ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [94]  Acariyena  bhikkhave  antevasikamhi sammavattitabbam .
Tatrayam sammavattana . acariyena bhikkhave antevasiko sangahetabbo
anuggahetabbo uddasena paripucchaya ovadena anusasaniya.
   {94.1}  Sace acariyassa patto hoti antevasikassa patto
na  hoti  acariyena  antevasikassa  patto  databbo  ussukkam
va katabbam kinti nu kho antevasikassa patto uppajjiyethati
   {94.2} sace acariyassa civaram hoti antevasikassa civaram na hoti
acariyena  antevasikassa civaram databbam ussukkam va katabbam kinti
nu  kho  antevasikassa  civaram  uppajjiyethati  sace  acariyassa
parikkharo  hoti  antevasikassa  parikkharo  na  hoti acariyena
antevasikassa  parikkharo  databbo  ussukkam  va  katabbam
kinti nu kho antevasikassa parikkharo uppajjiyethati.
   {94.3} Sace antevasiko gilano hoti kalasseva utthaya dantakattham
databbam  mukhodakam  databbam  asanam  pannapetabbam sace yagu hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page121.

Bhajanam dhovitva yagu upanametabba yagum pitassa udakam datva bhajanam patiggahetva nicam katva sadhukam aparighamsantena dhovitva patisametabbam antevasikamhi vutthite asanam uddharitabbam sace so deso uklapo hoti so deso sammajjitabbo. {94.4} Sace antevasiko gamam pavisitukamo hoti nivasanam databbam patinivasanam patiggahetabbam kayabandhanam databbam sagunam katva sanghatiyo databba dhovitva patto saudako databbo ettavata nivattissatiti asanam pannapetabbam padodakam padapitham padakathalikam upanikkhitabbam paccuggantva pattacivaram patiggahetabbam patinivasanam databbam nivasanam patiggahetabbam. {94.5} Sace civaram sinnam hoti muhuttam unhe otapetabbam na ca unhe civaram nidahitabbam civaram samharitabbam civaram samharantena caturangulam kannam ussadetva civaram samharitabbam ma majjhe bhango ahositi obhoge kayabandhanam katabbam. {94.6} Sace pindapato hoti antevasiko ca bhunjitukamo hoti udakam datva pindapato upanametabbo antevasiko paniyena pucchitabbo bhuttavissa udakam datva pattam patiggahetva nicam katva sadhukam aparighamsantena dhovitva vodakam katva muhuttam unhe otapetabbo na ca unhe patto nidahitabbo pattacivaram nikkhipitabbam pattam nikkhipantena ekena hatthena pattam gahetva ekena hatthena hetthamancam va hetthapitham va

--------------------------------------------------------------------------------------------- page122.

Paramasitva patto nikkhipitabbo na ca anantarahitaya bhumiya patto nikkhipitabbo civaram nikkhipantena ekena hatthena civaram gahetva ekena hatthena civaravamsam va civararajjum va pamajjitva parato antam orato bhogam katva civaram nikkhipitabbam antevasikamhi vutthite asanam uddharitabbam padodakam padapitham padakathalikam patisametabbam sace so deso uklapo hoti so deso sammajjitabbo. {94.7} Sace antevasiko nahayitukamo hoti nahanam patiyadetabbam sace sitena attho hoti sitam patiyadetabbam sace unhena attho hoti unham patiyadetabbam. {94.8} Sace antevasiko jantagharam pavisitukamo hoti cunnam sannetabbam mattika temetabba jantagharapitham adaya gantva jantagharapitham datva civaram patiggahetva ekamantam nikkhipitabbam cunnam databbam mattika databba sace ussahati jantagharam pavisitabbam jantagharam pavisantena mattikaya mukham makkhetva purato ca pacchato ca paticchadetva jantagharam pavisitabbam na there bhikkhu anupakhajja nisiditabbam na nava bhikkhu asanena patibahetabba jantaghare antevasikassa parikammam katabbam jantaghara nikkhamantena jantagharapitham adaya purato ca pacchato ca paticchadetva jantaghara nikkhamitabbam udakepi antevasikassa parikammam katabbam nahatena pathamataram uttaritva attano gattam vodakam katva nivasetva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page123.

Antevasikassa gattato udakam pamajjitabbam nivasanam databbam sanghati databba jantagharapitham adaya pathamataram agantva asanam pannapetabbam padodakam padapitham padakathalikam upanikkhipitabbam antevasiko paniyena pucchitabbo. {94.9} Yasmim vihare antevasiko viharati sace so viharo uklapo hoti sace ussahati sodhetabbo viharam sodhentena pathamam pattacivaram niharitva ekamantam nikkhipitabbam nisidanapaccattharanam niharitva ekamantam nikkhipitabbam bhisibimbohanam niharitva ekamantam nikkhipitabbam manco nicam katva sadhukam aparighamsantena asanghattantena kavatapittham niharitva ekamantam nikkhipitabbo pitham nicam katva sadhukam aparighamsantena asanghattantena kavatapittham niharitva ekamantam nikkhipitabbam mancapatipadaka niharitva ekamantam nikkhipitabba khelamallako niharitva ekamantam nikkhipitabbo apassenaphalakam niharitva ekamantam nikkhipitabbam bhummattharanam yathapannattam sallakkhetva niharitva ekamantam nikkhipitabbam. {94.10} Sace vihare santanakam ulloka pathamam oharetabbam alokasandhikannabhaga pamajjitabba sace gerukaparikammakata bhitti kannakita hoti colakam temetva piletva pamajjitabba sace kalavannakata bhumi kannakita hoti colakam temetva piletva pamajjitabba sace akata hoti bhumi udakena paripphosetva sammajjitabba ma viharo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page124.

