ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [110]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  kammārabhaṇḍu
mātāpitūhi  saddhiṃ  bhaṇḍitvā  ārāmaṃ  gantvā  bhikkhūsu  pabbajito
hoti  .  athakho  tassa kammārabhaṇḍussa mātāpitaro taṃ kammārabhaṇḍuṃ
vicinantā  ārāmaṃ gantvā bhikkhū pucchiṃsu api bhante evarūpaṃ dārakaṃ
passeyyāthāti  .  bhikkhū  ajānantāyeva  āhaṃsu  na  jānāmāti
apassantāyeva  āhaṃsu na passāmāti . athakho tassa kammārabhaṇḍussa
mātāpitaro   taṃ   kammārabhaṇḍuṃ   vicinantā  bhikkhūsu  pabbajitaṃ
disvā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  alajjino  ime  samaṇā
sakyaputtiyā  dussīlā  musāvādino  jānantāyeva  āhaṃsu  na
jānāmāti  passantāyeva  āhaṃsu  na  passāmāti  ayaṃ  dārako
@Footnote: 1 Ma. ayyakā.
Bhikkhūsu  pabbajitoti  .  assosuṃ  kho  bhikkhū  tassa kammārabhaṇḍussa
mātāpitūnaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  athakho te
bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave saṅghaṃ
apaloketuṃ bhaṇḍukammāyāti.
   [111] Tena kho pana samayena rājagahe sattarasavaggiyā dārakā
sahāyakā  honti  upāli dārako tesaṃ pāmokkho hoti . athakho
upālissa  mātāpitūnaṃ  etadahosi  kena  nu  kho upāyena upāli
amhākaṃ  accayena  sukhañca  jīveyya  na ca kilameyyāti . athakho
upālissa  mātāpitūnaṃ  etadahosi  sace kho upāli lekhaṃ sikkheyya
evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya na ca kilameyyāti.
Athakho  upālissa  mātāpitūnaṃ  etadahosi  sace  kho upāli lekhaṃ
sikkhissati  aṅguliyo  dukkhā  bhavissanti  sace  kho  upāli  gaṇanaṃ
sikkheyya  evaṃ  kho  upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya na
ca kilameyyāti.
   {111.1}  Athakho  upālissa mātāpitūnaṃ etadahosi sace kho
upāli gaṇanaṃ sikkhissati urassa dukkho bhavissati sace kho upāli rūpaṃ
sikkheyya evaṃ kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya na ca
kilameyyāti  .  athakho  upālissa mātāpitūnaṃ etadahosi sace kho
upāli  rūpaṃ  sikkhissati  akkhīni dukkhāni bhavissanti ime kho samaṇā
sakyaputtiyā sukhasīlā sukhasamācārā subhojanāni bhuñjitvā nīvātesu sayanesu
Sayanti  sace  kho  upāli  samaṇesu sakyaputtiyesu pabbajeyya evaṃ
kho upāli amhākaṃ accayena sukhañca jīveyya na ca kilameyyāti.
   {111.2}  Assosi  kho  upāli  dārako  mātāpitūnaṃ  imaṃ
kathāsallāpaṃ . athakho upāli dārako yena te dārakā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā te dārake etadavoca etha mayaṃ ayyā 1- samaṇesu
sakyaputtiyesu pabbajissāmāti . sace kho tvaṃ ayya 2- pabbajissasi
evaṃ  mayampi  pabbajissāmāti  .  athakho te dārakā ekamekassa
mātāpitaro  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  anujānātha  maṃ  agārasmā
anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   {111.3} Athakho tesaṃ dārakānaṃ mātāpitaro sabbepime dārakā
samānacchandā   kalyāṇādhippāyāti  anujāniṃsu  .  te  bhikkhū
upasaṅkamitvā  pabbajjaṃ  yāciṃsu  .  te  bhikkhū  pabbājesuṃ
upasampādesuṃ  .  te  rattiyā  paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  rodanti
yāguṃ  detha  bhattaṃ  detha  khādanīyaṃ  dethāti  . bhikkhū evamāhaṃsu
āgametha āvuso yāva [3]- vibhāyati sace yāgu bhavissati pivissatha
sace   bhattaṃ  bhavissati  bhuñjissatha  sace  khādanīyaṃ  bhavissati
khādissatha  no  ce  bhavissati  yāgu  vā bhattaṃ vā khādanīyaṃ vā
piṇḍāya  caritvā  bhuñjissathāti  .  evampi kho te bhikkhū bhikkhūhi
vuccamānā  rodanteva 4- yāguṃ detha bhattaṃ detha khādanīyaṃ dethāti
senāsanaṃ  ūhadantipi  ummihantipi  .  assosi  kho bhagavā rattiyā
@Footnote: 1-2 sabbattha ayyoti dissati .  3 Ma. ratti .  4 Ma. rodantiyeva.
Paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  dārakasaddaṃ  sutvāna  āyasmantaṃ  ānandaṃ
āmantesi kinnu kho so ānanda dārakasaddoti . athakho āyasmā
ānando  bhagavato etamatthaṃ ārocesi . saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū
jānaṃ  ūnavīsativassaṃ  puggalaṃ  upasampādentīti  .  saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi  buddho  bhagavā kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā jānaṃ
ūnavīsativassaṃ   puggalaṃ  upasampādessanti  ūnavīsativasso  bhikkhave
puggalo  akkhamo  hoti  sītassa  uṇhassa  jighacchāya  pipāsāya
ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ   duruttānaṃ  durāgatānaṃ  vacanapathānaṃ
uppannānaṃ  sārīrikānaṃ  vedanānaṃ  dukkhānaṃ  tibbānaṃ kharānaṃ kaṭukānaṃ
asātānaṃ  amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ  anadhivāsakajātiko hoti vīsativasso
ca  kho  bhikkhave  puggalo  khamo  hoti sītassa uṇhassa jighacchāya
pipāsāya   ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ   duruttānaṃ  durāgatānaṃ
vacanapathānaṃ  uppannānaṃ  sārīrikānaṃ  vedanānaṃ  dukkhānaṃ  tibbānaṃ
kharānaṃ  kaṭukānaṃ  asātānaṃ  amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ  adhivāsakajātiko
hoti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ vā
bhiyyobhāvāya  .pe.  vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
na  bhikkhave  jānaṃ  ūnavīsativasso  puggalo  upasampādetabbo  yo
upasampādeyya yathādhammo kāretabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 156-159. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3208              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3208              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=110&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=110              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1436              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1436              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]