ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1752]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  pacchajatapaccayena paccayo
... Kammapaccayena paccayo.
   [1753]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthaasankilesikassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1754]  Sankilitthasankilesiko  dhammo sankilitthasankilesikassa ca
asankilitthasankilesikassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1755]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
... upanissayapaccayena paccayo ... purejatapaccayena paccayo ...
Pacchajatapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo ... Aharapaccayena
paccayo ... Indriyapaccayena paccayo.
   [1756]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ... upanissayapaccayena paccayo
... Purejatapaccayena paccayo.
   [1757]  Asankilitthasankilesiko  dhammo asankilitthaasankilesikassa
Dhammassa upanissayapaccayena paccayo ... Purejatapaccayena paccayo.
   [1758]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa   sahajatapaccayena   paccayo   ...  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1759]  Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa
dhammassa   arammanapaccayena   paccayo   ...  sahajatapaccayena
paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo.
   [1760]  Asankilitthaasankilesiko  dhammo asankilitthasankilesikassa
ca   asankilitthaasankilesikassa   ca   dhammassa   sahajatapaccayena
paccayo.
   [1761]  Asankilitthasankilesiko  ca  asankilitthaasankilesiko ca
dhamma   asankilitthasankilesikassa   dhammassa  sahajatam  pacchajatam
aharam indriyam.
   [1762]  Asankilitthasankilesiko  ca  asankilitthaasankilesiko ca
dhamma asankilitthaasankilesikassa dhammassa sahajatam purejatam.
   [1763]  Sankilitthasankilesiko  ca  asankilitthasankilesiko  ca
dhamma sankilitthasankilesikassa dhammassa sahajatam purejatam.
   [1764]  Sankilitthasankilesiko  ca  asankilitthasankilesiko  ca
dhamma   asankilitthasankilesikassa   dhammassa  sahajatam  pacchajatam
aharam indriyam.
   [1765]  Nahetuya  cuddasa  naarammane  cuddasa  naadhipatiya
cuddasa  naanantare  cuddasa  nasamanantare  cuddasa  nasahajate  dasa
naannamanne  dasa  nanissaye  dasa  naupanissaye  terasa napurejate
dvadasa  napacchajate  cuddasa naasevane nakamme navipake cuddasa
naahare  naindriye  jhanena  namagge  cuddasa  nasampayutte dasa
navippayutte  attha  noatthiya  attha  nonatthiya  cuddasa novigate
cuddasa  noavigate  attha  .  nahetupaccaya naarammane cuddasa .
Sankhittam. Yatha kusalattike paccaniyaganana evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1766] Hetupaccaya naarammane satta ... Naadhipatiya naanantare
nasamanantare  satta  naannamanne  tini  naupanissaye  napurejate
napacchajate  naasevane  nakamme  navipake naahare naindriye
najhane  satta  namagge  satta  nasampayutte  tini navippayutte tini
nonatthiya  satta  novigate  satta  . hetusahajatanissayaatthiavigatanti
naarammane satta . sankhittam . yatha kusalattike anulomapaccaniyaganana
vibhatta evam vibhajitabbam.
           Anulomapaccaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 574-576. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=11551&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=11551&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1752&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=181              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1766              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com