ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [104]  Tena  kho  pana samayena ranna magadhena seniyena
bimbisarena  anunnatam  hoti  ye  samanesu sakyaputtiyesu pabbajanti
na  te  labbha  kinci katum svakkhato dhammo carantu brahmacariyam
samma  dukkhassa antakiriyayati . tena kho pana samayena annataro
puriso  corikam katva karaya baddho hoti . so karam bhinditva
palayitva  bhikkhusu  pabbajito hoti . manussa passitva evamahamsu
ayam so karabhedako coro handa nam nemati . Ekacce evamahamsu
mayya  3-  evam  avacuttha  anunnatam ranna magadhena seniyena
bimbisarena  ye  samanesu  sakyaputtiyesu  pabbajanti  na  te
labbha  kinci  katum  svakkhato  dhammo  carantu  brahmacariyam
samma   dukkhassa   antakiriyayati   .  manussa  ujjhayanti
khiyanti   vipacenti   abhayuvara   ime  samana  sakyaputtiya
@Footnote: 1 Ma. dhajabandham .  2 sabbattha mayyoti dissati.
Nayime  labbha  kinci  katum  katham  hi  nama  karabhedakam  coram
pabbajessantiti  .  bhagavato  etamattham  arocesum . na bhikkhave
karabhedako  coro  pabbajetabbo  yo  pabbajeyya  apatti
dukkatassati.
   [105] Tena kho pana samayena annataro puriso corikam katva
palayitva  bhikkhusu  pabbajito  hoti  . so ca ranno antepure
likhito  hoti  yattha  passitabbo  tattha  hantabboti  .  manussa
passitva evamahamsu ayam so likhitako coro handa nam hanamati .
Ekacce  evamahamsu  mayya  evam  avacuttha  anunnatam  ranna
magadhena  seniyena  bimbisarena  ye  samanesu  sakyaputtiyesu
pabbajanti  na  te  labbha  kinci katum svakkhato dhammo carantu
brahmacariyam  samma  dukkhassa  antakiriyayati  . manussa ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  abhayuvara  ime  samana  sakyaputtiya  nayime
labbha kinci katum katham hi nama [1]- likhitakam coram pabbajessantiti.
Bhagavato etamattham arocesum . Na bhikkhave likhitako coro pabbajetabbo
yo pabbajeyya apatti dukkatassati.
   [106]  Tena  kho  pana samayena annataro puriso kasahato
katadandakammo  bhikkhusu  pabbajito  hoti  .  manussa  ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  samana  sakyaputtiya  kasahatam
katadandakammam  pabbajessantiti  .  bhagavato  etamattham arocesum .
@Footnote: 1 Ma. samana sakyaputtiya. ito param idisatthane evam natabbam.
Na   bhikkhave   kasahato  katadandakammo  pabbajetabbo  yo
pabbajeyya apatti dukkatassati.
   [107]  Tena kho pana samayena annataro puriso lakkhanahato
katadandakammo  bhikkhusu  pabbajito  hoti  .  manussa  ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  samana sakyaputtiya lakkhanahatam
katadandakammam  pabbajessantiti  .  bhagavato  etamattham arocesum .
Na  bhikkhave  lakkhanahato  katadandakammo  pabbajetabbo  yo
pabbajeyya apatti dukkatassati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 153-155. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3144&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3144&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=104&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=34              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=104              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1285              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1285              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com