ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Avigatamulakam
   [671] Avigatapaccaya hetuya satta ... Arammane tini adhipatiya
attha  sahajate  nava  annamanne  tini  nissaye terasa upanissaye
ekam  purejate  tini pacchajate tini kamme satta vipake ekam
ahare  satta  indriye  satta  jhane  satta  magge  satta
sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa.
   [672]  Avigataatthiti  terasa  . avigatanissayaatthiti terasa .
Avigataadhipatiatthiti  attha  .  avigataadhipatinissayaatthiti  attha .
Avigataaharaatthiti   satta  .  avigataindriyaatthiti  satta  .
Avigatanissayaindriyaatthiti  satta  .  avigatavippayuttaatthiti  panca .
Avigatanissayavippayuttaatthiti  panca  .  avigataadhipatinissayavippayuttaatthiti
cattari. Avigatanissayaindriyavippayuttaatthiti tini.
   {672.1} Avigatapacchajatavippayuttaatthiti tini . avigatapurejata-
atthiti  tini  .  avigatanissayapurejatavippayuttaatthiti tini . avigata-
arammanapurejataatthiti   tini   .  avigataarammananissayapurejata-
vippayuttaatthiti   tini   .  avigataarammanaadhipatiupanissayapurejata-
atthiti  ekam  .  avigataarammanaadhipatinissayaupanissayapurejatavippayutta-
atthiti ekam. Avigatanissayapurejataindriyavippayuttaatthiti ekam.
          Pakinnakam nama imam.
   [673]  Avigatasahajatanissayaatthiti nava . avigatasahajataannamanna-
nissayaatthiti   tini   .  avigatasahajataannamannanissayasampayuttaatthiti
tini  .  avigatasahajatanissayavippayuttaatthiti  tini  .  avigatasahajata-
annamannanissayavippayuttaatthiti   ekam   .   avigatasahajatanissaya-
vipakaatthiti   ekam   .   avigatasahajataannamannanissayavipakaatthiti
ekam.
   {673.1} Avigatasahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiti
ekam   .   avigatasahajatanissayavipakavippayuttaatthiti   ekam  .
Avigatasahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiti ekam.
       Panhavarassa anulomaganana nitthita.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 225-226. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4517&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4517&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=671&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=89              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=671              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com