ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Avigatamūlakaṃ
   [671] Avigatapaccayā hetuyā satta ... Ārammaṇe tīṇi adhipatiyā
aṭṭha  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi  nissaye terasa upanissaye
ekaṃ  purejāte  tīṇi pacchājāte tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ
āhāre  satta  indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta
sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa.
   [672]  Avigataatthīti  terasa  . avigatanissayaatthīti terasa .
Avigataadhipatiatthīti  aṭṭha  .  avigataadhipatinissayaatthīti  aṭṭha .
Avigataāhāraatthīti   satta  .  avigataindriyaatthīti  satta  .
Avigatanissayaindriyaatthīti  satta  .  avigatavippayuttaatthīti  pañca .
Avigatanissayavippayuttaatthīti  pañca  .  avigataadhipatinissayavippayuttaatthīti
cattāri. Avigatanissayaindriyavippayuttaatthīti tīṇi.
   {672.1} Avigatapacchājātavippayuttaatthīti tīṇi . avigatapurejāta-
atthīti  tīṇi  .  avigatanissayapurejātavippayuttaatthīti tīṇi . avigata-
ārammaṇapurejātaatthīti   tīṇi   .  avigataārammaṇanissayapurejāta-
vippayuttaatthīti   tīṇi   .  avigataārammaṇaadhipatiupanissayapurejāta-
atthīti  ekaṃ  .  avigataārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātavippayutta-
atthīti ekaṃ. Avigatanissayapurejātaindriyavippayuttaatthīti ekaṃ.
          Pakiṇṇakaṃ nāma imaṃ.
   [673]  Avigatasahajātanissayaatthīti nava . avigatasahajātaaññamañña-
nissayaatthīti   tīṇi   .  avigatasahajātaaññamaññanissayasampayuttaatthīti
tīṇi  .  avigatasahajātanissayavippayuttaatthīti  tīṇi  .  avigatasahajāta-
aññamaññanissayavippayuttaatthīti   ekaṃ   .   avigatasahajātanissaya-
vipākaatthīti   ekaṃ   .   avigatasahajātaaññamaññanissayavipākaatthīti
ekaṃ.
   {673.1} Avigatasahajātaaññamaññanissayavipākasampayuttaatthīti
ekaṃ   .   avigatasahajātanissayavipākavippayuttaatthīti   ekaṃ  .
Avigatasahajātaaññamaññanissayavipākavippayuttaatthīti ekaṃ.
       Pañhāvārassa anulomagaṇanā niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 225-226. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4517              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4517              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=671&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=89              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=671              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com