ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [496]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  garuṃ  katvā  paccavekkhati  jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  sekkhā gotrabhuṃ garuṃ
katvā  paccavekkhanti  vodānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti sekkhā
maggā  vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti . sahajātādhipati:
kusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [497]  Kusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati:  dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ
katvā  taṃ  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ
katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  pubbe  suciṇṇāni
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [498]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati .
Sahajātādhipati:  kusalādhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo  .  kusalo  dhammo  kusalassa  ca abyākatassa ca dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  sahajātādhipati:  kusalādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [499]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
rāgaṃ  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ katvā rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  diṭṭhi  garuṃ katvā assādeti abhinandati
taṃ  garuṃ  katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati:
akusalādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [500]  Akusalo  dhammo  abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   sahajātādhipati:  akusalādhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [501]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  sahajātādhipati:  akusalādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [502]  Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati
nibbānaṃ  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:
Vipākābyākatā  kiriyābyākatā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [503]  Abyākato  dhammo  kusalassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati:  sekkhā  phalaṃ  garuṃ  katvā paccavekkhanti
nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa adhipatipaccayena paccayo.
   [504]  Abyākato  dhammo  akusalassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati:  cakkhuṃ  garuṃ  katvā  assādeti abhinandati
taṃ  garuṃ  katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ
jivhaṃ  kāyaṃ  rūpe  sadde  gandhe  rase  phoṭṭhabbe vatthuṃ ...
Vipākābyākate  kiriyābyākate  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 160-162. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=3165              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=3165              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=496&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=44              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=496              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11357              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11357              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com