ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

page42.

Pavattivaro [94] Yassa kusala dhamma uppajjanti tassa akusala dhamma uppajjantiti: no . yassa va pana akusala dhamma uppajjanti tassa kusala dhamma uppajjantiti: no. [95] Yassa kusala dhamma uppajjanti tassa abyakata dhamma uppajjantiti: arupe kusalanam uppadakkhane tesam kusala dhamma uppajjanti no ca tesam abyakata dhamma uppajjanti pancavokare kusalanam uppadakkhane tesam kusala ca dhamma uppajjanti abyakata ca dhamma uppajjanti . yassa va pana abyakata dhamma uppajjanti tassa kusala dhamma uppajjantiti: sabbesam upapajjantanam pavatte kusalavippayuttacittassa uppadakkhane tesam abyakata dhamma uppajjanti no ca tesam kusala dhamma uppajjanti pancavokare kusalanam uppadakkhane tesam abyakata ca dhamma uppajjanti kusala ca dhamma uppajjanti. [96] Yassa akusala dhamma uppajjanti tassa abyakata dhamma uppajjantiti: arupe akusalanam uppadakkhane tesam akusala dhamma uppajjanti no ca tesam abyakata dhamma uppajjanti pancavokare akusalanam uppadakkhane tesam akusala ca dhamma uppajjanti abyakata ca dhamma uppajjanti . yassa va pana abyakata dhamma uppajjanti tassa akusala dhamma uppajjantiti:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page43.

Sabbesam upapajjantanam pavatte akusalavippayuttacittassa uppadakkhane tesam abyakata dhamma uppajjanti no ca tesam akusala dhamma uppajjanti pancavokare akusalanam uppadakkhane tesam abyakata ca dhamma uppajjanti akusala ca dhamma uppajjanti. [97] Yattha kusala dhamma uppajjanti tattha akusala dhamma uppajjantiti: amanta . yattha va pana akusala dhamma uppajjanti tattha kusala dhamma uppajjantiti: amanta. [98] Yattha kusala dhamma uppajjanti tattha abyakata dhamma uppajjantiti: amanta . yattha va pana abyakata dhamma uppajjanti tattha kusala dhamma uppajjantiti: asannasatte tattha abyakata dhamma uppajjanti no ca tattha kusala dhamma uppajjanti catuvokare pancavokare tattha abyakata ca dhamma uppajjanti kusala ca dhamma uppajjanti. [99] Yattha akusala dhamma uppajjanti tattha abyakata dhamma uppajjantiti: amanta . yattha va pana abyakata dhamma uppajjanti tattha akusala dhamma uppajjantiti: asannasatte tattha abyakata dhamma uppajjanti no ca tattha akusala dhamma uppajjanti catuvokare pancavokare tattha abyakata ca dhamma uppajjanti akusala ca dhamma uppajjanti. [100] Yassa yattha kusala dhamma uppajjanti tassa tattha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page44.

Akusala dhamma uppajjantiti: no . yassa va pana yattha akusala dhamma uppajjanti tassa tattha kusala dhamma uppajjantiti: no. [101] Yassa yattha kusala dhamma uppajjanti tassa tattha abyakata dhamma uppajjantiti: arupe kusalanam uppadakkhane tesam tattha kusala dhamma uppajjanti no ca tesam tattha abyakata dhamma uppajjanti pancavokare kusalanam uppadakkhane tesam tattha kusala ca dhamma uppajjanti abyakata ca dhamma uppajjanti. Yassa va pana yattha abyakata dhamma uppajjanti tassa tattha kusala dhamma uppajjantiti: sabbesam upapajjantanam pavatte kusalavippayuttacittassa uppadakkhane tesam tattha abyakata dhamma uppajjanti no ca tesam tattha kusala dhamma uppajjanti pancavokare kusalanam uppadakkhane tesam tattha abyakata ca dhamma uppajjanti kusala ca dhamma uppajjanti. [102] Yassa yattha akusala dhamma uppajjanti tassa tattha abyakata dhamma uppajjantiti: arupe akusalanam uppadakkhane tesam tattha akusala dhamma uppajjanti no ca tesam tattha abyakata dhamma uppajjanti pancavokare akusalanam uppadakkhane tesam tattha akusala ca dhamma uppajjanti abyakata ca dhamma uppajjanti . yassa va pana yattha abyakata dhamma uppajjanti tassa tattha akusala dhamma uppajjantiti: sabbesam upapajjantanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page45.

