ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [85] Tena kho pana samayena annataro brahmano 1- bhikkhu
upasankamitva  pabbajjam  yaci . tam bhikkhu na icchimsu pabbajetum .
So  bhikkhusu  pabbajjam  alabhamano  kiso  ahosi  lukho  dubbanno
@Footnote: 1 annataro radho nama brahmanoti amhakam potthake dissati. annataro
@brahmano radho namati sihalapotthake. tabbannanatikayampi tam namam pakatam
@hoti. yasma pana annatarasaddena aniyame kate namam vattabbam na hoti name va
Uppanduppandukajato  dhamanisanthatagatto  .  addasa  kho  bhagava
tam   brahmanam   kisam   lukham   dubbannam   uppanduppandukajatam
dhamanisanthatagattam  disvana  bhikkhu  amantesi  kinnu kho so bhikkhave
brahmano   kiso   lukho   dubbanno   uppanduppandukajato
dhamanisanthatagatto  .  eso  bhante  brahmano bhikkhu upasankamitva
pabbajjam  yaci  tam  bhikkhu  na  icchimsu  pabbajetum  so  bhikkhusu
pabbajjam  alabhamano  kiso  lukho  dubbanno  uppanduppandukajato
dhamanisanthatagattoti.
   {85.1} Athakho bhagava bhikkhu amantesi ko nu kho bhikkhave
tassa  brahmanassa  adhikaram  saratiti  .  evam  vutte  ayasma
sariputto  bhagavantam  etadavoca  aham kho bhante tassa brahmanassa
adhikaram  saramiti  .  kim  pana  tvam  sariputta tassa brahmanassa
adhikaram sarasiti . idha me bhante so brahmano rajagahe pindaya
carantassa  ekam  katacchubhikkham  dapesi  idam  kho aham bhante tassa
brahmanassa  adhikaram  saramiti  .  sadhu  sadhu  sariputta
katannuno  hi  sariputta  sappurisa  katavedino  tenahi  tvam
sariputta  tam  brahmanam  pabbajehi  upasampadehiti  .  kathaham
@Footnote:vutte aniyamo kattabbo na hoti tasma radho namati pathadvayam atirekanti
@datthabbam. itaratha annatarasaddo na bhaveyya addasa kho bhagava radham brahmananti
@ca vattabbam bhaveyya ayampana Yu. Ra. potthake anuvattitva sodhitoti veditabbo.
Bhante tam brahmanam pabbajemi upasampademiti.
   {85.2} Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim
katham katva bhikkhu amantesi ya sa bhikkhave maya tihi saranagamanehi
upasampada  anunnata  taham  1- ajjatagge patikkhipami anujanami
bhikkhave  natticatutthena  kammena upasampadam 2- evanca pana bhikkhave
upasampadetabbo byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {85.3} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo itthannamassa
ayasmato  upasampadapekkho  3- . yadi sanghassa pattakallam sangho
itthannamam  upasampadeyya  itthannamena  upajjhayena  .  esa
natti.
   {85.4} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo itthannamassa
ayasmato  upasampadapekkho  sangho  itthannamam  upasampadeti
itthannamena   upajjhayena  yassayasmato  khamati  itthannamassa
upasampada   itthannamena  upajjhayena  so  tunhassa  yassa
nakkhamati so bhaseyya.
   {85.5} Dutiyampi etamattham vadami . sunatu me bhante sangho
ayam  itthannamo  itthannamassa  ayasmato  upasampadapekkho .
Sangho  itthannamam  upasampadeti  itthannamena  upajjhayena .
Yassayasmato   khamati   itthannamassa  upasampada  itthannamena
upajjhayena   so   tunhassa   yassa   nakkhamati   so
@Footnote: 1 Ma. tam .  2 Ma. Yu. upasampadetum. Ra. upasampadam datum.
@3 upasampadapekhotipi patho.
Bhaseyya.
   {85.6} Tatiyampi etamattham vadami . sunatu me bhante sangho
ayam  itthannamo  itthannamassa  ayasmato  upasampadapekkho .
Sangho  itthannamam  upasampadeti  itthannamena  upajjhayena .
