ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

           Naārammaṇamūlakaṃ
   [695]  Naārammaṇapaccayā  nahetuyā paṇṇarasa ... naadhipatiyā
paṇṇarasa  naanantare  paṇṇarasa  nasamanantare  paṇṇarasa  nasahajāte
ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye
terasa napurejāte terasa napacchājāte paṇṇarasa naāsevane paṇṇarasa
nakamme  paṇṇarasa  navipāke  paṇṇarasa naāhāre paṇṇarasa naindriye
paṇṇarasa  najhāne  paṇṇarasa  namagge  paṇṇarasa nasampayutte ekādasa
navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  paṇṇarasa  novigate
paṇṇarasa noavigate nava.
   [696]   Naārammaṇapaccayā   nahetupaccayā  naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā   nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā  naaññamaññe
ekādasa  ...  nanissaye  ekādasa naupanissaye satta napurejāte
ekādasa  napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa
navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne
Ekādasa  namagge  ekādasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte
nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa  novigate  ekādasa
noavigate  nava  .pe.  yathā  nahetumūlakaṃ  evaṃ vitthāretabbaṃ .
Naadhipatipaccayā naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā yathā nahetumūlakaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 233-234. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4672              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4672              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=695&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=92              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=695              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]