ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Noatthimūlakaṃ
   [745]  Noatthipaccayā  nahetuyā nava ... naārammaṇe nava
naadhipatiyā  nava  naanantare  nava  nasamanantare nava nasahajāte nava
naaññamaññe  nava  nanissaye  nava naupanissaye nava napurejāte nava
napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme  nava navipāke nava
naāhāre nava naindriye nava najhāne nava namagge nava nasampayutte
nava navippayutte nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava.
   [746]   Noatthipaccayā   nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
nanissaye nava ... Naupanissaye dve.
   [747] Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā naadhipatipaccayā
naanantarapaccayā      nasamanantarapaccayā     nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā  nanissayapaccayā naupanissaye dve ... napurejāte
nava noavigate nava.
   [748]  Noatthipaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Mūlakaṃ saṅkhittaṃ . naupanissayapaccayā napurejāte dve ... Napacchājāte
dve  naāsevane dve navipāke dve naāhāre dve naindriye
dve najhāne dve namagge dve nasampayutte dve navippayutte dve
nonatthiyā dve novigate dve noavigate dve.
   [749] Noatthipaccayā nahetupaccayā naārammaṇapaccayā . mūlakaṃ
saṅkhittaṃ  .  naāsevanapaccayā  navipākapaccayā  naāhārapaccayā
naindriyapaccayā noavigate dve.
   [750] Noatthipaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Naupanissayapaccayā
napurejātapaccayā     napacchājātapaccayā     naāsevanapaccayā
navipākapaccayā  naāhārapaccayā  naindriyapaccayā  navippayuttapaccayā
nonatthiyā dve ... Novigate dve noavigate dve.
   [751]  Noatthipaccayā nahetupaccayā novigatapaccayā noavigate
dve . nonatthipaccayā nahetuyā paṇṇarasa . saṅkhittaṃ . nonatthiyā
ca  novigate  ca  nahetupaccayasadisaṃ  .  novigatapaccayā  nahetuyā
paṇṇarasa . saṅkhittaṃ . noavigatapaccayā nahetuyā nava ... Naārammaṇe
nava  naadhipatiyā  nava  novigate  nava  .  noavigatapaccayā
noatthipaccayasadisaṃ.
       Pañhāvārassa paccanīyagaṇanā niṭṭhitā.
       Pañhāvārassa anuloma paccanīya gaṇanā             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 249-251. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4991              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4991              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=745&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=102              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=745              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]