ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Sahajātavāro
   [236] Kusalaṃ dhammaṃ sahajāto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā  tayo  khandhā  tayo  khandhe
sahajāto  eko  khandho  dve  khandhe sahajātā dve khandhā .
Kusalaṃ  dhammaṃ  sahajāto  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
kusale  khandhe  sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . kusalaṃ dhammaṃ sahajāto
Kusalo  ca  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā kusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ tayo
khandhe  sahajāto  eko  khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [237]  Akusalaṃ  dhammaṃ  sahajāto  akusalo  dhammo uppajjati
hetupaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sahajātā tayo khandhā tayo khandhe
sahajāto  eko  khandho  dve  khandhe sahajātā dve khandhā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  sahajāto  abyākato  dhammo  uppajjati hetupaccayā
akusale khandhe sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . akusalaṃ dhammaṃ sahajāto
akusalo  ca  abyākato  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā akusalaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ tayo
khandhe  sahajāto  eko  khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe sahajātā dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [238]  Abyākataṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sahajātā
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo khandhe sahajāto eko
khandho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe sahajātā dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
sahajātā  tayo  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ tayo khandhe sahajāto
eko  khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe sahajātā dve khandhā
Kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe  sahajātaṃ  vatthu  vatthuṃ sahajātā khandhā
ekaṃ  mahābhūtaṃ  sahajātā  tayo  mahābhūtā tayo mahābhūte sahajātaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte sahajātā dve mahābhūtā mahābhūte
sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [239]  Kusalañca  abyākatañca  dhammaṃ  sahajāto  abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  kusale  khandhe  ca  mahābhūte  ca
sahajātaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  akusalañca  abyākatañca  dhammaṃ
sahajāto  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  akusale
khandhe ca mahābhūte ca sahajātaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
       Yathā paṭiccavāre evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [240]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi ... adhipatiyā nava
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  kamme  nava  vipāke  ekaṃ  āhāre  nava  indriye nava
jhāne  nava  magge  nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava
atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
       Yathā paṭiccavāragaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ.
   [241]  Akusalaṃ  dhammaṃ  sahajāto  akusalo  dhammo uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  sahajāto
Vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [242]  Abyākataṃ dhammaṃ sahajāto abyākato dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
sahajātā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  tayo  khandhe
sahajāto  eko khandho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe sahajātā
dve   khandhā   cittasamuṭṭhānañca   rūpaṃ   ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ sahajātā tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ
tayo  khandhe sahajāto eko khandho kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe
sahajātā  dve  khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  khandhe sahajātaṃ vatthu
vatthuṃ  sahajātā  khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  sahajātā tayo mahābhūtā
tayo  mahābhūte  sahajātaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ dve mahābhūte sahajātā
dve   mahābhūtā   mahābhūte   sahajātaṃ   cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  sahajātā  tayo  mahābhūtā  .pe.
Mahābhūte sahajātaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
       Yathā paṭiccavāre evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [243] Nahetuyā dve naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye   pañca   napurejāte  satta  napacchājāte  nava
naāsevane  nava  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ
Naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [244]  Hetupaccayā  naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā nava
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane
nava   nakamme   tīṇi   navipāke  nava  nasampayutte  pañca
navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [245]  Nahetupaccayā  ārammaṇe dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe  dve  nissaye
dve  upanissaye  dve  purejāte  dve āsevane dve kamme
dve  vipāke  ekaṃ  āhāre dve indriye dve jhāne dve
magge  ekaṃ  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā dve
natthiyā dve vigate dve avigate dve.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Sahajātavāro niṭṭhito.
    Paṭiccatthaṃ nāma sahajātatthaṃ sahajātatthaṃ nāma paṭiccatthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 80-84. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=1588              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=1588              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=236&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=236              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11050              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11050              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]