ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Adhipatimūlakaṃ
   [630]  Adhipatipaccayā hetuyā cattāri ... ārammaṇe satta
sahajāte  satta  aññamaññe  tīṇi  nissaye  aṭṭha  upanissaye
satta purejāte ekaṃ vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta
magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  cattāri atthiyā aṭṭha
avigate aṭṭha.
   [631]  Adhipatiatthiavigatanti  aṭṭha  . adhipatinissayaatthiavigatanti
aṭṭha. Adhipatinissayavippayuttaatthiavigatanti cattāri.
   {631.1}  Adhipatiārammaṇaupanissayanti  satta . adhipatiārammaṇa-
upanissayapurejātaatthiavigatanti   ekaṃ   .  adhipatiārammaṇanissaya-
upanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {631.2}   Adhipatisahajātanissayaatthiavigatanti   satta  .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Adhipatisahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {631.3}   Adhipatisahajātanissayavipākaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ. Adhipatisahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {631.4}  Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyaatthiavigatanti satta .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayaāhāraindriyasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi.
   {631.5} Adhipatisahajātanissayaāhāraindriyavippayuttaatthi-
avigatanti   tīṇi   .  adhipatisahajātanissayavipākaāhāraindriyaatthi-
avigatanti   ekaṃ   .   adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaāhāra-
indriyasampayuttaatthiavigatanti  ekaṃ  .  adhipatisahajātanissayavipāka-
āhāraindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {631.6}  Adhipatisahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  satta .
Adhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Adhipatisahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {631.7} Adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .   adhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti
Ekaṃ   .   adhipatisahajātanissayavipākaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {631.8} Adhipatihetusahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
cattāri     .     adhipatihetusahajātaaññamaññanissayaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti   dve  .  adhipatihetusahajātanissayaindriya-
maggavippayuttaatthiavigatanti dve.
   {631.9} Adhipatihetusahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti
ekaṃ    .    adhipatihetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamagga-
sampayuttaatthiavigatanti   ekaṃ   .  adhipatihetusahajātanissayavipāka-
indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 203-205. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4051              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4051              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=630&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=68              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=630              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com