ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [110]  Tena  kho  pana  samayena  annataro  kammarabhandu
matapituhi  saddhim  bhanditva  aramam  gantva  bhikkhusu  pabbajito
hoti  .  athakho  tassa kammarabhandussa matapitaro tam kammarabhandum
vicinanta  aramam gantva bhikkhu pucchimsu api bhante evarupam darakam
passeyyathati  .  bhikkhu  ajanantayeva  ahamsu  na  janamati
apassantayeva  ahamsu na passamati . athakho tassa kammarabhandussa
matapitaro   tam   kammarabhandum   vicinanta  bhikkhusu  pabbajitam
disva  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  alajjino  ime  samana
sakyaputtiya  dussila  musavadino  janantayeva  ahamsu  na
janamati  passantayeva  ahamsu  na  passamati  ayam  darako
@Footnote: 1 Ma. ayyaka.
Bhikkhusu  pabbajitoti  .  assosum  kho  bhikkhu  tassa kammarabhandussa
matapitunam  ujjhayantanam  khiyantanam  vipacentanam  .  athakho te
bhikkhu  bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave sangham
apaloketum bhandukammayati.
   [111] Tena kho pana samayena rajagahe sattarasavaggiya daraka
sahayaka  honti  upali darako tesam pamokkho hoti . athakho
upalissa  matapitunam  etadahosi  kena  nu  kho upayena upali
amhakam  accayena  sukhanca  jiveyya  na ca kilameyyati . athakho
upalissa  matapitunam  etadahosi  sace kho upali lekham sikkheyya
evam kho upali amhakam accayena sukhanca jiveyya na ca kilameyyati.
Athakho  upalissa  matapitunam  etadahosi  sace  kho upali lekham
sikkhissati  anguliyo  dukkha  bhavissanti  sace  kho  upali  gananam
sikkheyya  evam  kho  upali amhakam accayena sukhanca jiveyya na
ca kilameyyati.
   {111.1}  Athakho  upalissa matapitunam etadahosi sace kho
upali gananam sikkhissati urassa dukkho bhavissati sace kho upali rupam
sikkheyya evam kho upali amhakam accayena sukhanca jiveyya na ca
kilameyyati  .  athakho  upalissa matapitunam etadahosi sace kho
upali  rupam  sikkhissati  akkhini dukkhani bhavissanti ime kho samana
sakyaputtiya sukhasila sukhasamacara subhojanani bhunjitva nivatesu sayanesu
Sayanti  sace  kho  upali  samanesu sakyaputtiyesu pabbajeyya evam
kho upali amhakam accayena sukhanca jiveyya na ca kilameyyati.
   {111.2}  Assosi  kho  upali  darako  matapitunam  imam
kathasallapam . athakho upali darako yena te daraka tenupasankami
upasankamitva te darake etadavoca etha mayam ayya 1- samanesu
sakyaputtiyesu pabbajissamati . sace kho tvam ayya 2- pabbajissasi
evam  mayampi  pabbajissamati  .  athakho te daraka ekamekassa
matapitaro  upasankamitva  etadavocum  anujanatha  mam  agarasma
anagariyam pabbajjayati.
   {111.3} Athakho tesam darakanam matapitaro sabbepime daraka
samanacchanda   kalyanadhippayati  anujanimsu  .  te  bhikkhu
upasankamitva  pabbajjam  yacimsu  .  te  bhikkhu  pabbajesum
upasampadesum  .  te  rattiya  paccusasamayam  paccutthaya  rodanti
yagum  detha  bhattam  detha  khadaniyam  dethati  . bhikkhu evamahamsu
agametha avuso yava [3]- vibhayati sace yagu bhavissati pivissatha
sace   bhattam  bhavissati  bhunjissatha  sace  khadaniyam  bhavissati
khadissatha  no  ce  bhavissati  yagu  va bhattam va khadaniyam va
pindaya  caritva  bhunjissathati  .  evampi kho te bhikkhu bhikkhuhi
vuccamana  rodanteva 4- yagum detha bhattam detha khadaniyam dethati
senasanam  uhadantipi  ummihantipi  .  assosi  kho bhagava rattiya
@Footnote: 1-2 sabbattha ayyoti dissati .  3 Ma. ratti .  4 Ma. rodantiyeva.
Paccusasamayam  paccutthaya  darakasaddam  sutvana  ayasmantam  anandam
amantesi kinnu kho so ananda darakasaddoti . athakho ayasma
anando  bhagavato etamattham arocesi . saccam kira bhikkhave bhikkhu
janam  unavisativassam  puggalam  upasampadentiti  .  saccam bhagavati .
Vigarahi  buddho  bhagava katham hi nama te bhikkhave moghapurisa janam
unavisativassam   puggalam  upasampadessanti  unavisativasso  bhikkhave
puggalo  akkhamo  hoti  sitassa  unhassa  jighacchaya  pipasaya
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam   duruttanam  duragatanam  vacanapathanam
uppannanam  saririkanam  vedananam  dukkhanam  tibbanam kharanam katukanam
asatanam  amanapanam  panaharanam  anadhivasakajatiko hoti visativasso
ca  kho  bhikkhave  puggalo  khamo  hoti sitassa unhassa jighacchaya
pipasaya   damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam   duruttanam  duragatanam
vacanapathanam  uppannanam  saririkanam  vedananam  dukkhanam  tibbanam
kharanam  katukanam  asatanam  amanapanam  panaharanam  adhivasakajatiko
hoti  netam  bhikkhave  appasannanam  va  pasadaya  pasannanam va
bhiyyobhavaya  .pe.  vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi
na  bhikkhave  janam  unavisativasso  puggalo  upasampadetabbo  yo
upasampadeyya yathadhammo karetabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 156-159. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3208&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3208&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=110&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=37              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=110              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1436              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1436              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com