ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Jhanamulakam
   [956]  Jhanapaccaya  nahetuya satta ... naarammane satta
naadhipatiya  satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta nasahajate
satta naannamanne tini nanissaye satta naupanissaye satta napurejate
satta  napacchajate  satta  naasevane  satta  nakamme  satta
navipake  satta  naahare  satta  naindriye satta namagge satta
nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta.
   [957]   Jhanasahajatanissayaatthiavigatanti   nahetuya   satta
sankhittam. Novigate satta.
   {957.1} Jhanasahajataannamannanissayaatthiavigatanti
nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.2} Jhanasahajataannamannanissayasampayutta-
atthiavigatanti      nahetuya      tini      .pe.
Novigate tini.
   {957.3}   Jhanasahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti   nahetuya
tini .pe. Novigate tini.
   {957.4}   Jhanasahajatanissayavipakaatthiavigatanti   nahetuya
ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.5} Jhanasahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.6} Jhanasahajataannamannanissayavipakasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.7} Jhanasahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.8} Jhanasahajataannamannanissayavipakavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.9}   Jhanasahajatanissayaindriyaatthiavigatanti   nahetuya
satta .pe. Novigate satta.
   {957.10} Jhanasahajataannamannanissayaindriya-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.11} Jhanasahajataannamannanissayaindriyasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.12} Jhanasahajatanissayaindriyavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.13} Jhanasahajatanissayavipakaindriyaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.14} Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriya-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.15} Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriya-
sampayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.16} Jhanasahajatanissayavipakaindriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuya
Ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.17} Jhanasahajataannamannanissayavipaka-
indriyavippayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.18}   Jhanasahajatanissayamaggaatthiavigatanti   nahetuya
satta .pe. Novigate satta.
   {957.19} Jhanasahajataannamannanissayamaggaatthiavigatanti
nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.20} Jhanasahajataannamannanissayamaggasampayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.21} Jhanasahajatanissayamaggavippayuttaatthiavigatanti
nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.22} Jhanasahajataannamannanissayamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.23}  Jhanasahajatanissayavipakamaggaatthiavigatanti  nahetuya
ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.24} Jhanasahajataannamannanissayavipaka-
maggaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.25} Jhanasahajataannamannanissayavipaka-
maggasampayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.26} Jhanasahajatanissayavipakamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.27} Jhanasahajataannamannanissayavipakamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.28} Jhanasahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
nahetuya satta .pe. Novigate satta.
   {957.29} Jhanasahajataannamannanissayaindriyamagga-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.30} Jhanasahajataannamannanissayaindriya-
maggasampayuttaatthiavigatanti
Nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.31} Jhanasahajatanissayaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya tini .pe. Novigate tini.
   {957.32} Jhanasahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.33} Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyamagga-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.34} Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriya-
maggasampayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.35} Jhanasahajatanissayavipakaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
   {957.36} Jhanasahajataannamannanissayavipakaindriyamagga-
vippayuttaatthiavigatanti nahetuya ekam .pe. Novigate ekam.
           Jhanamulakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 317-320. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=6376&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=6376&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=956&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=119              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=956              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com