Rajena uhanniti sankaram vicinitva ekamantam chaddetabbam {94.11} bhummattharanam otapetva sodhetva pappotetva atiharitva yathapannattam pannapetabbam mancapatipadaka otapetva pamajjitva atiharitva yathathane thapetabba manco otapetva sodhetva pappotetva nicam katva sadhukam aparighamsantena asanghattantena kavatapittham atiharitva yathapannattam pannapetabbo pitham otapetva sodhetva pappotetva nicam katva sadhukam aparighamsantena asanghattantena kavatapittham atiharitva yathapannattam pannapetabbam bhisibimbohanam otapetva sodhetva pappotetva atiharitva yathapannattam pannapetabbam nisidanapaccattharanam otapetva sodhetva pappotetva atiharitva yathapannattam pannapetabbam khelamallako otapetva pamajjitva atiharitva yathathane thapetabbo apassenaphalakam otapetva pamajjitva atiharitva yathathane thapetabbam pattacivaram nikkhipitabbam pattam nikkhipantena ekena hatthena pattam gahetva ekena hatthena hetthamancam va hetthapitham va paramasitva patto nikkhipitabbo na ca anantarahitaya bhumiya patto nikkhipitabbo civaram nikkhipantena ekena hatthena civaram gahetva ekena hatthena civaravamsam va civararajjum va pamajjitva parato antam orato bhogam katva civaram nikkhipitabbam. {94.12} Sace puratthima saraja vata vayanti puratthima

--------------------------------------------------------------------------------------------- page125.

Vatapana thaketabba sace pacchima saraja vata vayanti pacchima vatapana thaketabba sace uttara saraja vata vayanti uttara vatapana thaketabba sace dakkhina saraja vata vayanti dakkhina vatapana thaketabba sace sitakalo hoti diva vatapana vivaritabba rattim thaketabba sace unhakalo hoti diva vatapana thaketabba rattim vivaritabba. {94.13} Sace parivenam uklapam hoti parivenam sammajjitabbam sace kotthako uklapo hoti kotthako sammajjitabbo sace upatthanasala uklapa hoti upatthanasala sammajjitabba sace aggisala uklapa hoti aggisala sammajjitabba sace vaccakuti uklapa hoti vaccakuti sammajjitabba sace paniyam na hoti paniyam upatthapetabbam sace paribhojaniyam na hoti paribhojaniyam upatthapetabbam sace acamanakumbhiya udakam na hoti acamanakumbhiya udakam asincitabbam. {94.14} Sace antevasikassa anabhirati uppanna hoti acariyena vupakasetabba vupakasapetabba dhammakatha vassa katabba sace antevasikassa kukkuccam uppannam hoti acariyena vinodetabbam vinodapetabbam dhammakatha vassa katabba sace antevasikassa ditthigatam uppannam hoti acariyena vivecetabbam vivecapetabbam dhammakatha vassa katabba . sace antevasiko garudhammam ajjhapanno hoti parivasaraho acariyena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page126.

Ussukkam katabbam kinti nu kho sangho antevasikassa parivasam dadeyyati sace antevasiko mulaya patikassanaraho hoti acariyena ussukkam katabbam kinti nu kho sangho antevasikam mulaya patikasseyyati sace antevasiko manattaraho hoti acariyena ussukkam katabbam kinti nu kho sangho antevasikassa manattam dadeyyati sace antevasiko abbhanaraho hoti acariyena ussukkam katabbam kinti nu kho sangho antevasikam abbheyyati. {94.15} Sace sangho antevasikassa kammam kattukamo hoti tajjaniyam va niyassam va pabbajaniyam va patisaraniyam va ukkhepaniyam va acariyena ussukkam katabbam kinti nukho sangho antevasikassa kammam na kareyya lahukaya va parinameyyati katam va panassa hoti sanghena kammam tajjaniyam va niyassam va pabbajaniyam va patisaraniyam va ukkhepaniyam va acariyena ussukkam katabbam kinti nu kho antevasiko sammavatteyya lomam pateyya nettharam vatteyya sangho tam kammam patippassambheyyati. {94.16} Sace antevasikassa civaram dhovitabbam hoti acariyena acikkhitabbam evam dhoveyyasiti ussukkam va katabbam kinti nu kho antevasikassa civaram dhoviyethati sace antevasikassa civaram katabbam hoti acariyena acikkhitabbam evam kareyyasiti ussukkam va katabbam kinti nu kho antevasikassa civaram kariyethati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page127.

Sace antevasikassa rajanam pacitabbam hoti acariyena acikkhitabbam evam paceyyasiti ussukkam va katabbam kinti nu kho antevasikassa rajanam paciyethati sace antevasikassa civaram rajetabbam hoti acariyena acikkhitabbam evam rajeyyasiti ussukkam va katabbam kinti nu kho antevasikassa civaram rajiyethati civaram rajentena sadhukam samparivattakam samparivattakam rajetabbam na ca acchinne theve pakkamitabbam . sace antevasiko gilano hoti yavajivam upatthatabbo vutthanassa agametabbanti. Antevasikavattam nitthitam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 120-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2449&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2449&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=94&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=26              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]