ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Nissayavaro
   [380]  Kusalam  dhammam  nissaya  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  kusalam  ekam  khandham nissaya tayo khandha tayo khandhe
nissaya  eko khandho dve khandhe nissaya dve khandha . kusalam
dhammam  nissaya  abyakato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  kusale
khandhe  nissaya  cittasamutthanam  rupam . kusalam dhammam nissaya kusalo
ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  kusalam  ekam
khandham  nissaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo khandhe
nissaya  eko  khandho  cittasamutthananca rupam dve khandhe nissaya
dve khandha cittasamutthananca rupam.
   [381]  Akusalam  dhammam  nissaya  akusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya  akusalam  ekam  khandham  nissaya  tayo  khandha  .pe.
Dve khandhe nissaya dve khandha . akusalam dhammam nissaya abyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya akusale khandhe nissaya cittasamutthanam
rupam  .  akusalam  dhammam  nissaya akusalo ca abyakato ca dhamma
Uppajjanti  hetupaccaya  akusalam  ekam  khandham nissaya tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  .pe.  dve  khandhe  nissaya dve khandha
cittasamutthananca rupam.
   [382]  Abyakatam  dhammam nissaya abyakato dhammo uppajjati
hetupaccaya  vipakabyakatam  kiriyabyakatam  ekam  khandham  nissaya
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  tayo  khandhe nissaya eko
khandho  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  nissaya dve khandha
cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham
nissaya  tayo  khandha  katatta  ca  rupam  tayo  khandhe nissaya
eko  khandho  katatta ca rupam dve khandhe nissaya dve khandha
katatta  ca  rupam  khandhe  nissaya  vatthu  vatthum  nissaya khandha
ekam  mahabhutam  nissaya  tayo  mahabhuta  tayo mahabhute nissaya
ekam  mahabhutam  dve  mahabhute  nissaya dve mahabhuta mahabhute
nissaya  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  vatthum nissaya
vipakabyakata kiriyabyakata khandha.
   {382.1}  Abyakatam  dhammam  nissaya kusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya  vatthum  nissaya  kusala  khandha  .  abyakatam  dhammam
nissaya  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  vatthum  nissaya
akusala khandha . abyakatam dhammam nissaya kusalo ca abyakato ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  vatthum  nissaya  kusala  khandha
mahabhute   nissaya   cittasamutthanam   rupam   .   abyakatam
Dhammam  nissaya  akusalo  ca  abyakato  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya  vatthum  nissaya  akusala  khandha  mahabhute  nissaya
cittasamutthanam rupam.
   [383]  Kusalanca  abyakatanca  dhammam  nissaya kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya  kusalam  ekam  khandhanca  vatthunca  nissaya
tayo khandha .pe. dve khandhe ca vatthunca nissaya dve khandha.
Kusalanca  abyakatanca  dhammam  nissaya  abyakato  dhammo uppajjati
hetupaccaya  kusale  khandhe  ca mahabhute ca nissaya cittasamutthanam
rupam . kusalanca abyakatanca dhammam nissaya kusalo ca abyakato ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  kusalam  ekam  khandhanca  vatthunca
nissaya tayo khandha .pe. dve khandhe ca vatthunca nissaya dve
khandha kusale khandhe ca mahabhute ca nissaya cittasamutthanam rupam.
   {383.1} Akusalanca abyakatanca dhammam nissaya akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccaya  akusalam  ekam  khandhanca  vatthunca  nissaya
tayo khandha .pe. dve khandhe ca vatthunca nissaya dve khandha.
Akusalanca  abyakatanca  dhammam  nissaya  abyakato dhammo uppajjati
hetupaccaya  akusale  khandhe ca mahabhute ca nissaya cittasamutthanam
rupam  . akusalanca abyakatanca dhammam nissaya akusalo ca abyakato
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  akusalam ekam khandhanca vatthunca
nissaya  tayo  khandha  .pe.  dve  khandhe ca vatthunca nissaya
Dve  khandha akusale khandhe ca mahabhute ca nissaya cittasamutthanam
rupam.
   [384]  Hetuya  sattarasa arammane satta adhipatiya sattarasa
anantare   satta   samanantare   satta   sahajate   sattarasa
annamanne  satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejate satta
asevane  satta  kamme  sattarasa vipake ekam ahare sattarasa
indriye  sattarasa  jhane  sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya  satta
vigate satta avigate sattarasa.
         Nissayavare anulomam nitthitam.
   [385]  Akusalam  dhammam  nissaya  akusalo  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  nissaya
vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  . abyakatam dhammam nissaya
abyakato  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam vipakabyakatam
kiriyabyakatam  ekam  khandham  nissaya  tayo  khandha cittasamutthananca
rupam  tayo  khandhe  nissaya  eko  khandho  cittasamutthananca rupam
dve  khandhe  nissaya  dve  khandha  cittasamutthananca  rupam
ahetukapatisandhikkhane  vipakabyakatam ekam khandham nissaya tayo khandha
katatta ca rupam .pe. dve khandhe nissaya dve khandha katatta ca
rupam  khandhe  nissaya  vatthu  vatthum  nissaya khandha ekam mahabhutam
Nissaya  tayo  mahabhuta  .pe.  mahabhute  nissaya cittasamutthanam
rupam katattarupam upadarupam bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam
...  asannasattanam  ekam  mahabhutam  nissaya  tayo  mahabhuta
.pe.  mahabhute  nissaya  katattarupam  upadarupam  cakkhayatanam
nissaya  cakkhuvinnanam  .pe.  kayayatanam  nissaya  kayavinnanam
vatthum  nissaya  ahetuka  vipakabyakata kiriyabyakata khandha .
Abyakatam  dhammam  nissaya  akusalo  dhammo  uppajjati nahetupaccaya
vatthum nissaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [386]  Akusalanca  abyakatanca dhammam nissaya akusalo dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe
ca vatthunca nissaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [387]  Nahetuya  cattari  naarammane  panca  naadhipatiya
sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca  naannamanne
panca   naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate
sattarasa  naasevane  sattarasa  nakamme  satta  navipake  sattarasa
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte  panca  navippapayutte  tini  nonatthiya  panca novigate
panca.
        Nissayavarassa paccaniyam nitthitam.
   [388] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya sattarasa
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  sattarasa
naasevane  sattarasa  nakamme  satta navipake sattarasa nasampayutte
panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca.
   Nissayavarassa anulomapaccaniyam nitthitam.
   [389] Nahetupaccaya arammane cattari ... Anantare cattari
samanantare  cattari  sahajate  cattari annamanne cattari nissaye
cattari  upanissaye  cattari purejate cattari asevane cattari
kamme  cattari  vipake ekam ahare cattari indriye cattari
jhane  cattari  magge tini sampayutte cattari vippayutte cattari
atthiya cattari natthiya cattari vigate cattari avigate cattari.
       Nissayavare paccaniyanulomam nitthitam.
     Paccayattham nama nissayattham nissayattham nama paccayattham.
          Nissayavaro nitthito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 127-132. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2514&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2514&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=380&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=380              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11182              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11182              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]