ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Samsatthavaro
   [390] Kusalam dhammam samsattho kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya
kusalam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  tayo  khandhe
samsattho  eko  khandho  dve  khandhe  samsattha  dve khandha .
Akusalam  dhammam  samsattho  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
akusalam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha tayo khandhe samsattho
eko  khandho  dve  khandhe  samsattha  dve khandha . abyakatam
dhammam samsattho abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya vipakabyakatam
kiriyabyakatam   ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  tayo
khandhe  samsattho  eko  khandho dve khandhe samsattha dve khandha
patisandhikkhane  vipakabyakatam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha
tayo  khandhe  samsattho  eko  khandho dve khandhe samsattha dve
khandha.
   [391] Kusalam dhammam samsattho kusalo dhammo uppajjati arammanapaccaya
... adhipatipaccaya ... adhipati patisandhikkhane natthi . Anantarapaccaya
samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya  nissayapaccaya
upanissayapaccaya sabbani padani hetumulakasadisani.
   [392]  Kusalam  dhammam  samsattho  kusalo  dhammo  uppajjati
purejatapaccaya  kusalam  ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha tayo
khandhe  samsattho  eko  khandho dve khandhe samsattha dve khandha
vatthum  purejatapaccaya  .  akusalam  dhammam  samsattho akusalo dhammo
uppajjati  purejatapaccaya  akusalam ekam khandham samsattha tayo khandha
tayo  khandhe  samsattho  eko  khandho dve khandhe samsattha dve
khandha  vatthum  purejatapaccaya  .  abyakatam  dhammam  samsattho
Abyakato dhammo uppajjati purejatapaccaya vipakabyakatam kiriyabyakatam
ekam  khandham  samsattha  tayo  khandha  tayo khandhe samsattho eko
khandho dve khandhe samsattha dve khandha vatthum purejatapaccaya.
   [393]  Kusalam  dhammam  samsattho  .pe.  akusalam dhammam .pe.
Abyakatam  dhammam samsattho abyakato dhammo uppajjati asevanapaccaya
kiriyabyakatam ekam khandham samsattha .pe.
   [394] Kusalam dhammam samsattho kusalo dhammo uppajjati kammapaccaya.
Akusalam   dhammam  samsattho  .pe.  abyakatam  dhammam  samsattho
.pe.  abyakatam  dhammam  samsattho  abyakato  dhammo  uppajjati
vipakapaccaya vipakabyakatam .pe.
   [395] Kusalam dhammam samsattho kusalo dhammo uppajjati aharapaccaya
...  indriyapaccaya  jhanapaccaya  maggapaccaya  sampayuttapaccaya
imani padani hetupaccayasadisani.
   [396]  Kusalam  dhammam  samsattho  kusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccaya  kusalam  ekam  khandham  samsattha  tayo khandha .pe.
Dve  khandhe  samsattha  dve  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya .
Akusalam  dhammam  .pe.  vatthum  vippayuttapaccaya  .  abyakatam
dhammam .pe. Vatthum vippayuttapaccaya.
   [397] Kusalam dhammam samsattho kusalo dhammo uppajjati atthipaccaya
... Natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya ... Hetupaccayasadisam.
   [398]  Hetuya  tini  arammane  tini  adhipatiya  tini
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne
tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini  asevane
tini  kamme  tini  vipake  ekam  ahare  tini  indriye tini
jhane  tini  magge  tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini
atthiya  tini  natthiya  tini  vigate  tini  avigate  tini .
Hetupaccaya arammane tini. Hetumulakam vittharetabbam.
   [399]  Asevanapaccaya  hetuya  tini ... arammane tini
adhipatiya  tini  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini
kamme  tini  ahare  tini indriye tini jhane tini magge tini
sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya  tini
vigate tini avigate tini.
   [400] Vipakapaccaya hetuya ekam ... Arammane ekam adhipatiya
ekam  anantare  ekam  samanantare ekam sahajate ekam annamanne
ekam  nissaye ekam upanissaye ekam purejate ekam kamme ekam
ahare ekam indriye ekam jhane ekam magge ekam sampayutte
ekam  vippayutte  ekam  atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam
avigate ekam.
         Samsatthavare anulomam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 132-135. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2624&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2624&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=390&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=390              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11198              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11198              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]