana  yattha abyākatā dhammā uppajjissanti tassa tattha
akusalā  dhammā  uppajjitthāti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye  citte
vattamāne   asaññasattānaṃ   tesaṃ  tattha  abyākatā  dhammā
uppajjissanti  no  ca  tesaṃ  tattha  akusalā  dhammā  uppajjittha
itaresaṃ  catuvokārānaṃ  pañcavokārānaṃ  tesaṃ  tattha  abyākatā ca
dhammā uppajjissanti akusalā ca dhammā uppajjittha.
   [183]  Yassa  kusalā  dhammā  na uppajjittha tassa akusalā
dhammā  na uppajjissantīti: natthi . yassa vā pana akusalā dhammā
Na uppajjissanti tassa kusalā dhammā na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [184]  Yassa  kusalā dhammā na uppajjittha tassa abyākatā
dhammā  na  uppajjissantīti:  natthi  .  yassa vā pana abyākatā
dhammā  na  uppajjissanti  tassa  kusalā  dhammā na uppajjitthāti:
uppajjittha.
   [185]  Yassa akusalā dhammā na uppajjittha tassa abyākatā
dhammā  na  uppajjissantīti:  natthi  .  yassa vā pana abyākatā
dhammā  na  uppajjissanti  tassa  akusalā dhammā na uppajjitthāti:
uppajjittha.
   [186] Yattha kusalā dhammā na uppajjittha .pe.
   [187]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha
akusalā  dhammā  na  uppajjissantīti:  suddhāvāsānaṃ  dutiye citte
vattamāne  tesaṃ  tattha kusalā dhammā na uppajjittha no ca tesaṃ
tattha  akusalā  dhammā  na  uppajjissanti asaññasattānaṃ tesaṃ tattha
kusalā ca dhammā na uppajjittha akusalā ca dhammā na uppajjissanti.
Yassa  vā  pana yattha akusalā dhammā na uppajjissanti tassa tattha
kusalā  dhammā  na  uppajjitthāti:  aggamaggasamaṅgīnaṃ  arahantānaṃ
yassa  cittassa  anantarā aggamaggaṃ paṭilabhissanti tesaṃ tattha akusalā
dhammā  na  uppajjissanti  no  ca  tesaṃ  tattha  kusalā  dhammā
na  uppajjittha  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  akusalā  ca  dhammā
Na uppajjissanti kusalā ca dhammā na uppajjittha.
   [188]  Yassa yattha kusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  uppajjissantīti:  uppajjissanti  .  yassa
vā  pana  yattha  abyākatā  dhammā  na uppajjissanti tassa tattha
kusalā dhammā na uppajjitthāti: uppajjittha.
   [189] Yassa yattha akusalā dhammā na uppajjittha tassa tattha
abyākatā  dhammā  na  uppajjissantīti:  uppajjissanti  .  yassa
vā  pana  yattha  abyākatā  dhammā  na uppajjissanti tassa tattha
akusalā dhammā na uppajjitthāti: uppajjittha.
          Uppādavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 42-73. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=830              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=830              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=94&items=96              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=94              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]