ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1661] Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
dhammo   uppajjati   hetupaccayā   asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ   ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe
paṭicca   dve   khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ
dve  khandhe  paṭicca  dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhe paṭicca
vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā  ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā
mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1662] Asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko
dhammo    uppajjati    hetupaccayā    asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo
uppajjati hetupaccayā asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesike khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
ca  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ   ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ.
   [1663]   Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikañca   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikañca
dhammaṃ  paṭicca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesike  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [1664]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikañca  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikañca  dhammaṃ
paṭicca   asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   dhammo  uppajjati  hetupaccayā
saṅkiliṭṭhasaṅkilesike  khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [1665] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi . saṅkhittaṃ . vipāke
pañca avigate nava. Yathā kusalattike vibhattaṃ evaṃ vibhajitabbaṃ.
   [1666]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ paṭicca saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1667] Asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
dhammo   uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ
ekaṃ   khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
ahetukapaṭisandhikkhaṇe asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... . saṅkhittaṃ .
Yathā kusalattike vibhattaṃ evaṃ vibhajitabbaṃ.
  Nahetuyā dve naārammaṇe pañca naadhipatiyā cha. Saṅkhittaṃ.
     Hetupaccayā naārammaṇe pañca. Saṅkhittaṃ.
     Nahetupaccayā ārammaṇe dve. Saṅkhittaṃ.
        Sahajātavāropi paccayanissayasaṃsaṭṭhasampayuttavāropi
        vitthāretabbo.
            Pañhāvāro
   [1668]  Saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikassa
dhammassa hetupaccayena paccayo saṅkiliṭṭhasaṅkilesikā hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 549-551. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=11062              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=11062              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1661&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=179              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1668              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]