ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Āhāramūlakaṃ
   [652]  Āhārapaccayā  adhipatiyā satta ... sahajāte satta
aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  kamme  satta  vipāke  ekaṃ
indriye  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā satta
avigate satta.
   [653]     Āhāraatthiavigatanti     satta    .
Āhārasahajātanissayaatthiavigatanti satta.
Āhārasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti      tīṇi     .
Āhārasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Āhārasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {653.1}  Āhārasahajātanissayavipākaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti   ekaṃ   .
Āhārasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {653.2}   Āhārasahajātanissayakammaatthiavigatanti  satta  .
Āhārasahajātaaññamaññanissayakammaatthiavigatanti     tīṇi     .
Āhārasahajātaaññamaññanissayakammasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Āhārasahajātanissayakammavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {653.3}  Āhārasahajātanissayakammavipākaatthiavigatanti  ekaṃ .
Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākaatthiavigatanti    ekaṃ   .
Āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākasampayuttaatthiavigatanti
Ekaṃ    .    āhārasahajātanissayakammavipākavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ     .    āhārasahajātaaññamaññanissayakammavipākavippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.
   {653.4}  Āhārasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  satta .
Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti     tīṇi    .
Āhārasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Āhārasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {653.5}  Āhārasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti ekaṃ .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti    ekaṃ   .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  . āhārasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ .
Āhārasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {653.6}  Āhāraadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti satta .
Āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Āhāraadhipatisahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {653.7} Āhāraadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ   .   āhāraadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  āhāraadhipatisahajātanissayavipākaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 211-212. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4204              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4204              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=652&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=80              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=652              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com