Pavatte akusalavippayuttacittassa uppadakkhane tesam tattha abyakata dhamma uppajjanti no ca tesam tattha akusala dhamma uppajjanti pancavokare akusalanam uppadakkhane tesam tattha abyakata ca dhamma uppajjanti akusala ca dhamma uppajjanti. [103] Yassa kusala dhamma na uppajjanti tassa akusala dhamma na uppajjantiti: akusalanam uppadakkhane tesam kusala dhamma na uppajjanti no ca tesam akusala dhamma na uppajjanti sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttaakusalavippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam kusala ca dhamma na uppajjanti akusala ca dhamma na uppajjanti . yassa va pana akusala dhamma na uppajjanti tassa kusala dhamma na uppajjantiti: kusalanam uppadakkhane tesam akusala dhamma na uppajjanti no ca tesam kusala dhamma na uppajjanti sabbesam cittassa bhangakkhane akusalavippayuttakusalavippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam akusala ca dhamma na uppajjanti kusala ca dhamma na uppajjanti. [104] Yassa kusala dhamma na uppajjanti tassa abyakata dhamma na uppajjantiti: sabbesam upapajjantanam pavatte kusalavippayuttacittassa uppadakkhane tesam kusala dhamma na uppajjanti no ca tesam abyakata dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam pavatte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page46.

Cittassa bhangakkhane arupe akusalanam uppadakkhane tesam kusala ca dhamma na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjanti . yassa va pana abyakata dhamma na uppajjanti tassa kusala dhamma na uppajjantiti: arupe kusalanam uppadakkhane tesam abyakata dhamma na uppajjanti no ca tesam kusala dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe akusalanam uppadakkhane tesam abyakata ca dhamma na uppajjanti kusala ca dhamma na uppajjanti. [105] Yassa akusala dhamma na uppajjanti tassa abyakata dhamma na uppajjantiti: sabbesam upapajjantanam pavatte akusala- vippayuttacittassa uppadakkhane tesam akusala dhamma na uppajjanti no ca tesam abyakata dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe kusalanam uppadakkhane tesam akusala ca dhamma na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjanti. Yassa va pana abyakata dhamma na uppajjanti tassa akusala dhamma na uppajjantiti: arupe akusalanam uppadakkhane tesam abyakata dhamma na uppajjanti no ca tesam akusala dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe kusalanam uppadakkhane tesam abyakata ca dhamma na uppajjanti akusala ca dhamma na uppajjanti. [106] Yattha kusala dhamma na uppajjanti tattha akusala dhamma na uppajjantiti: amanta . yattha va pana akusala dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page47.

Na uppajjanti tattha kusala dhamma na uppajjantiti: amanta. [107] Yattha kusala dhamma na uppajjanti tattha abyakata dhamma na uppajjantiti: uppajjanti . yattha va pana abyakata dhamma na uppajjanti tattha kusala dhamma na uppajjantiti: natthi. [108] Yattha akusala dhamma na uppajjanti tattha abyakata dhamma na uppajjantiti: uppajjanti . yattha va pana abyakata dhamma na uppajjanti tattha akusala dhamma na uppajjantiti: natthi. [109] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjanti tassa tattha akusala dhamma na uppajjantiti: akusalanam uppadakkhane tesam tattha kusala dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha akusala dhamma na uppajjanti sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayutta- akusalavippayuttacittassa uppadakkhane asannasattanam tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjanti akusala ca dhamma na uppajjanti. Yassa va pana yattha akusala dhamma na uppajjanti tassa tattha kusala dhamma na uppajjantiti: kusalanam uppadakkhane tesam tattha akusala dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha kusala dhamma na uppajjanti sabbesam cittassa bhangakkhane akusalavippayuttakusala- vippayuttacittassa uppadakkhane asannasattanam tesam tattha akusala ca dhamma na uppajjanti kusala ca dhamma na uppajjanti. [110] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjanti tassa tattha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page48.

Abyakata dhamma na uppajjantiti: sabbesam upapajjantanam pavatte kusalavippayuttacittassa uppadakkhane tesam tattha kusala dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha abyakata dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe akusalanam uppadakkhane tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjanti . yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjanti tassa tattha kusala dhamma na uppajjantiti: arupe kusalanam uppadakkhane tesam tattha abyakata dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha kusala dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe akusalanam uppadakkhane tesam tattha abyakata ca dhamma na uppajjanti kusala ca dhamma na uppajjanti. [111] Yassa yattha akusala dhamma na uppajjanti tassa tattha abyakata dhamma na uppajjantiti: sabbesam upapajjantanam pavatte akusalavippayuttacittassa uppadakkhane tesam tattha akusala dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha abyakata dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe kusalanam uppadakkhane tesam tattha akusala ca dhamma na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjanti . yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjanti tassa tattha akusala dhamma na uppajjantiti: arupe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page49.

