ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Kammamulakam
   [882]  Kammapaccaya  nahetuya satta ... naarammane satta
naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajate
dve naannamanne tini nanissaye dve naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate  satta  naasevane  satta  navipake  satta
naahare  dve  naindriye  satta  najhane  satta namagge satta
nasampayutte  tini  navippayutte  panca  noatthiya  dve nonatthiya
satta novigate satta noavigate dve.
   [883] Kammaupanissayanti nahetuya dve ... naarammane dve
naadhipatiya dve naanantare dve nasamanantare dve nasahajate dve
naannamanne  dve  nanissaye  dve napurejate dve napacchajate
dve  naasevane dve navipake dve naahare dve naindriye
dve  najhane  dve  namagge dve nasampayutte dve navippayutte
dve noatthiya dve nonatthiya dve novigate dve noavigate dve.
   [884]   Kammaanantarasamanantaraupanissayanatthivigatanti   nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam nasahajate ekam
naannamanne  ekam  nanissaye  ekam napurejate ekam napacchajate
ekam  naasevane ekam navipake ekam naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte
ekam noatthiya ekam noavigate ekam.
   [885]  Kammasahajatanissayaaharaatthiavigatanti  nahetuya  satta
... naarammane satta naadhipatiya satta naanantare satta nasamanantare
satta  naannamanne  tini  naupanissaye  satta  napurejate  satta
napacchajate  satta  naasevane  satta  navipake satta naindriye
satta  najhane  satta  namagge  satta nasampayutte tini navippayutte
tini nonatthiya satta novigate satta.
   [886] Kammasahajataannamannanissayaaharaatthiavigatanti
nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare
tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate  tini
napacchajate  tini  naasevane  tini navipake tini naindriye tini
najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  ekam  navippayutte tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [887] Kammasahajataannamannanissayaaharasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya   tini  ...  naarammane  tini  naadhipatiya  tini
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane tini navipake tini naindriye
tini  najhane  tini  namagge  tini navippayutte tini nonatthiya tini
novigate tini.
   [888] Kammasahajatanissayaaharavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  tini  ...  naarammane  tini naadhipatiya tini naanantare
Tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
napurejate  tini  napacchajate tini naasevane tini navipake tini
naindriye  tini  najhane  tini  namagge  tini  nasampayutte  tini
nonatthiya tini novigate tini.
   [889]   Kammasahajatanissayavipakaaharaatthiavigatanti  nahetuya
ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya ekam naanantare ekam
nasamanantare  ekam  naannamanne ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam najhane
ekam  namagge ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya
ekam novigate ekam.
   [890] Kammasahajataannamannanissayavipakaaharaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam
naanantare ekam nasamanantare ekam naupanissaye ekam napurejate ekam
napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam najhane ekam
namagge  ekam nasampayutte ekam navippayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [891] Kammasahajataannamannanissayavipakaaharasampayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam najhane
Ekam  namagge  ekam  navippayutte ekam nonatthiya ekam novigate
ekam.
   [892] Kammasahajatanissayavipakaaharavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam ... naarammane ekam naadhipatiya ekam naanantare
ekam  nasamanantare  ekam  naannamanne  ekam  naupanissaye  ekam
napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam
najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam nonatthiya ekam
novigate ekam.
   [893] Kammasahajataannamannanissayavipakaaharavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya  ekam  ...  naarammane  ekam  naadhipatiya  ekam
naanantare  ekam  nasamanantare  ekam naupanissaye ekam napurejate
ekam napacchajate ekam naasevane ekam naindriye ekam najhane
ekam  namagge  ekam  nasampayutte ekam nonatthiya ekam novigate
ekam.
           Kammamulakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 291-294. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=5821&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5821&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=882&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=115              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=882              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com