ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Maggamulakam
   [658] Maggapaccaya hetuya cattari ... Adhipatiya satta sahajate
satta  annamanne  tini  nissaye  satta  vipake  ekam  indriye
satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte
tini atthiya satta avigate satta.
   [659]    Maggasahajatanissayaatthiavigatanti    satta   .
Maggasahajataannamannanissayaatthiavigatanti tini.
Maggasahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Maggasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {659.1}   Maggasahajatanissayavipakaatthiavigatanti   ekam  .
Maggasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti     ekam     .
Maggasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
ekam  .  maggasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti  ekam  .
Maggasahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {659.2}   Maggasahajatanissayaindriyaatthiavigatanti  satta  .
Maggasahajataannamannanissayaindriyaatthiavigatanti     tini     .
Maggasahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti    tini   .
Maggasahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {659.3} Maggasahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam    .    maggasahajataannamannanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam     .    maggasahajataannamannanissayavipakaindriyasampayutta-
atthiavigatanti   ekam  .  maggasahajatanissayavipakaindriyavippayutta-
atthiavigatanti   ekam  .  maggasahajataannamannanissayavipakaindriya-
vippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {659.4}   Maggasahajatanissayajhanaatthiavigatanti   satta  .
Maggasahajataannamannanissayajhanaatthiavigatanti      tini     .
Maggasahajataannamannanissayajhanasampayuttaatthiavigatanti    tini    .
Maggasahajatanissayajhanavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {659.5}  Maggasahajatanissayavipakajhanaatthiavigatanti  ekam .
Maggasahajataannamannanissayavipakajhanaatthiavigatanti     ekam    .
Maggasahajataannamannanissayavipakajhanasampayuttaatthiavigatanti   ekam  .
Maggasahajatanissayavipakajhanavippayuttaatthiavigatanti     ekam    .
Maggasahajataannamannanissayavipakajhanavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {659.6}  Maggasahajatanissayaindriyajhanaatthiavigatanti  satta .
Maggasahajataannamannanissayaindriyajhanaatthiavigatanti     tini    .
Maggasahajataannamannanissayaindriyajhanasampayuttaatthiavigatanti   tini  .
Maggasahajatanissayaindriyajhanavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {659.7}  Maggasahajatanissayavipakaindriyajhanaatthiaviganti ekam .
Maggasahajataannamannanissayavipakaindriyajhanaatthiavigatanti
ekam    .    maggasahajataannamannanissayavipakaindriyajhanasampayutta-
atthiaviganti  ekam  .  maggasahajatanissayavipakaindriyajhanavippayutta-
atthiavigatanti   ekam  .  maggasahajataannamannanissayavipakaindriya-
jhanavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {659.8}  Maggaadhipatisahajatanissayaindriyaatthiavigatanti  satta .
Maggaadhipatisahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
tini. Maggaadhipatisahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti tini.
   {659.9} Maggaadhipatisahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam    .   maggaadhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  ekam  .  maggaadhipatisahajatanissayavipakaindriyavippayutta-
atthiavigatanti ekam.
   {659.10}  Maggahetusahajatanissayaindriyaatthiavigatanti cattari .
Maggahetusahajataannamannanissayaindriyaatthiavigatanti    dve    .
Maggahetusahajataannamannanissayaindriyasampayuttaatthiavigatanti
dve. Maggahetusahajatanissayaindriyavippayuttaatthiavigatanti dve.
   {659.11} Maggahetusahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam   .   maggahetusahajataannamannanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
ekam    .    maggahetusahajataannamannanissayavipakaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  ekam  .  maggahetusahajatanissayavipakaindriyavippayutta-
atthiavigatanti   ekam   .   maggahetusahajataannamannanissayavipaka-
indriyavippayuttaatthiavigatanti
Ekam.
   {659.12} Maggahetuadhipatisahajatanissayaindriyaatthiavigatanti
cattari   .   maggahetuadhipatisahajataannamannanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti  dve  .  maggahetuadhipatisahajatanissayaindriyavippayutta-
atthiavigatanti dve.
   {659.13} Maggahetuadhipatisahajatanissayavipakaindriyaatthi-
avigatanti   ekam   .  maggahetuadhipatisahajataannamannanissayavipaka-
indriyasampayuttaatthiavigatanti   ekam   .  maggahetuadhipatisahajata-
nissayavipakaindriyavippayuttaatthiavigatanti ekam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 219-222. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4382&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4382&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=658&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=83              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=658              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com