ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

           Navippayuttamūlakaṃ
   [740] Navippayuttapaccayā nahetuyā nava ... naārammaṇe nava
naadhipatiyā  nava  naanantare  nava  nasamanantare nava nasahajāte nava
naaññamaññe  nava  nanissaye  nava  naupanissaye  nava  napurejāte
nava  napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme nava navipāke
nava  naāhāre  nava  naindriye  nava  najhāne nava namagge nava
nasampayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  nava novigate nava
noavigate nava.
   [741]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatiyā nava ... naanantare nava nasamanantare nava nasahajāte nava
naaññamaññe  nava  nanissaye  nava  naupanissaye  pañca  napurejāte
nava  napacchājāte nava naāsevane nava nakamme nava navipāke nava
naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte
nava noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava.
   [742]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā  nanissayapaccayā  naupanissaye tīṇi ... napurejāte
nava. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava.
   [743]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Mūlakaṃ  saṅkhittaṃ  .  nanissayapaccayā  naupanissayapaccayā  napurejāte
Tīṇi  ...  napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  ekaṃ
navipāke  tīṇi  naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi
namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi  noatthiyā  dve  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi noavigate dve.
   [744]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Mūlakaṃ  saṅkhittaṃ  .  nakammapaccayā  navipākapaccayā  naindriyapaccayā
najhāne ekaṃ .pe. ... Novigate ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 248-249. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4964              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4964              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=740&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=101              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=740              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com