Yassayasmato   khamati   itthannamassa  upasampada  itthannamena
upajjhayena so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {85.7}  Upasampanno  sanghena  itthannamo  itthannamena
upajjhayena. Khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [86] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu upasampannasamanantara
anacaram acarati . bhikkhu evamahamsu ma avuso evarupam akasi netam
kappatiti  .  so evamaha nevaham ayasmante yacim upasampadetha
manti  kissa  mam  tumhe  ayacita  upasampaditthati  .  bhagavato
etamattham  arocesum  .  na  bhikkhave ayacitena upasampadetabbo
yo  upasampadeyya  apatti  dukkatassa  .  anujanami  bhikkhave
yacitena  upasampadetum  .  evanca pana bhikkhave yacitabbo tena
upasampadapekkhena   sangham   upasankamitva  ekamsam  uttarasangam
karitva  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisidatva  anjalim
paggahetva  evamassa  vacaniyo  sangham  bhante  upasampadam  yacami
ullumpatu  mam  bhante  sangho  anukampam  upadayati  .  dutiyampi
yacitabbo  tatiyampi  yacitabbo  .  byattena  bhikkhuna  patibalena
sangho napetabbo.
   {86.1} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo itthannamassa
ayasmato  upasampadapekkho  . itthannamo sangham upasampadam yacati
itthannamena upajjhayena . yadi sanghassa pattakallam sangho itthannamam
upasampadeyya itthannamena upajjhayena. Esa natti.
   {86.2} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo itthannamassa
ayasmato  upasampadapekkho  itthannamo  sangham  upasampadam  yacati
itthannamena  upajjhayena  .  sangho  itthannamam  upasampadeti
itthannamena  upajjhayena  .  yassayasmato  khamati  itthannamassa
upasampada   itthannamena  upajjhayena  so  tunhassa  yassa
nakkhamati so bhaseyya.
   {86.3} Dutiyampi etamattham vadami .pe. Tatiyampi etamattham vadami
.pe. upasampanno sanghena itthannamo itthannamena upajjhayena .
Khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [87] Tena kho pana samayena rajagahe panitanam bhattanam bhattapatipati
atthita  1-  hoti  .  athakho annatarassa brahmanassa etadahosi
ime  kho  samana  sakyaputtiya  sukhasila  sukhasamacara subhojanani
bhunjitva  nivatesu  sayanesu sayanti yannunaham samanesu sakyaputtiyesu
pabbajeyyanti.
   {87.1}  Athakho  so brahmano bhikkhu upasankamitva pabbajjam
yaci   .   tam   bhikkhu   pabbajesum   upasampadesum  .
@Footnote: 1 Yu. adhitthita.
Tasmim  pabbajite  bhattapatipati  khiyittha . bhikkhu evamahamsu ehidani
avuso  pindaya  carissamati  .  so  evamaha  naham avuso
etamkarana  pabbajito  pindaya  carissamiti  sace  me  dassatha
bhunjissami  no  ce  me  dassatha  vibbhamissamiti . kim pana tvam
avuso  udarassa  karana pabbajitoti . evamavusoti . ye te
bhikkhu  appiccha  .pe.  te  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti katham
hi  nama  bhikkhu  evam  svakkhate  dhammavinaye  udarassa karana
pabbajissatiti  .  bhagavato  etamattham  arocesum . saccam kira tvam
bhikkhu udarassa karana pabbajitoti. Saccam bhagavati.
   {87.2} Vigarahi buddho bhagava katham hi nama tvam moghapurisa evam
svakkhate  dhammavinaye  udarassa karana pabbajissasi netam moghapurisa
appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya .pe.
   {87.3} Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi anujanami
bhikkhave upasampadentena cattaro nissaye acikkhitum pindiyalopabhojanam
nissaya pabbajja tattha te yavajivam ussaho karaniyo atirekalabho
sanghabhattam  uddesabhattam  nimantanam  salakabhattam  pakkhikam  uposathikam
patipadikam  .  pamsukulacivaram  nissaya  pabbajja  tattha  te yavajivam
ussaho  karaniyo  atirekalabho  khomam  kappasikam  koseyyam
kambalam  sanam  bhangam  .  rukkhamulasenasanam  nissaya  pabbajja
tattha   te   yavajivam   ussaho   karaniyo   atirekalabho
Viharo  addhayogo  pasado  hammiyam  guha  .  putimuttabhesajjam
nissaya  pabbajja  tattha  te  yavajivam  ussaho  karaniyo
atirekalabho sappi navanitam telam madhu phanitanti.
        Upajjhayavattabhanavaram nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 101-107. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2063&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2063&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=85&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=85              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=893              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=893              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]