ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Kammamūlakaṃ
   [882]  Kammapaccayā  nahetuyā satta ... naārammaṇe satta
naadhipatiyā  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajāte
dve naaññamaññe tīṇi nanissaye dve naupanissaye satta napurejāte
satta  napacchājāte  satta  naāsevane  satta  navipāke  satta
naāhāre  dve  naindriye  satta  najhāne  satta namagge satta
nasampayutte  tīṇi  navippayutte  pañca  noatthiyā  dve nonatthiyā
satta novigate satta noavigate dve.
   [883] Kammaupanissayanti nahetuyā dve ... naārammaṇe dve
naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare dve nasahajāte dve
naaññamaññe  dve  nanissaye  dve napurejāte dve napacchājāte
dve  naāsevane dve navipāke dve naāhāre dve naindriye
dve  najhāne  dve  namagge dve nasampayutte dve navippayutte
dve noatthiyā dve nonatthiyā dve novigate dve noavigate dve.
   [884]   Kammaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti   nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ nasahajāte ekaṃ
naaññamaññe  ekaṃ  nanissaye  ekaṃ napurejāte ekaṃ napacchājāte
ekaṃ  naāsevane ekaṃ navipāke ekaṃ naāhāre ekaṃ naindriye
ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte
ekaṃ noatthiyā ekaṃ noavigate ekaṃ.
   [885]  Kammasahajātanissayaāhāraatthiavigatanti  nahetuyā  satta
... naārammaṇe satta naadhipatiyā satta naanantare satta nasamanantare
satta  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  satta  napurejāte  satta
napacchājāte  satta  naāsevane  satta  navipāke satta naindriye
satta  najhāne  satta  namagge  satta nasampayutte tīṇi navippayutte
tīṇi nonatthiyā satta novigate satta.
   [886] Kammasahajātaaññamaññanissayaāhāraatthiavigatanti
nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare
tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte  tīṇi
napacchājāte  tīṇi  naāsevane  tīṇi navipāke tīṇi naindriye tīṇi
najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  ekaṃ  navippayutte tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [887] Kammasahajātaaññamaññanissayaāhārasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā   tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  tīṇi
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
tīṇi  napacchājāte  tīṇi  naāsevane tīṇi navipāke tīṇi naindriye
tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā tīṇi
novigate tīṇi.
   [888] Kammasahajātanissayaāhāravippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  tīṇi  ...  naārammaṇe  tīṇi naadhipatiyā tīṇi naanantare
Tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye  tīṇi
napurejāte  tīṇi  napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi
naindriye  tīṇi  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi  nasampayutte  tīṇi
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [889]   Kammasahajātanissayavipākaāhāraatthiavigatanti  nahetuyā
ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā ekaṃ naanantare ekaṃ
nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā
ekaṃ novigate ekaṃ.
   [890] Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāraatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare ekaṃ nasamanantare ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte ekaṃ
napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ
namagge  ekaṃ nasampayutte ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [891] Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhārasampayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
Ekaṃ  namagge  ekaṃ  navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate
ekaṃ.
   [892] Kammasahajātanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ ... naārammaṇe ekaṃ naadhipatiyā ekaṃ naanantare
ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ  naaññamaññe  ekaṃ  naupanissaye  ekaṃ
napurejāte ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ
najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ
novigate ekaṃ.
   [893] Kammasahajātaaññamaññanissayavipākaāhāravippayuttaatthiavigatanti
nahetuyā  ekaṃ  ...  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā  ekaṃ
naanantare  ekaṃ  nasamanantare  ekaṃ naupanissaye ekaṃ napurejāte
ekaṃ napacchājāte ekaṃ naāsevane ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate
ekaṃ.
           Kammamūlakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 291-294. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=5821              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5821              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=882&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=115              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=882              Contents of The Tipitaka Volume 40 https://84000.org/tipitaka/read/?index_40 https://84000.org/tipitaka/english/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]