ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [1752]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
...  upanissayapaccayena  paccayo  ...  pacchajatapaccayena paccayo
... Kammapaccayena paccayo.
   [1753]  Sankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthaasankilesikassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1754]  Sankilitthasankilesiko  dhammo sankilitthasankilesikassa ca
asankilitthasankilesikassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1755]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  asankilitthasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ...  sahajatapaccayena paccayo
... upanissayapaccayena paccayo ... purejatapaccayena paccayo ...
Pacchajatapaccayena paccayo ... Kammapaccayena paccayo ... Aharapaccayena
paccayo ... Indriyapaccayena paccayo.
   [1756]  Asankilitthasankilesiko  dhammo  sankilitthasankilesikassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ... upanissayapaccayena paccayo
... Purejatapaccayena paccayo.
   [1757]  Asankilitthasankilesiko  dhammo asankilitthaasankilesikassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page575.

Dhammassa upanissayapaccayena paccayo ... Purejatapaccayena paccayo. [1758] Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo ... upanissayapaccayena paccayo. [1759] Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthaasankilesikassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ... sahajatapaccayena paccayo ... Upanissayapaccayena paccayo ... Pacchajatapaccayena paccayo. [1760] Asankilitthaasankilesiko dhammo asankilitthasankilesikassa ca asankilitthaasankilesikassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo. [1761] Asankilitthasankilesiko ca asankilitthaasankilesiko ca dhamma asankilitthasankilesikassa dhammassa sahajatam pacchajatam aharam indriyam. [1762] Asankilitthasankilesiko ca asankilitthaasankilesiko ca dhamma asankilitthaasankilesikassa dhammassa sahajatam purejatam. [1763] Sankilitthasankilesiko ca asankilitthasankilesiko ca dhamma sankilitthasankilesikassa dhammassa sahajatam purejatam. [1764] Sankilitthasankilesiko ca asankilitthasankilesiko ca dhamma asankilitthasankilesikassa dhammassa sahajatam pacchajatam aharam indriyam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page576.

[1765] Nahetuya cuddasa naarammane cuddasa naadhipatiya cuddasa naanantare cuddasa nasamanantare cuddasa nasahajate dasa naannamanne dasa nanissaye dasa naupanissaye terasa napurejate dvadasa napacchajate cuddasa naasevane nakamme navipake cuddasa naahare naindriye jhanena namagge cuddasa nasampayutte dasa navippayutte attha noatthiya attha nonatthiya cuddasa novigate cuddasa noavigate attha . nahetupaccaya naarammane cuddasa . Sankhittam. Yatha kusalattike paccaniyaganana evam ganetabbam. Paccaniyam. [1766] Hetupaccaya naarammane satta ... Naadhipatiya naanantare nasamanantare satta naannamanne tini naupanissaye napurejate napacchajate naasevane nakamme navipake naahare naindriye najhane satta namagge satta nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta . hetusahajatanissayaatthiavigatanti naarammane satta . sankhittam . yatha kusalattike anulomapaccaniyaganana vibhatta evam vibhajitabbam. Anulomapaccaniyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 574-576. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=11551&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=11551&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1752&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=181              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1766              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]