Akusalanam uppadakkhane tesam tattha abyakata dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha akusala dhamma na uppajjanti sabbesam cavantanam pavatte cittassa bhangakkhane arupe kusalanam uppadakkhane tesam tattha abyakata ca dhamma na uppajjanti akusala ca dhamma na uppajjanti. ----------- [112] Yassa kusala dhamma uppajjittha tassa akusala dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana akusala dhamma uppajjittha tassa kusala dhamma uppajjitthati: amanta. [113] Yassa kusala dhamma uppajjittha tassa abyakata dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana abyakata dhamma uppajjittha tassa kusala dhamma uppajjitthati: amanta. [114] Yassa akusala dhamma uppajjittha tassa abyakata dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana abyakata dhamma uppajjittha tassa akusala dhamma uppajjitthati: amanta. [115] Yattha kusala dhamma uppajjittha tattha akusala dhamma uppajjitthati: amanta . yattha va pana akusala dhamma uppajjittha tattha kusala dhamma uppajjitthati: amanta. [116] Yattha kusala dhamma uppajjittha tattha abyakata dhamma uppajjitthati: amanta . yattha va pana abyakata dhamma uppajjittha tattha kusala dhamma uppajjitthati: asannasatte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page50.

Satte tattha abyakata dhamma uppajjittha no ca tattha kusala dhamma uppajjittha catuvokare pancavokare tattha abyakata ca dhamma uppajjittha kusala ca dhamma uppajjittha. [117] Yattha akusala dhamma uppajjittha tattha abyakata dhamma uppajjitthati: amanta . yattha va pana abyakata dhamma uppajjittha tattha akusala dhamma uppajjitthati: asannasatte tattha abyakata dhamma uppajjittha no ca tattha akusala dhamma uppajjittha catuvokare pancavokare tattha abyakata ca dhamma uppajjittha akusala ca dhamma uppajjittha. [118] Yassa yattha kusala dhamma uppajjittha tassa tattha akusala dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha akusala dhamma uppajjittha tassa tattha kusala dhamma uppajjitthati: suddhavasanam dutiye akusale citte vattamane tesam tattha akusala dhamma uppajjittha no ca tesam tattha kusala dhamma uppajjittha itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha akusala ca dhamma uppajjittha kusala ca dhamma uppajjittha. [119] Yassa yattha kusala dhamma uppajjittha tassa tattha abyakata dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha abyakata dhamma uppajjittha tassa tattha kusala dhamma uppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamaneasannasattanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page51.

Tesam tattha abyakata dhamma uppajjittha no ca tesam tattha kusala dhamma uppajjittha itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha abyakata ca dhamma uppajjittha kusala ca dhamma uppajjittha. [120] Yassa yattha akusala dhamma uppajjittha tassa tattha abyakata dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha abyakata dhamma uppajjittha tassa tattha akusala dhamma uppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamaneasannasattanam tesam tattha abyakata dhamma uppajjittha no ca tesam tattha akusala dhamma uppajjittha itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha abyakata ca dhamma uppajjittha akusala ca dhamma uppajjittha. [121] Yassa kusala dhamma na uppajjittha tassa akusala dhamma na uppajjitthati: natthi . yassa va pana akusala dhamma na uppajjittha tassa kusala dhamma na uppajjitthati: natthi. [122] Yassa kusala dhamma na uppajjittha tassa abyakata dhamma na uppajjitthati: natthi . yassa va pana abyakata dhamma na uppajjittha tassa kusala dhamma na uppajjitthati: natthi. [123] Yassa akusala dhamma na uppajjittha tassa abyakata dhamma na uppajjitthati: natthi . yassa va pana abyakata dhamma na uppajjittha tassa akusala dhamma na uppajjitthati: natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page52.

[124] Yattha kusala dhamma na uppajjittha tattha akusala dhamma na uppajjitthati: amanta . yattha va pana akusala dhamma na uppajjittha tattha kusala dhamma na uppajjitthati: amanta. [125] Yattha kusala dhamma na uppajjittha tattha abyakata dhamma na uppajjitthati: uppajjittha . yattha va pana abyakata dhamma na uppajjittha tattha kusala dhamma na uppajjitthati: natthi. [126] Yattha akusala dhamma na uppajjittha tattha abyakata dhamma na uppajjitthati: uppajjittha . yattha va pana abyakata dhamma na uppajjittha tattha akusala dhamma na uppajjitthati: natthi. [127] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjittha tassa tattha akusala dhamma na uppajjitthati: suddhavasanam dutiye akusale citte vattamane tesam tattha kusala dhamma na uppajjittha no ca tesam tattha akusala dhamma na uppajjittha suddhavasanam dutiye citte vattamaneasannasattanam tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjittha akusala ca dhamma na uppajjittha . yassa va pana yattha akusala dhamma na uppajjittha tassa tattha kusala dhamma na uppajjitthati: amanta. [128] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjittha tassa tattha abyakata dhamma na uppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamaneasannasattanam tesam tattha kusala dhamma na uppajjittha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page53.

