ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [95]  Tena  kho  pana samayena antevāsikā ācariyesu na
sammāvattanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na bhikkhave
antevāsikena  ācariyamhi  na sammāvattitabbaṃ yo na sammāvatteyya
āpatti  dukkaṭassāti . neva sammā vattanti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  asammāvattantaṃ  paṇāmetuṃ .
Evañca  pana  bhikkhave  paṇāmetabbo  .  paṇāmemi  tanti  vā
māyidha  paṭikkamīti  vā  nīhara  te  pattacīvaranti  vā nāhaṃ tayā
upaṭṭhātabboti  vā  kāyena  viññāpeti  vācāya  viññāpeti
kāyena  vācāya  viññāpeti  paṇāmito  hoti  antevāsiko  na
kāyena  viññāpeti  na  vācāya  viññāpeti  na kāyena vācāya
viññāpeti  na  paṇāmito  hoti  antevāsikoti . tena kho pana
Samayena  antevāsikā  paṇāmitā  na  khamāpenti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave khamāpetunti . neva
khamāpenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave paṇāmitena
na  khamāpetabbo  yo na khamāpeyya āpatti dukkaṭassāti . tena
kho  pana  samayena  ācariyā  khamāpiyamānā na khamanti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave khamitunti . Neva khamanti.
Antevāsikā  pakkamantipi  vibbhamantipi  titthiyesupi  saṅkamanti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na  bhikkhave khamāpiyamānena na
khamitabbaṃ yo na khameyya āpatti dukkaṭassāti.
   {95.1}  Tena  kho  pana  samayena  ācariyā sammāvattantaṃ
paṇāmenti  asammāvattantaṃ  na  paṇāmenti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  sammāvattanto  paṇāmetabbo  yo
paṇāmeyya  āpatti  dukkaṭassa  na  ca  bhikkhave  asammāvattanto
na paṇāmetabbo yo na paṇāmeyya āpatti dukkaṭassa.
   {95.2}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato antevāsiko
paṇāmetabbo  ācariyamhi  nādhimattaṃ  pemaṃ hoti nādhimatto pasādo
hoti  nādhimattā  hirī  hoti  nādhimatto gāravo hoti nādhimattā
bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgato
antevāsiko paṇāmetabbo.
   {95.3} Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgato antevāsiko na
paṇāmetabbo ācariyamhi adhimattaṃ pemaṃ hoti adhimatto pasādo hoti
Adhimattā  hirī  hoti  adhimatto  gāravo  hoti adhimattā bhāvanā
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi samannāgato antevāsiko
na paṇāmetabbo.
   {95.4}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato antevāsiko
alaṃ  paṇāmetuṃ  ācariyamhi  nādhimattaṃ  pemaṃ  hoti  nādhimatto
pasādo  hoti  nādhimattā  hirī  hoti  nādhimatto  gāravo hoti
nādhimattā  bhāvanā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi
samannāgato antevāsiko alaṃ paṇāmetuṃ.
   {95.5}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato antevāsiko
nālaṃ  paṇāmetuṃ  ācariyamhi  adhimattaṃ pemaṃ hoti adhimatto pasādo
hoti adhimattā hirī hoti adhimatto gāravo hoti adhimattā bhāvanā
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi samannāgato antevāsiko
nālaṃ paṇāmetuṃ.
   {95.6}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  antevāsikaṃ
appaṇāmento  ācariyo  sātisāro  hoti  paṇāmento anatisāro
hoti  ācariyamhi  nādhimattaṃ  pemaṃ  hoti nādhimatto pasādo hoti
nādhimattā  hirī  hoti nādhimatto gāravo hoti nādhimattā bhāvanā
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgataṃ  antevāsikaṃ
appaṇāmento  ācariyo  sātisāro  hoti  paṇāmento anatisāro
hoti.
   {95.7}  Pañcahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  antevāsikaṃ
paṇāmento  ācariyo  sātisāro  hoti  appaṇāmento anatisāro
hoti  ācariyamhi  adhimattaṃ  pemaṃ  hoti  adhimatto  pasādo hoti
Adhimattā  hirī  hoti  adhimatto  gāravo  hoti adhimattā bhāvanā
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgataṃ  antevāsikaṃ
paṇāmento  ācariyo  sātisāro  hoti  appaṇāmento anatisāro
hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 127-130. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2596              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2596              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=95&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=27              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]