ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Maggamūlakaṃ
   [658] Maggapaccayā hetuyā cattāri ... Adhipatiyā satta sahajāte
satta  aññamaññe  tīṇi  nissaye  satta  vipāke  ekaṃ  indriye
satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte
tīṇi atthiyā satta avigate satta.
   [659]    Maggasahajātanissayaatthiavigatanti    satta   .
Maggasahajātaaññamaññanissayaatthiavigatanti tīṇi.
Maggasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthiavigatanti     tīṇi    .
Maggasahajātanissayavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {659.1}   Maggasahajātanissayavipākaatthiavigatanti   ekaṃ  .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaatthiavigatanti     ekaṃ     .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthiavigatanti
ekaṃ  .  maggasahajātanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti  ekaṃ  .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {659.2}   Maggasahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  satta  .
Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti     tīṇi     .
Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti    tīṇi   .
Maggasahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {659.3} Maggasahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ    .    maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ     .    maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  maggasahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {659.4}   Maggasahajātanissayajhānaatthiavigatanti   satta  .
Maggasahajātaaññamaññanissayajhānaatthiavigatanti      tīṇi     .
Maggasahajātaaññamaññanissayajhānasampayuttaatthiavigatanti    tīṇi    .
Maggasahajātanissayajhānavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {659.5}  Maggasahajātanissayavipākajhānaatthiavigatanti  ekaṃ .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhānaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhānasampayuttaatthiavigatanti   ekaṃ  .
Maggasahajātanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti     ekaṃ    .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākajhānavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {659.6}  Maggasahajātanissayaindriyajhānaatthiavigatanti  satta .
Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhānaatthiavigatanti     tīṇi    .
Maggasahajātaaññamaññanissayaindriyajhānasampayuttaatthiavigatanti   tīṇi  .
Maggasahajātanissayaindriyajhānavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {659.7}  Maggasahajātanissayavipākaindriyajhānaatthiaviganti ekaṃ .
Maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhānaatthiavigatanti
ekaṃ    .    maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriyajhānasampayutta-
atthiaviganti  ekaṃ  .  maggasahajātanissayavipākaindriyajhānavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ  .  maggasahajātaaññamaññanissayavipākaindriya-
jhānavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.
   {659.8}  Maggaadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti  satta .
Maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tīṇi. Maggaadhipatisahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tīṇi.
   {659.9} Maggaadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ    .   maggaadhipatisahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ  .  maggaadhipatisahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti ekaṃ.
   {659.10}  Maggahetusahajātanissayaindriyaatthiavigatanti cattāri .
Maggahetusahajātaaññamaññanissayaindriyaatthiavigatanti    dve    .
Maggahetusahajātaaññamaññanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
dve. Maggahetusahajātanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti dve.
   {659.11} Maggahetusahajātanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ   .   maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyaatthiavigatanti
ekaṃ    .    maggahetusahajātaaññamaññanissayavipākaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  ekaṃ  .  maggahetusahajātanissayavipākaindriyavippayutta-
atthiavigatanti   ekaṃ   .   maggahetusahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyavippayuttaatthiavigatanti
Ekaṃ.
   {659.12} Maggahetuadhipatisahajātanissayaindriyaatthiavigatanti
cattāri   .   maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  dve  .  maggahetuadhipatisahajātanissayaindriyavippayutta-
atthiavigatanti dve.
   {659.13} Maggahetuadhipatisahajātanissayavipākaindriyaatthi-
avigatanti   ekaṃ   .  maggahetuadhipatisahajātaaññamaññanissayavipāka-
indriyasampayuttaatthiavigatanti   ekaṃ   .  maggahetuadhipatisahajāta-
nissayavipākaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 219-222. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4382              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4382              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=658&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=83              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=658              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]