No ca tesam tattha abyakata dhamma na uppajjittha suddhavasam upapajjantanam tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjittha abyakata ca dhamma na uppajjittha . yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjittha tassa tattha kusala dhamma na uppajjitthati: amanta. [129] Yassa yattha akusala dhamma na uppajjittha tassa tattha abyakata dhamma na uppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamaneasannasattanam tesam tattha akusala dhamma na uppajjittha no ca tesam tattha abyakata dhamma na uppajjittha suddhavasam upapajjantanam tesam tattha akusala ca dhamma na uppajjittha abyakata ca dhamma na uppajjittha . yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjittha tassa tattha akusala dhamma na uppajjitthati: amanta. ------------ [130] Yassa kusala dhamma uppajjissanti tassa akusala dhamma uppajjissantiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam kusala dhamma uppajjissanti no ca tesam akusala dhamma uppajjissanti itaresam tesam kusala ca dhamma uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjissanti . yassa va pana akusala dhamma uppajjissanti tassa kusala dhamma uppajjissatiti: amanta. [131] Yassa kusala dhamma uppajjissanti tassa abyakata dhamma uppajjissantiti: amanta . yassa va pana abyakata

--------------------------------------------------------------------------------------------- page54.

Dhamma uppajjissanti tassa kusala dhamma uppajjissantiti: aggamaggasamanginam arahantanam tesam abyakata dhamma uppajjissanti no ca tesam kusala dhamma uppajjissanti itaresam tesam abyakata ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjissanti. [132] Yassa akusala dhamma uppajjissanti tassa abyakata dhamma uppajjissantiti: amanta . yassa va pana abyakata dhamma uppajjissanti tassa akusala dhamma uppajjissantiti: aggamaggasamanginam arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam abyakata dhamma uppajjissanti no ca tesam akusala dhamma uppajjissanti itaresam tesam abyakata ca dhamma uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjissanti. [133] Yattha kusala dhamma uppajjissanti tattha akusala dhamma uppajjissantiti: amanta . yattha va pana akusala dhamma uppajjissanti tattha kusala dhamma uppajjissantiti: amanta. [134] Yattha kusala dhamma uppajjissanti tattha abyakata dhamma uppajjissantiti: amanta . yattha va pana abyakata dhamma uppajjissanti tattha kusala dhamma uppajjissantiti: asannasatte tattha abyakata dhamma uppajjissanti no ca tattha kusala dhamma uppajjissanti catuvokare pancavokare tattha abyakata ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjissanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page55.

[135] Yattha akusala dhamma uppajjissanti tattha abyakata dhamma uppajjissantiti: amanta . yattha va pana abyakata dhamma uppajjissanti tattha akusala dhamma uppajjissantiti: asannasatte tattha abyakata dhamma uppajjissanti no ca tattha akusala dhamma uppajjissanti catuvokare pancavokare tattha abyakata ca dhamma uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjissanti. [136] Yassa yattha kusala dhamma uppajjissanti tassa tattha akusala dhamma uppajjissantiti: catuvokare pancavokare yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam tattha kusala dhamma uppajjissanti no ca tesam tattha akusala dhamma uppajjissanti itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha kusala ca dhamma uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjissanti . Yassa va pana yattha akusala dhamma uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma uppajjissantiti: amanta. [137] Yassa yattha kusala dhamma uppajjissanti tassa tattha abyakata dhamma uppajjissantiti: amanta . yassa va pana yattha abyakata dhamma uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma uppajjissantiti: aggamaggasamanginam arahantanam asannasattanam tesam tattha abyakata dhamma uppajjissanti no ca tesam tattha kusala dhamma uppajjissanti itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page56.

Tattha abyakata ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjissanti. [138] Yassa yattha akusala dhamma uppajjissanti tassa tattha abyakata dhamma uppajjissantiti: amanta . yassa va pana yattha abyakata dhamma uppajjissanti tassa tattha akusala dhamma uppajjissantiti: aggamaggasamanginam arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti asannasattanam tesam tattha abyakata dhamma uppajjissanti no ca tesam tattha akusala dhamma uppajjissanti itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha abyakata ca dhamma uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjissanti. [139] Yassa kusala dhamma na uppajjissanti tassa akusala dhamma na uppajjissantiti: amanta . yassa va pana akusala dhamma na uppajjissanti tassa kusala dhamma na uppajjissantiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam akusala dhamma na uppajjissanti no ca tesam kusala dhamma na uppajjissanti aggamaggasamanginam arahantanam tesam akusala ca dhamma na uppajjissanti kusala ca dhamma na uppajjissanti. [140] Yassa kusala dhamma na uppajjissanti tassa abyakata dhamma na uppajjissantiti: aggamaggasamanginam arahantanam tesam kusala dhamma na uppajjissanti no ca tesam abyakata dhamma na uppajjissanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page57.

