ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Naāhāramūlakaṃ
   [725]  Naāhārapaccayā  nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe
paṇṇarasa  naadhipatiyā  paṇṇarasa  naanantare  paṇṇarasa  nasamanantare
paṇṇarasa  nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa  nanissaye
ekādasa  naupanissaye  paṇṇarasa  napurejāte terasa . saṅkhittaṃ .
... Noavigate nava.
   [726]   Naāhārapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā  paṇṇarasa  .  saṅkhittaṃ  . ... naupanissaye terasa .
Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava.
   [727]  Naāhārapaccayā  nahetupaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Nasahajātapaccayā  naaññamaññe  ekādasa  ...  nanissaye  ekādasa
naupanissaye satta napurejāte ekādasa napacchājāte nava naāsevane
ekādasa  nakamme  ekādasa  navipāke  ekādasa  naindriye nava
najhāne  ekādasa  namagge  ekādasa  nasampayutte  ekādasa
Navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa novigate
ekādasa noavigate nava.
   [728] Naāhārapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Nanissayapaccayā
naupanissaye  pañca  ...  napurejāte  ekādasa  napacchājāte
nava  naāsevane  ekādasa  nakamme  ekādasa navipāke ekādasa
naindriye ekādasa najhāne ekādasa namagge ekādasa nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā ekādasa
novigate ekādasa noavigate nava.
   [729] Naāhārapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Naupanissayapaccayā
napurejāte  pañca  ...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  pañca
nakamme  pañca  navipāke  pañca  naindriye  tīṇi  najhāne  pañca
namagge  pañca  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  noatthiyā
dve nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate dve.
   [730]  Naāhārapaccayā  nahetupaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Napurejātapaccayā  napacchājātapaccayā  naāsevane tīṇi ... nakamme
ekaṃ  navipāke  tīṇi  naindriye  dve najhāne tīṇi namagge tīṇi
nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi noavigate dve.
   [731] Naāhārapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. Napacchājāta-
paccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā navipāke ekaṃ ... Najhāne
Ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte  ekaṃ
nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [732] Naāhārapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
navipākapaccayā    najhānapaccayā   namaggapaccayā   nasampayutte
ekaṃ ... Navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 244-246. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4892              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4892              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=725&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=99              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=725              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com