ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [531]  Kusalo  dhammo  kusalassa  dhammassa  nissayapaccayena
paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  nissayapaccayena  paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [532]  Kusalo  dhammo  abyākatassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo  kusalā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo.
   [533]  Kusalo  dhammo  kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  kusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa   khandhassa   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
nissayapaccayena paccayo.
   [534]  Akusalo  dhammo  akusalassa  dhammassa  nissayapaccayena
paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ nissayapaccayena
paccayo  tayo  khandhā  ekassa  khandhassa  nissayapaccayena  paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [535]  Akusalo  dhammo  abyākatassa dhammassa nissayapaccayena
paccayo  akusalā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo.
   [536]  Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo  khandhā
ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo
dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena
paccayo.
   [537]  Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa nissayapaccayena
Paccayo  vipākābyākato  kiriyābyākato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo
khandhā  ekassa  khandhassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ nissayapaccayena
paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
nissayapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipākābyākato  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo tayo khandhā ekassa khandhassa kaṭattā ca rūpānaṃ nissayapaccayena
paccayo
   {537.1}  dve  khandhā  dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ
nissayapaccayena  paccayo  khandhā  vatthussa  nissayapaccayena  paccayo
vatthu  khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ
mahābhūtānaṃ nissayapaccayena paccayo tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa
nissayapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā  dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ
nissayapaccayena   paccayo  mahābhūtā  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  bāhiraṃ  ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ
tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo  mahābhūtā
ekassa  mahābhūtassa  nissayapaccayena  paccayo  dve  mahābhūtā
dvinnaṃ  mahābhūtānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ
upādārūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
nissayapaccayena  paccayo  sotāyatanaṃ  ...  ghānāyatanaṃ  ...
Jivhāyatanaṃ  ...  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa nissayapaccayena paccayo
vatthu  vipākābyākatānaṃ  kiriyābyākatānaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena
paccayo.
   [538]  Abyākato  dhammo  kusalassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [539]  Abyākato  dhammo  akusalassa dhammassa nissayapaccayena
paccayo vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [540]  Kusalo  ca  abyākato  ca dhammā kusalassa dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  kusalo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo tayo khandhā ca vatthu ca ekassa
khandhassa  nissayapaccayena  paccayo  dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ
khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [541]  Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
nissayapaccayena paccayo kusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [542]  Akusalo  ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  akusalo  eko  khandho  ca  vatthu  ca
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  tayo  khandhā  ca
vatthu  ca  ekassa  khandhassa  nissayapaccayena  paccayo dve khandhā
ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [543] Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa
nissayapaccayena paccayo akusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 169-173. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=3357              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=3357              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=531&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=49              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=531              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com