Pacchimacittasamanginam tesam kusala ca dhamma na uppajjissanti abyakata ca dhamma na uppajjissanti . yassa va pana abyakata dhamma na uppajjissanti tassa kusala dhamma na uppajjissantiti: amanta. [141] Yassa akusala dhamma na uppajjissanti tassa abyakata dhamma na uppajjissantiti: aggamaggasamanginam arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam akusala dhamma na uppajjissanti no ca tesam abyakata dhamma na uppajjissanti pacchimacittasamanginam tesam akusala ca dhamma na uppajjissanti abyakata ca dhamma na uppajjissanti . yassa va pana abyakata dhamma na uppajjissanti tassa akusala dhamma na uppajjissantiti: amanta. [142] Yattha kusala dhamma na uppajjissanti tattha akusala dhamma na uppajjissantiti: amanta . yattha va pana akusala dhamma na uppajjissanti tattha kusala dhamma na uppajjissantiti: amanta. [143] Yattha kusala dhamma na uppajjissanti tattha abyakata dhamma na uppajjissantiti: uppajjissanti . yattha va pana abyakata dhamma na uppajjissanti tattha kusala dhamma na uppajjissantiti: natthi. [144] Yattha akusala dhamma na uppajjissanti tattha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page58.

Abyakata dhamma na uppajjissantiti: uppajjissanti . yattha va pana abyakata dhamma na uppajjissanti tattha akusala dhamma na uppajjissantiti: natthi. [145] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjissanti tassa tattha akusala dhamma na uppajjissantiti: amanta . yassa va pana yattha akusala dhamma na uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma na uppajjissantiti: yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam tattha akusala dhamma na uppajjissanti no ca tesam tattha kusala dhamma na uppajjissanti aggamaggasamanginam arahantanam asannasattanam tesam tattha akusala ca dhamma na uppajjissanti kusala ca dhamma na uppajjissanti. [146] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjissanti tassa tattha abyakata dhamma na uppajjissantiti: aggamaggasamanginam arahantanam asannasattanam tesam tattha kusala dhamma na uppajjissanti no ca tesam tattha abyakata dhamma na uppajjissanti pacchimacittasamanginam tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjissanti abyakata ca dhamma na uppajjissanti . yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma na uppajjissantiti: amanta. [147] Yassa yattha akusala dhamma na uppajjissanti tassa tattha abyakata dhamma na uppajjissantiti: aggamaggasamanginam arahantanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page59.

Yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti asannasattanam tesam tattha akusala dhamma na uppajjissanti no ca tesam tattha abyakata dhamma na uppajjissanti pacchimacittasamanginam tesam tattha akusala ca dhamma na uppajjissanti abyakata ca dhamma na uppajjissanti . Yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjissanti tassa tattha akusala dhamma na uppajjissantiti: amanta. -------------- [148] Yassa kusala dhamma uppajjanti tassa akusala dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana akusala dhamma uppajjittha tassa kusala dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam akusala dhamma uppajjittha no ca tesam kusala dhamma uppajjanti kusalanam uppadakkhane tesam akusala ca dhamma uppajjittha kusala ca dhamma uppajjanti. [149] Yassa kusala dhamma uppajjanti tassa abyakata dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana abyakata dhamma uppajjittha tassa kusala dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam abyakata dhamma uppajjittha no ca tesam kusala dhamma uppajjanti kusalanam uppadakkhane tesam abyakata ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page60.

Dhamma uppajjittha kusala ca dhamma uppajjanti. [150] Yassa akusala dhamma uppajjanti tassa abyakata dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana abyakata dhamma uppajjittha tassa akusala dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane akusalavippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam abyakata dhamma uppajjittha no ca tesam akusala dhamma uppajjanti akusalanam uppadakkhane tesam abyakata ca dhamma uppajjittha akusala ca dhamma uppajjanti. [151] Yattha kusala dhamma uppajjanti .pe. [152] Yassa yattha kusala dhamma uppajjanti tassa tattha akusala dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha akusala dhamma uppajjittha tassa tattha kusala dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacittassa uppadakkhane tesam tattha akusala dhamma uppajjittha no ca tesam tattha kusala dhamma uppajjanti kusalanam uppadakkhane tesam tattha akusala ca dhamma uppajjittha kusala ca dhamma uppajjanti. [153] Yassa yattha kusala dhamma uppajjanti tassa tattha abyakata dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha abyakata dhamma uppajjittha tassa tattha kusala dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacittassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page61.

