ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [95]  Tena  kho  pana samayena antevasika acariyesu na
sammavattanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  na bhikkhave
antevasikena  acariyamhi  na sammavattitabbam yo na sammavatteyya
apatti  dukkatassati . neva samma vattanti . bhagavato etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  asammavattantam  panametum .
Evanca  pana  bhikkhave  panametabbo  .  panamemi  tanti  va
mayidha  patikkamiti  va  nihara  te  pattacivaranti  va naham taya
upatthatabboti  va  kayena  vinnapeti  vacaya  vinnapeti
kayena  vacaya  vinnapeti  panamito  hoti  antevasiko  na
kayena  vinnapeti  na  vacaya  vinnapeti  na kayena vacaya
vinnapeti  na  panamito  hoti  antevasikoti . tena kho pana
Samayena  antevasika  panamita  na  khamapenti  .  bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave khamapetunti . neva
khamapenti . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave panamitena
na  khamapetabbo  yo na khamapeyya apatti dukkatassati . tena
kho  pana  samayena  acariya  khamapiyamana na khamanti . bhagavato
etamattham arocesum . anujanami bhikkhave khamitunti . Neva khamanti.
Antevasika  pakkamantipi  vibbhamantipi  titthiyesupi  sankamanti .
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  na  bhikkhave khamapiyamanena na
khamitabbam yo na khameyya apatti dukkatassati.
   {95.1}  Tena  kho  pana  samayena  acariya sammavattantam
panamenti  asammavattantam  na  panamenti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  na  bhikkhave  sammavattanto  panametabbo  yo
panameyya  apatti  dukkatassa  na  ca  bhikkhave  asammavattanto
na panametabbo yo na panameyya apatti dukkatassa.
   {95.2}  Pancahi  bhikkhave  angehi samannagato antevasiko
panametabbo  acariyamhi  nadhimattam  pemam hoti nadhimatto pasado
hoti  nadhimatta  hiri  hoti  nadhimatto garavo hoti nadhimatta
bhavana  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi  samannagato
antevasiko panametabbo.
   {95.3} Pancahi bhikkhave angehi samannagato antevasiko na
panametabbo acariyamhi adhimattam pemam hoti adhimatto pasado hoti
Adhimatta  hiri  hoti  adhimatto  garavo  hoti adhimatta bhavana
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi samannagato antevasiko
na panametabbo.
   {95.4}  Pancahi  bhikkhave  angehi samannagato antevasiko
alam  panametum  acariyamhi  nadhimattam  pemam  hoti  nadhimatto
pasado  hoti  nadhimatta  hiri  hoti  nadhimatto  garavo hoti
nadhimatta  bhavana  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi
samannagato antevasiko alam panametum.
   {95.5}  Pancahi  bhikkhave  angehi samannagato antevasiko
nalam  panametum  acariyamhi  adhimattam pemam hoti adhimatto pasado
hoti adhimatta hiri hoti adhimatto garavo hoti adhimatta bhavana
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi samannagato antevasiko
nalam panametum.
   {95.6}  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagatam  antevasikam
appanamento  acariyo  satisaro  hoti  panamento anatisaro
hoti  acariyamhi  nadhimattam  pemam  hoti nadhimatto pasado hoti
nadhimatta  hiri  hoti nadhimatto garavo hoti nadhimatta bhavana
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi  samannagatam  antevasikam
appanamento  acariyo  satisaro  hoti  panamento anatisaro
hoti.
   {95.7}  Pancahi  bhikkhave  angehi  samannagatam  antevasikam
panamento  acariyo  satisaro  hoti  appanamento anatisaro
hoti  acariyamhi  adhimattam  pemam  hoti  adhimatto  pasado hoti
Adhimatta  hiri  hoti  adhimatto  garavo  hoti adhimatta bhavana
hoti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi  samannagatam  antevasikam
panamento  acariyo  satisaro  hoti  appanamento anatisaro
hotiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 127-130. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2596&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2596&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=95&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=27              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]