ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [121]  Tena  kho pana samayena samanera bhikkhusu agarava
Appatissa  asabhagavuttika  1- viharanti . bhikkhu ujjhayanti khiyanti
vipacenti  katham  hi  nama  samanera bhikkhusu agarava appatissa
asabhagavuttika  viharissantiti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .
Anujanami   bhikkhave   pancahangehi  samannagatassa  samanerassa
dandakammam  katum  bhikkhunam  alabhaya  parisakkati  bhikkhunam  anatthaya
parisakkati  bhikkhunam  anavasaya  2-  parisakkati  bhikkhu  akkosati
paribhasati  bhikkhu  bhikkhuhi  bhedeti  anujanami  bhikkhave  imehi
pancahangehi  samannagatassa  samanerassa  dandakammam  katunti .
Athakho  bhikkhunam  etadahosi  kim  nu  kho  dandakammam katabbanti .
Bhagavato etamattham arocesum anujanami bhikkhave avaranam katunti.
   {121.1} Tena kho pana samayena bhikkhu samaneranam sabbam sangharamam
avaranam karonti . samanera aramam pavisitum alabhamana pakkamantipi
vibbhamantipi  titthiyesupi sankamanti . bhagavato etamattham arocesum .
Na bhikkhave sabbo sangharamo avaranam katabbo yo kareyya apatti
dukkatassa anujanami bhikkhave yattha va vasati yattha va patikkamati tattha
avaranam katunti.
   {121.2} Tena kho pana samayena bhikkhu samaneranam mukhadvarikam
aharam  avaranam  karonti  .  manussa  yagupanampi  sanghabhattampi
karonta  samanere  evam  vadenti  3-  etha  bhante  yagum
pivatha   etha   bhante   bhattam   bhunjathati  .  samanera
@Footnote: 1 Yu. Ra. asabhagavuttino .  2 Ma. Yu. avasaya .  3 Yu. vadanti.
Evam  vadenti  navuso  labbha bhikkhuhi avaranam katanti . manussa
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi nama bhadanta samaneranam
mukhadvarikam  aharam  avaranam  karissantiti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  .  na bhikkhave mukhadvariko aharo avaranam katabbo
yo kareyya apatti dukkatassati.
          Dandakammavatthu nitthitam.
   [122]  Tena  kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu upajjhaye
anapuccha  samaneranam  avaranam  karonti  . upajjhaya gavesanti
katham  nu  kho amhakam samanera na dissantiti . bhikkhu evamahamsu
chabbaggiyehi  avuso  bhikkhuhi  avaranam  katanti  .  upajjhaya
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  chabbaggiya  bhikkhu
amhe  anapuccha  amhakam  samaneranam  avaranam  karissantiti .
Bhagavato  etamattham  arocesum . na bhikkhave upajjhaye anapuccha
avaranam katabbam yo kareyya apatti dukkatassati.
   [123] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu theranam bhikkhunam
samanere  apalalenti  thera  samam  dantakatthampi  mukhodakampi
ganhanta  kilamanti  . bhagavato etamattham arocesum . na bhikkhave
annassa   parisa  apalaletabba  yo  apalaleyya  apatti
dukkatassati.
   [124] Tena kho pana samayena ayasmato upanandassa sakyaputtassa
Kantako  nama  samanero  kantakim  nama  bhikkhunim dusesi . bhikkhu
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama samanero evarupam
anacaram acarissatiti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave  dasahangehi  samannagatam  samaneram  nasetum  panatipati
hoti  adinnadayi  hoti  abrahmacari  hoti  musavadi  hoti
majjapayi  hoti  buddhassa  avannam  bhasati  dhammassa  avannam
bhasati  sanghassa  avannam  bhasati  micchaditthiko  hoti  bhikkhunidusako
hoti   anujanami   bhikkhave  imehi  dasahangehi  samannagatam
samaneram nasetunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 170-173. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3511&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3511&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=121&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=121              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=1735              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=1735              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]