Uppadakkhane asannasattanam tesam tattha abyakata dhamma uppajjittha no ca tesam tattha kusala dhamma uppajjanti kusalanam uppadakkhane tesam tattha abyakata ca dhamma uppajjittha kusala ca dhamma uppajjanti. [154] Yassa yattha akusala dhamma uppajjanti tassa tattha abyakata dhamma uppajjitthati: amanta . yassa va pana yattha abyakata dhamma uppajjittha tassa tattha akusala dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane akusalavippayuttacittassa uppadakkhane asannasattanam tesam tattha abyakata dhamma uppajjittha no ca tesam tattha akusala dhamma uppajjanti akusalanam uppadakkhane tesam tattha abyakata ca dhamma uppajjittha akusala ca dhamma uppajjanti. [155] Yassa kusala dhamma na uppajjanti tassa akusala dhamma na uppajjitthati: uppajjittha . yassa va pana akusala dhamma na uppajjittha tassa kusala dhamma na uppajjantiti: natthi. [156] Yassa kusala dhamma na uppajjanti tassa abyakata dhamma na uppajjitthati: uppajjittha . yassa va pana abyakata dhamma na uppajjittha tassa kusala dhamma na uppajjantiti: natthi. [157] Yassa akusala dhamma na uppajjanti tassa abyakata dhamma na uppajjitthati: uppajjittha . yassa va pana abyakata

--------------------------------------------------------------------------------------------- page62.

Dhamma na uppajjittha tassa akusala dhamma na uppajjantiti: natthi. [158] Yattha kusala dhamma na uppajjanti .pe. [159] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjanti tassa tattha akusala dhamma na uppajjitthati: sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacittassa uppadakkhane tesam tattha kusala dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha akusala dhamma na uppajjittha suddhavasanam dutiye citte vattamane asannasattanam tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjanti akusala ca dhamma na uppajjittha. Yassa va pana yattha akusala dhamma na uppajjittha tassa tattha kusala dhamma na uppajjantiti: amanta. [160] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjanti tassa tattha abyakata dhamma na uppajjitthati: sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacittassa uppadakkhane asannasattanam tesam tattha kusala dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha abyakata dhamma na uppajjittha suddhavasam upapajjantanam tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjittha . yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjittha tassa tattha kusala dhamma na uppajjantiti: amanta. [161] Yassa yattha akusala dhamma na uppajjanti tassa tattha abyakata dhamma na uppajjitthati: sabbesam cittassa bhangakkhane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page63.

Akusalavippayuttacittassa uppadakkhane asannasattanam tesam tattha akusala dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha abyakata dhamma na uppajjittha suddhavasam upapajjantanam tesam tattha akusala ca dhamma na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjittha . yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjittha tassa tattha akusala dhamma na uppajjantiti: amanta. -------------- [162] Yassa kusala dhamma uppajjanti tassa akusala dhamma uppajjissantiti: aggamaggassa uppadakkhane yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane tesam kusala dhamma uppajjanti no ca tesam akusala dhamma uppajjissanti itaresam kusalanam uppadakkhane tesam kusala ca dhamma uppajjanti akusala ca dhamma uppajjissanti . yassa va pana akusala dhamma uppajjissanti tassa kusala dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam akusala dhamma uppajjissanti no ca tesam kusala dhamma uppajjanti kusalanam uppadakkhane tesam akusala ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjanti. [163] Yassa kusala dhamma uppajjanti tassa abyakata dhamma uppajjissantiti: amanta . yassa va pana abyakata dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page64.

Uppajjissanti tassa kusala dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam abyakata dhamma uppajjissanti no ca tesam kusala dhamma uppajjanti kusalanam uppadakkhane tesam abyakata ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjanti. [164] Yassa akusala dhamma uppajjanti tassa abyakata dhamma uppajjissantiti: amanta . yassa va pana abyakata dhamma uppajjissanti tassa akusala dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane akusalavippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam abyakata dhamma uppajjissanti no ca tesam akusala dhamma uppajjanti akusalanam uppadakkhane tesam abyakata ca dhamma uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjanti. [165] Yattha kusala dhamma uppajjanti .pe. [166] Yassa yattha kusala dhamma uppajjanti tassa tattha akusala dhamma uppajjissantiti: aggamaggassa uppadakkhane yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane tesam tattha kusala dhamma uppajjanti no ca tesam tattha akusala dhamma uppajjissanti itaresam kusalanam uppadakkhane tesam tattha kusala ca dhamma uppajjanti akusala ca dhamma uppajjissanti . Yassa va pana yattha akusala dhamma uppajjissanti tassa tattha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page65.

