ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Jhānamūlakaṃ
   [656]  Jhānapaccayā  sahajāte  satta  ... aññamaññe tīṇi
nissaye satta vipāke ekaṃ indriye satta magge satta sampayutte
tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā satta avigate satta.
   [657]    Jhānasahajātanissayaatthiavigatanti    satta   .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi.
Jhānasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {657.1} Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti
ekaṃ  .  jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  jhānasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {657.2}   Jhānasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  satta  .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti     tīṇi     .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Jhānasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {657.3} Jhānasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
Ekaṃ    .    jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ    .    jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayuttaatthi-
avigatanti   ekaṃ  .  jhānasahajātanissayavipākaindriyavippayuttaatthi-
avigatanti   ekaṃ   .   jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {657.4}   Jhānasahajātanissayamaggaatthiavigatanti   satta  .
Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggaatthiavigatanti      tīṇi     .
Jhānasahajātaaññamaññanissayamaggasampayuttaatthiavigatanti    tīṇi    .
Jhānasahajātanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {657.5}  Jhānasahajātanissayavipākamaggaatthiavigatanti  ekaṃ .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  jhānasahajātanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākamaggavippayuttaatthiavigatanti
ekaṃ.
   {657.6}  Jhānasahajātanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  satta .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyamaggaatthiavigatanti     tīṇi    .
Jhānasahajātaaññamaññanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Jhānasahajātanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {657.7} Jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti ekaṃ .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggaatthiavigatanti   ekaṃ   .
Jhānasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyamaggasampayuttaatthi-
avigatanti   ekaṃ  .  jhānasahajātanissayavipākaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ   .   jhānasahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyamaggavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 217-219. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4339              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4339              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=656&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=82              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=656              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]