ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Nanissayamulakam
   [702]  Nanissayapaccaya  nahetuya ekadasa ... naarammane
ekadasa  naadhipatiya  ekadasa  naanantare  ekadasa  nasamanantare
ekadasa  nasahajate  ekadasa  naannamanne  ekadasa naupanissaye
ekadasa  napurejate  ekadasa  napacchajate  nava  naasevane
ekadasa  nakamme ekadasa navipake ekadasa naahare ekadasa
naindriye ekadasa najhane ekadasa namagge ekadasa nasampayutte
ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya ekadasa
novigate ekadasa noavigate nava.
   [703]   Nanissayapaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatiya ekadasa ... naanantare ekadasa nasamanantare ekadasa
nasahajate  ekadasa  naannamanne  ekadasa  naupanissaye  panca
napurejate ekadasa napacchajate nava naasevane ekadasa nakamme
ekadasa navipake ekadasa naahare ekadasa naindriye ekadasa
Najhane ekadasa namagge ekadasa nasampayutte ekadasa navippayutte
nava  noatthiya  nava  nonatthiya  ekadasa  novigate  ekadasa
noavigate nava.
   [704]   Nanissayapaccaya   nahetupaccaya  naarammanapaccaya
naadhipatipaccaya  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  nasahajatapaccaya
naannamannapaccaya naupanissayapaccaya napurejate panca ... Napacchajate
tini   naasevane  panca  nakamme  panca  navipake  panca
naahare  panca  naindriye  panca  najhane  panca namagge panca
nasampayutte  panca  navippayutte  tini  noatthiya  dve nonatthiya
panca novigate panca noavigate dve. Sankhittam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 236-237. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4732&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4732&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=702&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=95              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=702              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com