Kusala dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacittassa uppadakkhane tesam tattha akusala dhamma uppajjissanti no ca tesam tattha kusala dhamma uppajjanti kusalanam uppadakkhane tesam tattha akusala ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjanti. [167] Yassa yattha kusala dhamma uppajjanti tassa tattha abyakata dhamma uppajjissantiti: amanta . yassa va pana yattha abyakata dhamma uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane kusala- vippayuttacittassa uppadakkhane asannasattanam tesam tattha abyakata dhamma uppajjissanti no ca tesam tattha kusala dhamma uppajjanti kusalanam uppadakkhane tesam tattha abyakata ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjanti. [168] Yassa yattha akusala dhamma uppajjanti tassa tattha abyakata dhamma uppajjissantiti: amanta . yassa va pana yattha abyakata dhamma uppajjissanti tassa tattha akusala dhamma uppajjantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane akusalavippayuttacittassa uppadakkhane asannasattanam tesam tattha abyakata dhamma uppajjissanti no ca tesam tattha akusala dhamma uppajjanti akusalanam uppadakkhane tesam tattha abyakata ca dhamma uppajjissanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page66.

Akusala ca dhamma uppajjanti. [169] Yassa kusala dhamma na uppajjanti tassa akusala dhamma na uppajjissantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam kusala dhamma na uppajjanti no ca tesam akusala dhamma na uppajjissanti aggamaggassa bhangakkhane arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane tesam kusala ca dhamma na uppajjanti akusala ca dhamma na uppajjissanti . yassa va pana akusala dhamma na uppajjissanti tassa kusala dhamma na uppajjantiti: aggamaggassa uppadakkhane yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane tesam akusala dhamma na uppajjissanti no ca tesam kusala dhamma na uppajjanti aggamaggassa bhangakkhane arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane tesam akusala ca dhamma na uppajjissanti kusala ca dhamma na uppajjanti. [170] Yassa kusala dhamma na uppajjanti tassa abyakata dhamma na uppajjissantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane kusala- vippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam kusala dhamma na uppajjanti no ca tesam abyakata dhamma na uppajjissanti pacchimacittasamanginam tesam kusala ca dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page67.

Na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjissanti . yassa va pana abyakata dhamma na uppajjissanti tassa kusala dhamma na uppajjantiti: amanta. [171] Yassa akusala dhamma na uppajjanti tassa abyakata dhamma na uppajjissantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane akusala- vippayuttacittassa vippayuttacittassa uppadakkhane nirodhasamapannanam asannasattanam tesam akusala dhamma na uppajjanti no ca tesam abyakata dhamma na uppajjissanti pacchimacittasamanginam tesam akusala ca dhamma na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjissanti . Yassa va pana abyakata dhamma na uppajjissanti tassa akusala dhamma na uppajjantiti: amanta. [172] Yattha kusala dhamma na uppajjanti .pe. [173] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjanti tassa tattha akusala dhamma na uppajjissantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacittassa uppadakkhane tesam tattha kusala dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha akusala dhamma na uppajjissanti aggamaggassa bhangakkhane arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane asannasattanam tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjanti akusala ca dhamma na uppajjissanti . yassa va pana yattha akusala dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page68.

Na uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma na uppajjantiti: aggamaggassa uppadakkhane yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa uppadakkhane tesam tattha akusala dhamma na uppajjissanti no ca tesam tattha kusala dhamma na uppajjanti aggamaggassa bhangakkhane arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tassa cittassa bhangakkhane asannasattanam tesam tattha akusala ca dhamma na uppajjissanti kusala ca dhamma na uppajjanti. [174] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjanti tassa tattha abyakata dhamma na uppajjissantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane kusalavippayuttacittassa uppadakkhane asannasattanam tesam tattha kusala dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha abyakata dhamma na uppajjissanti pacchimacittasamanginam tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjissanti . Yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma na uppajjantiti: amanta. [175] Yassa yattha akusala dhamma na uppajjanti tassa tattha abyakata dhamma na uppajjissantiti: sabbesam cittassa bhangakkhane akusalavippayuttacittassa uppadakkhane asannasattanam tesam tattha akusala dhamma na uppajjanti no ca tesam tattha abyakata

--------------------------------------------------------------------------------------------- page69.

Dhamma na uppajjissanti pacchimacittasamanginam tesam tattha akusala ca dhamma na uppajjanti abyakata ca dhamma na uppajjissanti . Yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjissanti tassa tattha akusala dhamma na uppajjantiti: amanta. ----------- [176] Yassa kusala dhamma uppajjittha tassa akusala dhamma uppajjissantiti: aggamaggasamanginam arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam kusala dhamma uppajjittha no ca tesam akusala dhamma uppajjissanti itaresam tesam kusala ca dhamma uppajjittha akusala ca dhamma uppajjissanti . yassa va pana akusala dhamma uppajjissanti tassa kusala dhamma uppajjitthati: amanta. [177] Yassa kusala dhamma uppajjittha tassa abyakata dhamma uppajjissantiti: pacchimacittasamanginam tesam kusala dhamma uppajjittha no ca tesam abyakata dhamma uppajjissanti itaresam tesam kusala ca dhamma uppajjittha abyakata ca dhamma uppajjissanti . yassa va pana abyakata dhamma uppajjissanti tassa kusala dhamma uppajjitthati: amanta. [178] Yassa akusala dhamma uppajjittha tassa abyakata dhamma uppajjissantiti: pacchimacittasamanginam tesam akusala dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page70.

