ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [244] Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu annatarasmim
avase  tadahupavaranaya  sancarabhayam  ahosi  .  bhikkhu  nasakkhimsu
tevacikam  pavaretum  . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave  dvevacikam  pavaretunti  . balhataram sancarabhayam ahosi .
Bhikkhu nasakkhimsu dvevacikam pavaretum . bhagavato etamattham arocesum.
Anujanami  bhikkhave  ekavacikam  pavaretunti . balhataram sancarabhayam
ahosi . bhikkhu nasakkhimsu ekavacikam pavaretum . bhagavato etamattham
arocesum. Anujanami bhikkhave samanavassikam pavaretunti.
   {244.1}  Tena  kho  pana  samayena  annatarasmim  avase
tadahupavaranaya  manussehi  danam  dentehi yebhuyyena ratti khepita
hoti  .  athakho  tesam  bhikkhunam etadahosi imehi manussehi danam
dentehi yebhuyyena ratti khepita sace sangho tevacikam pavaressati
appavarito  va  sangho  bhavissati  athayam  ratti  vibhayissati  katham
nu  kho amhehi patipajjitabbanti . bhagavato etamattham arocesum .
Idha  pana  bhikkhave  annatarasmim  avase  tadahupavaranaya manussehi
Danam dentehi yebhuyyena ratti khepita hoti. Tatra ce [1]- bhikkhunam
evam  hoti  manussehi  danam  dentehi  yebhuyyena ratti khepita
sace  sangho  tevacikam pavaressati appavarito va sangho bhavissati
athayam  ratti  vibhayissatiti  .  byattena bhikkhuna patibalena sangho
napetabbo
   {244.2} sunatu me bhante sangho manussehi danam dentehi
yebhuyyena  ratti  khepita  .  sace sangho tevacikam pavaressati
appavarito  va  sangho  bhavissati  athayam ratti vibhayissati . yadi
sanghassa  pattakallam  sangho  dvevacikam  ekavacikam  samanavassikam
pavareyyati.
   {244.3} Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahupavaranaya
bhikkhuhi  dhammam  bhanantehi  suttantikehi  suttantam  sangayantehi
vinayadharehi  vinayam  vinicchinantehi  dhammakathikehi  dhammam  sakacchantehi
bhikkhuhi  kalaham  karontehi  yebhuyyena  ratti  khepita  hoti .
Tatra ce [2]- bhikkhunam evam hoti bhikkhuhi kalaham karontehi yebhuyyena
ratti  khepita  sace  sangho tevacikam pavaressati appavarito va
sangho  bhavissati  athayam  ratti  vibhayissatiti  .  byattena
bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {244.4}  sunatu  me  bhante  sangho [3]- bhikkhuhi kalaham
karontehi  yebhuyyena  ratti  khepita  .  sace sangho tevacikam
pavaressati  appavarito  va  sangho  bhavissati  athayam  ratti
vibhayissati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho  dvevacikam
ekavacikam samanavassikam pavareyyati.
@Footnote: 1 Po. Ma. bhikkhave. 2 Po. bhikkhave. ito param idisameva. 3 Po. imehi.
   {244.5} Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu annatarasmim
avase tadahupavaranaya mahabhikkhusangho sannipatito hoti . parittanca
anovassikam hoti maha ca megho uggato hoti . Athakho tesam bhikkhunam
etadahosi  ayam  kho mahabhikkhusangho sannipatito parittanca anovassikam
maha  ca  megho  uggato  sace  sangho  tevacikam  pavaressati
appavarito  va  sangho bhavissati athayam megho pavassissati katham  nu
kho amhehi patipajjitabbanti . bhagavato etamattham arocesum . Idha
pana  bhikkhave  annatarasmim  avase  tadahupavaranaya  mahabhikkhusangho
sannipatito  hoti  .  parittanca  anovassikam hoti maha ca megho
uggato hoti . tatra ce bhikkhunam evam hoti ayam kho mahabhikkhusangho
sannipatito  parittanca  anovassikam  maha  ca  megho uggato sace
sangho  tevacikam pavaressati appavarito va sangho bhavissati athayam
megho pavassissatiti. Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {244.6} sunatu me bhante sangho ayam mahabhikkhusangho sannipatito.
Parittanca anovassikam maha ca megho uggato . Sace sangho tevacikam
pavaressati appavarito va sangho bhavissati athayam megho pavassissati.
Yadi  sanghassa  pattakallam  sangho  dvevacikam ekavacikam samanavassikam
pavareyyati.
   {244.7} Idha pana bhikkhave annatarasmim avase tadahupavaranaya
rajantarayo hoti .pe. corantarayo hoti . Agyantarayo hoti.
Udakantarayo  hoti  .  manussantarayo  hoti  . amanussantarayo
hoti  .  valantarayo  hoti  .  sirimsapantarayo  hoti .
Jivitantarayo hoti . brahmacariyantarayo hoti . tatra ce bhikkhunam
evam  hoti  ayam  kho  brahmacariyantarayo  sace sangho tevacikam
pavaressati appavarito va sangho bhavissati athayam brahmacariyantarayo
bhavissatiti. Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {244.8}  sunatu  me bhante sangho ayam brahmacariyantarayo
sace  sangho  tevacikam pavaressati appavarito va sangho bhavissati
athayam  brahmacariyantarayo  bhavissati  .  yadi  sanghassa  pattakallam
sangho dvevacikam ekavacikam samanavassikam pavareyyati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 343-346. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=7108&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=7108&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=244&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=76              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com