ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

           Navippayuttamūlakaṃ
   [1059]  Navippayuttapaccayā hetuyā tīṇi ... ārammaṇe nava
adhipatiyā  satta  anantare  satta  samanantare  satta sahajāte tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi
āsevane  tīṇi kamme pañca vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye
Tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  pañca
natthiyā satta vigate satta avigate pañca.
   [1060]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
adhipatiyā  tīṇi ... anantare satta samanantare satta sahajāte tīṇi
aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi  upanissaye  nava  āsevane  tīṇi
kamme  pañca  vipāke  ekaṃ  āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne
tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā satta
vigate satta avigate tīṇi.
   [1061]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  sahajāte  tīṇi
...  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi upanissaye nava kamme pañca
vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi jhāne tīṇi magge
tīṇi sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi avigate tīṇi.
   [1062]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
naaññamaññapaccayā   nissaye   tīṇi   ...   upanissaye  nava
kamme  dve āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ.
   [1063]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā
naadhipatipaccayā  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā  nasahajātapaccayā
Naaññamaññapaccayā      nanissayapaccayā     naupanissayapaccayā
kamme dve ... āhāre ekaṃ indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ avigate
ekaṃ.
   [1064]  Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Nakammapaccayā  āhāre  ekaṃ  ... indriye ekaṃ atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [1065]  Navippayuttapaccayā  nahetupaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Nakammapaccayā  navipākapaccayā  naāhārapaccayā  indriye  ekaṃ
... Atthiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1066]  Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Naāhārapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
nonatthipaccayā  novigatapaccayā  indriye  ekaṃ ... atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [1067]  Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Navipākapaccayā  naindriyapaccayā  āhāre ekaṃ ... atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [1068]  Navippayuttapaccayā nahetupaccayā . mūlakaṃ saṅkhittaṃ .
Naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
nonatthipaccayā  novigatapaccayā  āhāre  ekaṃ ... atthiyā ekaṃ
avigate ekaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 354-356. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=7171              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=7171              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1059&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=142              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1059              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com