Uppajjittha no ca tesam abyakata dhamma uppajjissanti itaresam tesam akusala ca dhamma uppajjittha abyakata ca dhamma uppajjissanti . yassa va pana abyakata dhamma uppajjissanti tassa akusala dhamma uppajjitthati: amanta. [179] Yattha kusala dhamma uppajjittha .pe. [180] Yassa yattha kusala dhamma uppajjittha tassa tattha akusala dhamma uppajjissantiti: aggamaggasamanginam arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam tattha kusala dhamma uppajjittha no ca tesam tattha akusala dhamma uppajjissanti itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha kusala ca dhamma uppajjittha akusala ca dhamma uppajjissanti . yassa va pana yattha akusala dhamma uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma uppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamane tesam tattha akusala dhamma uppajjissanti no ca tesam tattha kusala dhamma uppajjittha itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha akusala ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjittha. [181] Yassa yattha kusala dhamma uppajjittha tassa tattha abyakata dhamma uppajjissantiti: pacchimacittasamanginam tesam tattha kusala dhamma uppajjittha no ca tesam tattha abyakata dhamma uppajjissanti itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page71.

Kusala ca dhamma uppajjittha abyakata ca dhamma uppajjissanti . Yassa va pana yattha abyakata dhamma uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma uppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamane asannasattanam tesam tattha abyakata dhamma uppajjissanti no ca tesam tattha kusala dhamma uppajjittha itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha abyakata ca dhamma uppajjissanti kusala ca dhamma uppajjittha. [182] Yassa yattha akusala dhamma uppajjittha tassa tattha abyakata dhamma uppajjissantiti: pacchimacittasamanginam tesam tattha akusala dhamma uppajjittha no ca tesam tattha abyakata dhamma uppajjissanti itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha akusala ca dhamma uppajjittha abyakata ca dhamma uppajjissanti . Yassa va pana yattha abyakata dhamma uppajjissanti tassa tattha akusala dhamma uppajjitthati: suddhavasanam dutiye citte vattamane asannasattanam tesam tattha abyakata dhamma uppajjissanti no ca tesam tattha akusala dhamma uppajjittha itaresam catuvokaranam pancavokaranam tesam tattha abyakata ca dhamma uppajjissanti akusala ca dhamma uppajjittha. [183] Yassa kusala dhamma na uppajjittha tassa akusala dhamma na uppajjissantiti: natthi . yassa va pana akusala dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page72.

Na uppajjissanti tassa kusala dhamma na uppajjitthati: uppajjittha. [184] Yassa kusala dhamma na uppajjittha tassa abyakata dhamma na uppajjissantiti: natthi . yassa va pana abyakata dhamma na uppajjissanti tassa kusala dhamma na uppajjitthati: uppajjittha. [185] Yassa akusala dhamma na uppajjittha tassa abyakata dhamma na uppajjissantiti: natthi . yassa va pana abyakata dhamma na uppajjissanti tassa akusala dhamma na uppajjitthati: uppajjittha. [186] Yattha kusala dhamma na uppajjittha .pe. [187] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjittha tassa tattha akusala dhamma na uppajjissantiti: suddhavasanam dutiye citte vattamane tesam tattha kusala dhamma na uppajjittha no ca tesam tattha akusala dhamma na uppajjissanti asannasattanam tesam tattha kusala ca dhamma na uppajjittha akusala ca dhamma na uppajjissanti. Yassa va pana yattha akusala dhamma na uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma na uppajjitthati: aggamaggasamanginam arahantanam yassa cittassa anantara aggamaggam patilabhissanti tesam tattha akusala dhamma na uppajjissanti no ca tesam tattha kusala dhamma na uppajjittha asannasattanam tesam tattha akusala ca dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page73.

Na uppajjissanti kusala ca dhamma na uppajjittha. [188] Yassa yattha kusala dhamma na uppajjittha tassa tattha abyakata dhamma na uppajjissantiti: uppajjissanti . yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjissanti tassa tattha kusala dhamma na uppajjitthati: uppajjittha. [189] Yassa yattha akusala dhamma na uppajjittha tassa tattha abyakata dhamma na uppajjissantiti: uppajjissanti . yassa va pana yattha abyakata dhamma na uppajjissanti tassa tattha akusala dhamma na uppajjitthati: uppajjittha. Uppadavaram nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 42-73. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=830&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=830&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=94&items=96              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=94              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]