ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Saṃsaṭṭhavāro
   [390] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā
kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  tayo  khandhe
saṃsaṭṭho  eko  khandho  dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve khandhā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā tayo khandhe saṃsaṭṭho
eko  khandho  dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve khandhā . abyākataṃ
dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā vipākābyākataṃ
kiriyābyākataṃ   ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  tayo
khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā
paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā
tayo  khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve
khandhā.
   [391] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā
... adhipatipaccayā ... adhipati paṭisandhikkhaṇe natthi . Anantarapaccayā
samanantarapaccayā   sahajātapaccayā   aññamaññapaccayā  nissayapaccayā
upanissayapaccayā sabbāni padāni hetumūlakasadisāni.
   [392]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati
purejātapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā tayo
khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā
vatthuṃ  purejātapaccayā  .  akusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho akusalo dhammo
uppajjati  purejātapaccayā  akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā
tayo  khandhe  saṃsaṭṭho  eko  khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve
khandhā  vatthuṃ  purejātapaccayā  .  abyākataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho
Abyākato dhammo uppajjati purejātapaccayā vipākābyākataṃ kiriyābyākataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo  khandhā  tayo khandhe saṃsaṭṭho eko
khandho dve khandhe saṃsaṭṭhā dve khandhā vatthuṃ purejātapaccayā.
   [393]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  .pe.  akusalaṃ dhammaṃ .pe.
Abyākataṃ  dhammaṃ saṃsaṭṭho abyākato dhammo uppajjati āsevanapaccayā
kiriyābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā .pe.
   [394] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati kammapaccayā.
Akusalaṃ   dhammaṃ  saṃsaṭṭho  .pe.  abyākataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho
.pe.  abyākataṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  abyākato  dhammo  uppajjati
vipākapaccayā vipākābyākataṃ .pe.
   [395] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati āhārapaccayā
...  indriyapaccayā  jhānapaccayā  maggapaccayā  sampayuttapaccayā
imāni padāni hetupaccayasadisāni.
   [396]  Kusalaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  kusalo  dhammo  uppajjati
vippayuttapaccayā  kusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā  tayo khandhā .pe.
Dve  khandhe  saṃsaṭṭhā  dve  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā .
Akusalaṃ  dhammaṃ  .pe.  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  .  abyākataṃ
dhammaṃ .pe. Vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   [397] Kusalaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho kusalo dhammo uppajjati atthipaccayā
... Natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā ... Hetupaccayasadisaṃ.
   [398]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi
jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi
atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi  vigate  tīṇi  avigate  tīṇi .
Hetupaccayā ārammaṇe tīṇi. Hetumūlakaṃ vitthāretabbaṃ.
   [399]  Āsevanapaccayā  hetuyā  tīṇi ... ārammaṇe tīṇi
adhipatiyā  tīṇi  anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi
kamme  tīṇi  āhāre  tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge tīṇi
sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  tīṇi
vigate tīṇi avigate tīṇi.
   [400] Vipākapaccayā hetuyā ekaṃ ... Ārammaṇe ekaṃ adhipatiyā
ekaṃ  anantare  ekaṃ  samanantare ekaṃ sahajāte ekaṃ aññamaññe
ekaṃ  nissaye ekaṃ upanissaye ekaṃ purejāte ekaṃ kamme ekaṃ
āhāre ekaṃ indriye ekaṃ jhāne ekaṃ magge ekaṃ sampayutte
ekaṃ  vippayutte  ekaṃ  atthiyā ekaṃ natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ
avigate ekaṃ.
         Saṃsaṭṭhavāre anulomaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 132-135. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2624              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2624              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=390&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=390              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11198              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11198              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]