ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [242] Na bhikkhave tadahupavaranaya sabhikkhuka avasa abhikkhuko
avaso  gantabbo  annatra  sanghena  annatra  antaraya . na
bhikkhave  tadahupavaranaya  sabhikkhuka  avasa  abhikkhuko  anavaso
gantabbo annatra sanghena annatra antaraya.
   {242.1}  Na  bhikkhave  tadahupavaranaya  sabhikkhuka  avasa
abhikkhuko  avaso  va anavaso va gantabbo annatra sanghena
annatra  antaraya  .  na  bhikkhave  tadahupavaranaya  sabhikkhuka
anavasa  abhikkhuko  avaso  gantabbo  annatra  sanghena
annatra  antaraya  .  na  bhikkhave  tadahupavaranaya  sabhikkhuka
anavasa  abhikkhuko  anavaso  gantabbo  annatra  sanghena
annatra antaraya.
   {242.2}  Na  bhikkhave  tadahupavaranaya  sabhikkhuka anavasa
abhikkhuko  avaso  va anavaso va gantabbo annatra sanghena
annatra antaraya . na bhikkhave tadahupavaranaya sabhikkhuka avasa
va  anavasa  va abhikkhuko avaso gantabbo annatra sanghena
annatra antaraya . na bhikkhave tadahupavaranaya sabhikkhuka avasa va
anavasa va abhikkhuko anavaso gantabbo annatra sanghena annatra
Antaraya.
   {242.3}  Na bhikkhave tadahupavaranaya sabhikkhuka avasa va
anavasa  va  abhikkhuko  avaso va anavaso va gantabbo
annatra  sanghena  annatra antaraya . na bhikkhave tadahupavaranaya
sabhikkhuka  avasa  sabhikkhuko  avaso  gantabbo  yatthassu bhikkhu
nanasamvasaka  annatra  sanghena annatra antaraya . na bhikkhave
tadahupavaranaya  sabhikkhuka  avasa  sabhikkhuko  anavaso gantabbo
yatthassu bhikkhu nanasamvasaka annatra sanghena annatra antaraya.
   {242.4} Na bhikkhave tadahupavaranaya sabhikkhuka avasa sabhikkhuko
avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka
annatra  sanghena  annatra antaraya . na bhikkhave tadahupavaranaya
sabhikkhuka  anavasa  sabhikkhuko  avaso .pe. anavaso .pe.
Avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka
annatra  sanghena  annatra antaraya . na bhikkhave tadahupavaranaya
sabhikkhuka  avasa  va anavasa va sabhikkhuko avaso .pe.
Anavaso  .pe.  avaso va anavaso va gantabbo yatthassu
bhikkhu nanasamvasaka annatra sanghena annatra antaraya.
   {242.5} Gantabbo bhikkhave tadahupavaranaya sabhikkhuka avasa
sabhikkhuko avaso .pe. anavaso .pe. avaso va anavaso
va yatthassu bhikkhu samanasamvasaka yam janna sakkomi ajjeva gantunti.
Gantabbo  bhikkhave  tadahupavaranaya  sabhikkhuka  anavasa  sabhikkhuko
avaso  .pe.  anavaso  .pe. avaso va anavaso va
yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka  yam  janna  sakkomi  ajjeva
gantunti  .  gantabbo  bhikkhave  tadahupavaranaya sabhikkhuka avasa
va  anavasa  va  sabhikkhuko avaso .pe. anavaso .pe.
Avaso  va  anavaso  va  yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka
yam janna sakkomi ajjeva gantunti.
   [243]  Na  bhikkhave bhikkhuniya nisinnaparisaya pavaretabbam yo
pavareyya  apatti  dukkatassa  .  na  bhikkhave  sikkhamanaya  na
samanerassa  na  samaneriya  na  sikkham  paccakkhatakassa  na
antimavatthum  ajjhapannakassa  nisinnaparisaya pavaretabbam yo pavareyya
apatti  dukkatassa  .  na  bhikkhave  apattiya  adassane
ukkhittakassa  nisinnaparisaya  pavaretabbam  yo  pavareyya yathadhammo
karetabbo  .  na  apattiya  appatikamme  ukkhittakassa  na
papikaya   ditthiya  appatinissagge  ukkhittakassa  nisinnaparisaya
pavaretabbam  yo  pavareyya  yathadhammo  karetabbo  .  na
pandakassa  nisinnaparisaya  pavaretabbam  yo  pavareyya  apatti
dukkatassa  .  na  theyyasamvasakassa  na  titthiyapakkantakassa  na
tiracchanagatassa  na  matughatakassa na pitughatakassa na arahantaghatakassa
na   bhikkhunidusakassa   na   sanghabhedakassa  na  lohituppadakassa
Na   ubhatobyanjanakassa   nisinnaparisaya   pavaretabbam   yo
pavareyya apatti dukkatassa . na bhikkhave parivasikapavaranadanena
pavaretabbam   annatra   avutthitaya   parisaya  .  na  ca
bhikkhave appavaranaya pavaretabbam annatra sanghasamaggiyati.
          Dutiyabhanavaram nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 340-343. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=7046&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=7046&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=242&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=75              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com