ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [556] Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
arahā  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  sotaṃ ...
Ghānaṃ  jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati
dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  .  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
purejātapaccayena  paccayo  saddāyatanaṃ  sotaviññāṇassa  gandhāyatanaṃ
ghānaviññāṇassa   rasāyatanaṃ   jivhāviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena  paccayo  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  purejātapaccayena  paccayo  sotāyatanaṃ
sotaviññāṇassa    ghānāyatanaṃ    ghānaviññāṇassa    jivhāyatanaṃ
jivhāviññāṇassa   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena
paccayo   vatthu   vipākābyākatānaṃ   kiriyābyākatānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [557]  Abyākato  dhammo kusalassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
sekkhā  vā  puthujjanā  vā  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  sotaṃ  ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe  ...  vatthuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti
dibbena  cakkhunā rūpaṃ passanti dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti .
Vatthupurejātaṃ: vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [558]  Abyākato dhammo akusalassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati diṭṭhi
uppajjati  vicikicchā  uppajjati  uddhaccaṃ  uppajjati  domanassaṃ
uppajjati  sotaṃ  ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase
phoṭṭhabbe  ...  vatthuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati vicikicchā uppajjati uddhaccaṃ uppajjati
domanassaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  akusalānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 184-185. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=3654              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=3654              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=556&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=51              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=556              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11669              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11669              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com