ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

           Naaññamaññamūlakaṃ
   [699] Naaññamaññapaccayā nahetuyā ekādasa ... naārammaṇe
ekādasa  naadhipatiyā  ekādasa  naanantare  ekādasa  nasamanantare
ekādasa  nasahajāte  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye
ekādasa  napurejāte  ekādasa napacchājāte ekādasa naāsevane
ekādasa  nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa
naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā ekādasa
novigate ekādasa noavigate nava.
   [700]  Naaññamaññapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā ekādasa ... naanantare ekādasa nasamanantare ekādasa
nasahajāte  ekādasa  nanissaye  ekādasa  naupanissaye  satta
napurejāte  ekādasa  napacchājāte ekādasa naāsevane ekādasa
nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye
ekādasa  najhāne  ekādasa  namagge  ekādasa  nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā ekādasa
novigate ekādasa noavigate nava.
   [701]  Naaññamaññapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
Nanissaye   ekādasa  ...  naupanissaye  satta  napurejāte
ekādasa  napacchājāte nava naāsevane ekādasa nakamme ekādasa
navipāke ekādasa naāhāre ekādasa naindriye ekādasa najhāne
ekādasa  namagge  ekādasa  nasampayutte  ekādasa  navippayutte
nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa  novigate  ekādasa
noavigate nava. Saṅkhittaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 235-236. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4707              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4707              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=699&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=94              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=699              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com