ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [95]  Tena  kho  pana samayena antevāsikā ācariyesu na
sammāvattanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na bhikkhave
antevāsikena  ācariyamhi  na sammāvattitabbaṃ yo na sammāvatteyya
āpatti  dukkaṭassāti . neva sammā vattanti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  asammāvattantaṃ  paṇāmetuṃ .
Evañca  pana  bhikkhave  paṇāmetabbo  .  paṇāmemi  tanti  vā
māyidha  paṭikkamīti  vā  nīhara  te  pattacīvaranti  vā nāhaṃ tayā
upaṭṭhātabboti  vā  kāyena  viññāpeti  vācāya  viññāpeti
kāyena  vācāya  viññāpeti  paṇāmito  hoti  antevāsiko  na
kāyena  viññāpeti  na  vācāya  viññāpeti  na kāyena vācāya
viññāpeti  na  paṇāmito  hoti  antevāsikoti . tena kho pana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page128.

Samayena antevāsikā paṇāmitā na khamāpenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave khamāpetunti . neva khamāpenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave paṇāmitena na khamāpetabbo yo na khamāpeyya āpatti dukkaṭassāti . tena kho pana samayena ācariyā khamāpiyamānā na khamanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave khamitunti . Neva khamanti. Antevāsikā pakkamantipi vibbhamantipi titthiyesupi saṅkamanti . Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave khamāpiyamānena na khamitabbaṃ yo na khameyya āpatti dukkaṭassāti. {95.1} Tena kho pana samayena ācariyā sammāvattantaṃ paṇāmenti asammāvattantaṃ na paṇāmenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave sammāvattanto paṇāmetabbo yo paṇāmeyya āpatti dukkaṭassa na ca bhikkhave asammāvattanto na paṇāmetabbo yo na paṇāmeyya āpatti dukkaṭassa. {95.2} Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgato antevāsiko paṇāmetabbo ācariyamhi nādhimattaṃ pemaṃ hoti nādhimatto pasādo hoti nādhimattā hirī hoti nādhimatto gāravo hoti nādhimattā bhāvanā hoti imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgato antevāsiko paṇāmetabbo. {95.3} Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgato antevāsiko na paṇāmetabbo ācariyamhi adhimattaṃ pemaṃ hoti adhimatto pasādo hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page129.

Adhimattā hirī hoti adhimatto gāravo hoti adhimattā bhāvanā hoti imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgato antevāsiko na paṇāmetabbo. {95.4} Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgato antevāsiko alaṃ paṇāmetuṃ ācariyamhi nādhimattaṃ pemaṃ hoti nādhimatto pasādo hoti nādhimattā hirī hoti nādhimatto gāravo hoti nādhimattā bhāvanā hoti imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgato antevāsiko alaṃ paṇāmetuṃ. {95.5} Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgato antevāsiko nālaṃ paṇāmetuṃ ācariyamhi adhimattaṃ pemaṃ hoti adhimatto pasādo hoti adhimattā hirī hoti adhimatto gāravo hoti adhimattā bhāvanā hoti imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgato antevāsiko nālaṃ paṇāmetuṃ. {95.6} Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgataṃ antevāsikaṃ appaṇāmento ācariyo sātisāro hoti paṇāmento anatisāro hoti ācariyamhi nādhimattaṃ pemaṃ hoti nādhimatto pasādo hoti nādhimattā hirī hoti nādhimatto gāravo hoti nādhimattā bhāvanā hoti imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ antevāsikaṃ appaṇāmento ācariyo sātisāro hoti paṇāmento anatisāro hoti. {95.7} Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgataṃ antevāsikaṃ paṇāmento ācariyo sātisāro hoti appaṇāmento anatisāro hoti ācariyamhi adhimattaṃ pemaṃ hoti adhimatto pasādo hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page130.

Adhimattā hirī hoti adhimatto gāravo hoti adhimattā bhāvanā hoti imehi kho bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgataṃ antevāsikaṃ paṇāmento ācariyo sātisāro hoti appaṇāmento anatisāro hotīti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 127-130. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2596&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2596&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=95&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=27              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]