ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [22]  Atthipaccayoti  cattaro  khandha  arupino  annamannam
Atthipaccayena  paccayo  cattaro  mahabhuta  annamannam atthipaccayena
paccayo   okkantikkhane   namarupam   annamannam   atthipaccayena
paccayo  cittacetasika  dhamma  cittasamutthananam rupanam atthipaccayena
paccayo mahabhuta upadarupanam atthipaccayena paccayo
   {22.1}  cakkhayatanam  cakkhuvinnanadhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam  atthipaccayena  paccayo  sotayatanam  sotavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca   dhammanam  atthipaccayena  paccayo  ghanayatanam
ghanavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca   dhammanam   atthipaccayena
paccayo   jivhayatanam   jivhavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca
dhammanam  atthipaccayena  paccayo  kayayatanam  kayavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca dhammanam atthipaccayena paccayo
   {22.2}   rupayatanam  cakkhuvinnanadhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam  atthipaccayena  paccayo  saddayatanam  sotavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca   dhammanam  atthipaccayena  paccayo  gandhayatanam
ghanavinnanadhatuya   tamsampayuttakananca   dhammanam   atthipaccayena
paccayo  rasayatanam  jivhavinnanadhatuya  tamsampayuttakananca  dhammanam
atthipaccayena   paccayo   photthabbayatanam   kayavinnanadhatuya
tamsampayuttakananca  dhammanam atthipaccayena paccayo rupayatanam saddayatanam
gandhayatanam  rasayatanam  photthabbayatanam  manodhatuya  tamsampayuttakananca
dhammanam  atthipaccayena  paccayo  yam  rupam  nissaya  manodhatu  ca
Manovinnanadhatu ca vattanti tam rupam manodhatuya ca manovinnanadhatuya
ca tamsampayuttakananca dhammanam atthipaccayena paccayoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 10-12. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=206&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=206&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=22&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=22              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=22              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=9926              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=9926              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com