ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

           Sampayuttavāro
   [475]  Kusalaṃ  dhammaṃ  sampayutto  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  kusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā tayo khandhe
sampayutto eko khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā.
   [476]  Akusalaṃ  dhammaṃ  sampayutto  akusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā akusalaṃ ekaṃ khandhaṃ sampayuttā tayo khandhā tayo khandhe
sampayutto eko khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā.
   [477] Abyākataṃ dhammaṃ sampayutto abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sampayuttā
tayo  khandhā  tayo  khandhe sampayutto eko khandho dve khandhe
Sampayuttā  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākataṃ ekaṃ khandhaṃ
sampayuttā  tayo  khandhā  tayo  khandhe  sampayutto eko khandho
dve khandhe sampayuttā dve khandhā. Saṅkhittaṃ.
   [478]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  tīṇi
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane
tīṇi  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye tīṇi
jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi
atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [479]  Akusalaṃ  dhammaṃ  sampayutto  akusalo dhammo uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  sampayutto
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [480] Abyākataṃ dhammaṃ sampayutto abyākato dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
sampayuttā  tayo  khandhā  tayo  khandhe  sampayutto eko khandho
dve  khandhe  sampayuttā  dve  khandhā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe
vipākābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  sampayuttā  tayo khandhā tayo khandhe
sampayutto  eko  khandho dve khandhe sampayuttā dve khandhā .
Saṅkhittaṃ.
   [481]  Nahetuyā  dve  naadhipatiyā  tīṇi  napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke
tīṇi najhāne ekaṃ namagge ekaṃ navippayutte tīṇi.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [482]  Hetupaccayā  naadhipatiyā  tīṇi ... napurejāte tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
navippayutte tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [483]  Nahetupaccayā  ārammaṇe dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajāte  dve  aññamaññe dve nissaye dve
upanissaye  dve  purejāte  dve  āsevane dve kamme dve
vipāke ekaṃ āhāre dve indriye dve jhāne ekaṃ magge ekaṃ
sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiyā  dve natthiyā dve
vigate dve avigate dve.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
         Sampayuttavāro niṭṭhito.
Saṃsaṭṭhatthaṃ nāma sampayuttatthaṃ sampayuttatthaṃ nāma saṃsaṭṭhatthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 151-153. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2997              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2997              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=475&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=41              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=475              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11242              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11242              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com