ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Ārammaṇamūlakaṃ
   [777]  Ārammaṇapaccayā  nahetuyā nava ... naadhipatiyā nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava nasahajāte nava naaññamaññe nava
nanissaye  nava  naupanissaye nava napurejāte nava napacchājāte nava
naāsevane nava nakamme nava navipāke nava naāhāre nava naindriye
nava  najhāne  nava  namagge nava nasampayutte nava navippayutte nava
noatthiyā nava nonatthiyā nava novigate nava noavigate nava.
   [778] Ārammaṇaadhipatiupanissayanti nahetuyā satta ... Naanantare
satta  nasamanantare  satta  nasahajāte  satta  naaññamaññe  satta
nanissaye  satta  napurejāte  satta napacchājāte satta naāsevane
satta  nakamme  satta  navipāke  satta naāhāre satta naindriye
satta  najhāne  satta  namagge  satta   nasampayutte  satta
navippayutte  satta  noatthiyā  satta  nonatthiyā  satta  novigate
satta noavigate satta.
   [779]   Ārammaṇapurejātaatthiavigatanti   nahetuyā   tīṇi
... naadhipatiyā tīṇi naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi nasahajāte tīṇi
naaññamaññe  tīṇi  nanissaye  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napacchājāte
tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi  navipāke  tīṇi  naāhāre
tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte
tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [780]  Ārammaṇanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti  nahetuyā
tīṇi  ...  naadhipatiyā  tīṇi  naanantare  tīṇi  nasamanantare
tīṇi  nasahajāte  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi  nakamme  tīṇi navipāke tīṇi
naāhāre  tīṇi  naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [781]  Ārammaṇaadhipatiupanissayapurejātaatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  nasahajāte
ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  nanissaye  ekaṃ  napacchājāte  ekaṃ
naāsevane  ekaṃ  nakamme  ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ
navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [782] Ārammaṇaadhipatinissayaupanissayapurejātavippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ
Nasahajāte  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane
ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
          Ārammaṇamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 258-260. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=5169              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5169              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=777&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=104              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=777              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]