ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1661] Asankilitthasankilesikam dhammam paticca asankilitthasankilesiko
dhammo   uppajjati   hetupaccaya   asankilitthasankilesikam   ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe
paticca   dve   khandha  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane
asankilitthasankilesikam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam
dve  khandhe  paticca  dve khandha katatta ca rupam khandhe paticca
vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta
mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   [1662] Asankilitthaasankilesikam dhammam paticca asankilitthaasankilesiko
dhammo    uppajjati    hetupaccaya    asankilitthaasankilesikam
ekam  khandham  paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha
asankilitthaasankilesikam  dhammam  paticca  asankilitthasankilesiko  dhammo
uppajjati hetupaccaya asankilitthaasankilesike khandhe paticca cittasamutthanam
rupam  .  asankilitthaasankilesikam  dhammam  paticca  asankilitthasankilesiko
ca  asankilitthaasankilesiko  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
asankilitthaasankilesikam   ekam   khandham   paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam.
   [1663]   Asankilitthasankilesikanca   asankilitthaasankilesikanca
dhammam  paticca  asankilitthasankilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
asankilitthaasankilesike  khandhe  ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam.
   [1664]  Sankilitthasankilesikanca  asankilitthasankilesikanca  dhammam
paticca   asankilitthasankilesiko   dhammo  uppajjati  hetupaccaya
sankilitthasankilesike  khandhe  ca  mahabhute  ca paticca cittasamutthanam
rupam. Sankhittam.
   [1665] Hetuya nava arammane tini . sankhittam . vipake
panca avigate nava. Yatha kusalattike vibhattam evam vibhajitabbam.
   [1666]  Sankilitthasankilesikam  dhammam paticca sankilitthasankilesiko
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate
khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1667] Asankilitthasankilesikam dhammam paticca asankilitthasankilesiko
dhammo   uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  asankilitthasankilesikam
ekam   khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam
ahetukapatisandhikkhane asannasattanam ekam mahabhutam ... . sankhittam .
Yatha kusalattike vibhattam evam vibhajitabbam.
  Nahetuya dve naarammane panca naadhipatiya cha. Sankhittam.
     Hetupaccaya naarammane panca. Sankhittam.
     Nahetupaccaya arammane dve. Sankhittam.
        Sahajatavaropi paccayanissayasamsatthasampayuttavaropi
        vittharetabbo.
            Panhavaro
   [1668]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa hetupaccayena paccayo sankilitthasankilesika hetu sampayuttakanam
khandhanam hetupaccayena paccayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 549-551. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=11062&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=11062&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1661&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=179              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1668              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com