ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

         Pañhāvārassa anulomagaṇanā
            hetumūlakaṃ
   [625]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme  satta vipāke ekaṃ āhāre satta
indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi
vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [626]  Hetupaccayā  adhipatiyā cattāri ... sahajāte satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  vipāke  ekaṃ indriye cattāri
jhāne  cattāri  magge  cattāri  sampayutte  tīṇi vippayutte tīṇi
atthiyā satta avigate satta.
   [627]    Hetusahajātanissayaatthiavigatanti    satta   .
Hetusahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi.
Hetusahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Hetusahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti
Tīṇi.
   {627.1}   Hetusahajātanissayavipākaatthiavigatanti   ekaṃ  .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti     ekaṃ     .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  hetusahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {627.2}  Hetusahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  cattāri .
Hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggaatthiavigatanti    dve    .
Hetusahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
dve.
   {627.3} Hetusahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
dve  .  hetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti  ekaṃ .
Hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .    hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ  .  hetusahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  hetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
maggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {627.4} Hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
cattāri   .   hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  dve  .  hetuadhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti dve.
   {627.5} Hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
ekaṃ   .   hetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti
Ekaṃ    .    hetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.
           Hetumūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 201-203. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=3999              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=3999              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=625&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=66              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=625              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11692              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11692              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]